رمز ارز لئو (LEO) چیست؟


لئو رومانی

دولت‌های اروپایی در دام هزینه برق و گاز

هر لئو رومانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 شهریور 1401 با رقم 64,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.24 درصدی یا 800 ریال لئو رومانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لئو رومانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 تیر 1401 با رقم 67,600 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری رمز ارز لئو (LEO) چیست؟ با آن، بیانگر کاهش 6.21 درصدی یا 4,200 ریال لئو رومانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لئو رومانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ رمز ارز لئو (LEO) چیست؟ چهارشنبه 31 شهریور 1400 با رقم 65,600 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.35 درصدی یا 2,200 ریال لئو رومانی نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لئو رومانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.092044 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لئو رومانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 تیر 1401 بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.21 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لئو رومانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 31 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.35 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 3.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی ، 5.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در رمز ارز لئو (LEO) چیست؟ یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، کاهش 13.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی ، 5.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، کاهش 23.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی ، 5.49 درصد افزایش داشته است.رمز ارز لئو (LEO) چیست؟

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات لئو رومانی

قیمت لئو رومانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

نرخ بازگشایی قیمت لئو رومانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لئو رومانی برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لئو رومانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت لئو رومانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 1 شهریور 1401 با رقم رمز ارز لئو (LEO) چیست؟ 60,100 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.49 درصدی یا 3,300 ریال لئو رومانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لئو رومانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 فروردین 1401 با رقم 58,300 رمز ارز لئو (LEO) چیست؟ ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.74 درصدی یا 5,100 ریال لئو رومانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت لئو رومانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لئو رومانی برابر است با 77,120 ریال که در تاریخ شنبه 26 مهر 1399 رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید لئو رومانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 1 شهریور 1401 بخشی از سرمایه خود را رمز ارز لئو (LEO) چیست؟ به لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.49 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لئو رومانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 فروردین 1401 بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، افزایش 5.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی ، 5.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، افزایش 6.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی ، 5.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، کاهش 23.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی ، 5.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، کاهش 11.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی ، 5.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.