بررسی اجمالی بازار ارز


اهداف، چالش‌ها و چشم‌اندازهای «بیمه تکافل» / ابزار جدید بیمه در پوشش خسارت‌ها

عباس راد / محمد خرم‏‌آبادی؛ تکافل، نوعی از بیمه جهت جبران خسارت‌‌های ناشی از حوادث است که در شکل‌‌بندی ساختار آن از عقود اسلامی استفاده می‌شود. واژه تکافل برگرفته از اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمک متقابل میان‌گروهی» است که هر عضوی در حمایت از نیازمندانِ داخل گروه سهم دارد.
بیمه تکافل از جهاتی شبیه «بیمه تعاونی» است اما تفاوت‌‌های زیادی از حیث ساختار و گستردگی الگوها با بیمه تعاونی دارد. بیمه تکافل از یکسو به جهت تطابق با فقه اسلامی و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی اسلامی، در بین کشورهای مسلمان در حال رشد و گسترش است؛ همچنین بیمه تکافل به عنوان نگرشی جدید در پوشش خسارت‌‌ها در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته و شرکت‌‌هایی جهت عرضه‌‌ محصولات تکافل تاسیس شده است. در ادامه به صورت اجمالی اهداف، چالش‌‌ها و چشم‌‌انداز پیش‌‌روی بیمه تکافل بیان می‌شود.
اهداف تکافل
تقسیم ریسک: طبق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر ..

اهداف، چالش‌ها و چشم‌اندازهای «بیمه تکافل» / ابزار جدید بیمه در پوشش خسارت‌ها

عباس راد / محمد خرم‏‌آبادی؛ تکافل، نوعی از بیمه جهت جبران خسارت‌‌های ناشی از حوادث است که در شکل‌‌بندی ساختار آن از عقود اسلامی استفاده می‌شود. واژه تکافل برگرفته از اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمک متقابل میان‌گروهی» است که هر عضوی در حمایت از نیازمندانِ داخل گروه سهم دارد.
بیمه تکافل از جهاتی شبیه «بیمه تعاونی» است اما تفاوت‌‌های زیادی از حیث ساختار و گستردگی الگوها با بیمه تعاونی دارد. بیمه تکافل از یکسو به جهت تطابق با فقه اسلامی و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی اسلامی، در بین کشورهای مسلمان در حال رشد و گسترش است؛ همچنین بیمه تکافل به عنوان نگرشی جدید در پوشش خسارت‌‌ها در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته و شرکت‌‌هایی جهت عرضه‌‌ محصولات تکافل تاسیس شده است. در ادامه به صورت اجمالی اهداف، چالش‌‌ها و چشم‌‌انداز پیش‌‌روی بیمه تکافل بیان می‌شود.
اهداف تکافل
تقسیم ریسک: طبق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد. بنابراین طبق تعریف، بیمه متداول مکانیزمی برای انتقال ریسک است که به‌وسیله آن یک سازمان می‌تواند شرایط عدم اطمینان از قبیل:
را تحت پوشش قرار دهد و با دریافت حق بیمه مشخص، متعهد ‌‌شود که در ازای حق بیمه دریافتی، هرگونه خسارتی را در قالب شرایط قرارداد متقبل شود. اما در الگوی تکافل، هیچ‌‌گونه انتقال ریسکی از طرف مشارکت‌‌کنندگان به مجری تکافل صورت نمی‌‌پذیرد بلکه ریسک‌‌ها در میان اعضا، در قالب ضمانت متقابل یا همان طرح تکافل تسهیم می‌شود و در واقع مکانیزم اصلی در تکافل، تقسیم ریسک خواهد بود. بنابراین مجری (متصدی) تکافل به عنوان وکیل (نماینده) با دریافت حق‌الوکاله ثابت و تضمین‌شده، به مدیریت مجموعه از جمله؛ تعیین ساختارهای مناسب جهت دریافت حق مشارکت منصفانه از اعضای شرکت‌کننده (متکافلین)، پرداخت به موقع خسارت‌‌ها به افراد آسیب‌دیده و … می‌‌پردازد. از طرفی متصدی تکافل در قالب مضاربه به مدیریت سرمایه‌‌ پرداخته و با رعایت اصول و ضوابط شرعی، سرمایه‌‌گذاری در زمینه‌های مشخص شده را طبق دستورالعمل‌‌ها جهت مدیریت ریسک انجام می‌دهد. لازم به ذکر است توضیح بیان شده مربوط به الگوی وکالت-مضاربه است در حالی که الگوهای دیگری در این زمینه وجود دارد که در این مقال فرصت تشریح آنها وجود ندارد.

بازگشت مازاد سرمایه به متکافلین: در بیمه متداول پس از عقد قرارداد بین بیمه‌‌گر و بیمه‌‌گذار، در پایان قرار داد اگر شرکت پس از کسر خسارات و هزینه‌های اجرایی و عملیاتی به سود خالص برسد، بیمه‌‌گذار هیچ سهمی از این سود حاصل‌شده دریافت نخواهد کرد و تمام سود، متعلق به سهامداران شرکت بیمه است و طبیعتا در صورت زیان‌‌ده بودن شرکت نیز بیمه‌‌گذار تعهدی نداشته و تمام زیان متوجه سهامداران شرکت خواهد بود. بنابراین در بیمه متداول، بیمه‌‌گذار صرفا یک حق بیمه مشخصی را پرداخت و در مقابل، مطابق بیمه‌‌نامه مبلغی جهت جبران خسارت دریافت می‌کند و هیچ حق یا تعهدی نسبت به سود یا زیان شرکت ندارد.

اما در بیمه تکافل با توجه به ساختار این نوع از بیمه، متکافلین (مشارکت‌‌کننده‌ها) نقش محوری و پررنگ‌تری نسبت به بیمه‌‌گذاران در بیمه متداول را ایفا خواهند کرد به این ترتیب که شرکت تکافل به عنوان وکیل، وظیفه تصدی امور مورد مطالبه متکافلین بر اساس موازین شرعی را عهده‌‌دار می‌شود. در ادامه پس از دریافت حق مشارکت‌‌های پرداختی توسط متکافلین، شرکت تکافل بر اساس عقد مضاربه و با توجه به دستورالعمل‌‌های مشخص که نوع سرمایه‌‌گذاری و حدود اختیارات در آن تعیین شده است؛ اقدام به سرمایه‌‌گذاری کرده و مطابق قرارداد، بخشی از سود مشاع مضاربه را به عنوان حق‌‌العمل مالک می‌شود و در پایان پس از کسر خسارات پرداخت‌شده و هزینه‌های اجرایی، هرآنچه باقی بماند به عنوان دارایی متکافلین به آنها برگشت داده می‌شود که این یکی از تفاوت‌‌های اصلی بیمه تکافل با بیمه متداول است.

چالش‌‌های تکافل
پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در بین مردم: ضریب نفوذ بیمه (Penetration Insurance) به عنوان یک شاخص جهت سنجش وضعیت صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص از حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی به دست می‌‌آید که بیانگر نرخ رشد صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است. مطابق آمار بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲ درصد است در حالی که میانگین جهانی حدود ۷ درصد است.

از جمله دلایل پایین بودن این ضریب را می‌توان مرتبط با مسائل اقتصادی دانست، بنابراین یکی از راهکارها می‌تواند توسعه بیمه‌های خرد با رعایت اصول بیمه‌‌‌‌ای باشد که بسیار مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. بیمه خرد به‌‌صورت ارائه پوشش به خانوارهای با درآمد پایین یا اشخاص با پس‌‌‌‌انداز اندک، با در نظر گرفتن نیاز‌‌‌‌های بیمه‌‌‌‌ای‌‌شان برای جبران خسارت ناشی از بیماری، صدمات بدنی و فوت اطلاق می‌شود. توسعه و گسترش بیمه‌های خرد در قالب بیمه تکافل به گسترش فرهنگ بیمه کمک شایان توجهی می‌کند و در بلندمدت نیز موجب افزایش بیمه‌‌نامه‌های دیگر خواهد شد.

کمبود منابع انسانی متخصص: کارآیی و موفقیت هر سازمان، رابطه مستقیم با کارآیی و موفقیت نیروی انسانی دارد. برای توسعه بیمه تکافل نیاز به افراد با مهارت‌‌های خاص است. از آنجا که هر شرکت تکافل باید ناظر شرعی داشته باشد، بنابراین به علمای مجرب و کارکنان با صلاحیت دارای دانش بیمه‌‌ای و دینی نیاز است. از طرفی لازم است شبکه فروش نیز با ارتقای دانش و تسلط بر قوانین و ضوابط، بتواند متناسب با نیازهای افراد مختلف، پیشنهادهای جذاب و منطقی را به مشتری ارائه کند. بنابراین جهت نیل به این مهم می‌توان راهکارهایی به شرح زیر ارائه کرد:

– گسترش دانش بیمه ‌‌تکافل از طریق ایجاد ارتباطات گسترده با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور

– شرکت در همایش‌‌های بین‌المللی جهت کسب دانش و مهارت‌‌‌‌های فنی و اجرایی مربوط به بیمه تکافل از کشورهایی که سال‌هاست بیمه تکافل را اجرا کرده‌‌اند.

– برگزاری دوره‌های آموزشی جهت تربیت کارشناسان متخصص و ارتقای کیفیت سرمایه انسانی مورد نیاز صنعت.

چشم‌‌انداز تکافل
نرخ رشد بالاتر بیمه تکافل نسبت به بیمه متداول: بر اساس گزارش اخیر گروه تحقیقاتی ایمارک با عنوان «بازار تکافل، روندهای جهانی، سهم، اندازه، رشد، فرصت و پیش‌‌بینی سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۲»، بازار جهانی تکافل در سال ۲۰۲۱ به ارزشی معادل ۶/ ۲۷ میلیارد دلار رسید. بر اساس پیش‌‌بینی تحلیلگران این گزارش، بازار تکافل تا سال ۲۰۲۷ به رقم ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که این حاکی از نرخ رشد مرکب سالانه‌‌ای معادل ۵/ ۱۰ درصد طی سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۲خواهد بود و این در حالی است که گزارش موسسه سوئیس‌‌‌‌ری (گزارش سیگما) از تحولات صنعت بیمه جهان در سال ۲۰۲۱ و پیش‌‌‌‌بینی از وضعیت سال‌های آینده با عنوان «جهان بیمه: ریسک‌‌‌‌های تورمی میدان‌‌‌‌دار تحولات هستند و در کانون توجه‌ها قرار دارند» نرخ رشد بیمه‌های متداول در سال ۲۰۲۱ حدود ۴/ ۳ درصد برآورد شده است که تفاوت معناداری با نرخ رشد پیش‌‌بینی‌شده در بیمه تکافل دارد.

پتانسیل بالقوه پذیرش بیمه تکافل در کشور و تقویت صنعت بیمه: بر عکس بانکداری غربی که در تعارض با اصول بانکداری اسلامی قرار دارد، چنین تعارضی درباره بیمه متداول وجود ندارد و مبانی آن مورد قبول فقه شیعه است. با این حال باید این امر را در نظر گرفت که بیمه بررسی اجمالی بازار ارز متداول مورد تایید غالب علمای اهل سنت نیست. بنابراین ارائه بیمه اسلامی (بیمه تکافل) جهت مشارکت هم‌‌میهنان اهل سنت (با تمرکز بر استان‌هایی که تعداد اهل سنت بیشتر است) نه تنها رضایت‌مندی این گروه از هموطنان را فراهم خواهد آورد، بلکه سبب گسترش صنعت بیمه خواهد شد. از طرفی با بیان مزایای بیمه تکافل -از جمله برگشت مازاد سرمایه- برای مخاطبان، این امکان وجود دارد که بسیاری از افراد که پیش‌‌تر در صنعت بیمه فعال نبوده‌‌اند، جذب صنعت بیمه شوند.
امکان هم‌‌افزایی با سایر کشورهای اسلامی و حرکت به سمت تکافل اتکایی: گاهی به دلیل فاجعه‌های طبیعی یا انسانی، میزان خسارت به حدی است که مجموع سرمایه و ذخایر شرکت بیمه‌‌گر برای پوشش تعهدات کافی نیست. از این رو پوشش بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک جهت امکان پاسخگویی به خسارت‌‌هایی که در طول زمان بررسی اجمالی بازار ارز اعتبار قرارداد به وقوع ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌پیوندد، به وجود‌‌‌‌‌‌ آمد. همان‌گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت‌‌های بیمه هنگام خسارت‌‌های پیش‌‌بینی‌نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت‌‌های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می‌دهند، حیاتی است. از این رو با حمایت‌‌های دولت و با به کارگیری ابتکارات مناسب، این امکان وجود دارد که بتوان در راستای ایجاد صندوق تکافل اتکایی، بین شرکت‌‌های اسلامی فعال در این حوزه، قدم برداشت.

15 درصد خاک اوکراین، هزینه خیال باطل عضویت در ناتو

ساعت24-درخواست رئیس‌جمهور اوکراین برای عضویت سریع در ناتو بعد از جدایی 15 درصد دیگر از خاک این کشور، با واکنش سرد این ائتلاف نظامی غربی و آمریکا مواجه شد.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین که در سودای پیوستن به ناتو کشورش را وارد ماه‌ها درگیری کرده، جمعه هشتم مهر ۱۵ درصد دیگر از خاک این کشور را هم از دست داد تا بعد از بیش از هفت ماه جنگ به سر جای اول و التماس به ناتو برای پذیرش عضویت کی‌یف در این اتحاد نظامی غربی برگردد.

جمعه ۳۰ سپتامبر، رئیس‌جمهور روسیه با امضای اسناد الحاق چهار منطقه از اوکراین، ۱۵ درصد دیگر از خاک این کشور را به فدراسیون روسیه ضمیمه کرد.

کشورهای غربی و طرف اوکراینی این اقدام را محکوم کرده و رئیس‌جمهور این کشور بار دیگر درخواست عضویت سریع کی‌یف در ناتو را مطرح کرد.

این درخواست اما با واکنش سرد دبیرکل ناتو و کاخ سفید مواجه شد و تاکید کردند همه ۳۰ کشور عضو این ائتلاف نظامی باید آن را تایید کنند.

بعد از الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه‌پرسی، جمعه (۳۰ سپتامبر، هشتم مهر) با حضور روسای مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین و خرسون و زاپروژیا در جنوب شرقی این کشور در کاخ کرملین، مراسم امضای اسناد الحاق این مناطق به فدراسیون روسیه با حضور ولادیمیر پوتین برگزار و این مناطق رسماً به خاک روسیه ضمیمه شد.

پوتین در سخنرانی آغازین این مراسم مردم این مناطق را برای همیشه شهروند روسیه خواند و به آن‌ها خوشآمد گفت. او در اشاره به رای قاطع آن‌ها در همه‌پرسی‌ها که خواستار جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه شدند، گفت: مردم انتخاب خود را انجام داده‌اند. دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا سرنوشت مشترکی با روسیه دارند.

پوتین در اشاره به خلف وعده غرب در گسترش ناتو و به خطر انداختن امنیت روسیه با پیشروی تا مرزهای این کشور افزود: وعده عدم گسترش ناتو به شرق به یک فریب کثیف تبدیل شده است. این غرب بود که اصل تخلف‌ناپذیری مرزها را زیر پا گذاشت و حالا تصمیم می‌گیرد چه کسی حق تعیین سرنوشت خود را دارد و چه کسی ندارد. رئیس‌جمهور روسیه که پیش‌تر گفته بود مسکو دارای سلاح اتمی است و از هر ابزاری برای دفاع از خود استفاده می‌کند، بار دیگر بر دفاع از خاک خود که حالا شامل مناطق جدید می‌شود با همه ابزارهای موجود تاکید کرد.

دقایقی بعد از سخنرانی پوتین در مراسم الحاق مناطق جدید به روسیه، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای تند گفتند که نتیجه همه‌پرسی برگزار شده در این چهار منطقه از اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسند. «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا هم در بیانیه‌ای، روسیه را به نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متهم کرد. آمریکا همچنین تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه به بهانه این اقدام اعمال کرد و در تلاشی مشترک با آلبانی به دنبال تصویب قطعنامه ضد روسی در شورای امنیت سازمان ملل بود که با وتوی روسیه ناکام ماند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین هم که شاهد از دست رفتن ۱۵ درصد خاک کشورش بود، در واکنش، باز هم دست به دامن غرب شد و برای عضویت سریع کشورش در ناتو تقاضایی را به این ائتلاف نظامی ارائه کرد.

این درخواست اما یک بار دیگر با واکنش سرد دبیرکل ناتو و آمریکا مواجه شد. ینس استولتنبرگ در واکنش به درخواست زلنسکی مدعی شد که از حق اوکراین برای انتخاب مسیر خود و پیوستن به این ائتلاف حمایت می‌کند، اما در عین حال گفت «تمرکز اصلی کنونی ما، ارائه حمایت فوری به اوکراین برای دفاع از خود در برابر حمله روسیه است» و بار دیگر تاکید کرد ناتو بخشی از جنگ روسیه با اوکراین نبوده و تنها نقش حمایتی دارد. او همچنین تاکید کرد که تصمیم درباره عضویت اوکراین باید با اجماع همه ۳۰ عضو این ائتلاف گرفته شود.

بعد از ناتو، آمریکا هم بار دیگر پشت زلنسکی را خالی کرد و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: «در حال حاضر، دیدگاه ما این است که بهترین راه برای حمایت ما از اوکراین، حمایت عملی و میدانی در این کشور است و عضویت در ناتو باید در زمان دیگری آغاز شود». او هم در رد درخواست عضویت سریع اوکراین گفت که «هر تصمیمی در خصوص عضویت، بین ۳۰ متحد (ناتو) و کشورهایی گرفته می‌شود که مایل به عضویت هستند».

ناتو تحت رهبری آمریکا که حضور نظامی‌اش در نزدیکی مرزهای روسیه و رد درخواست مسکو برای تضمین امنیتی عدم پیوستن اوکراین به این ائتلاف از دلایل اصلی آغاز درگیری‌ها در اوکراین بوده، از همان روزهای ابتدایی درگیری‌ها با رد درخواست عضویت سریع کی‌یف در این ائتلاف و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، به رغم اصرارهای زلنسکی، پشت وی را خالی کرده بود.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همان ماه اول جنگ اوکراین اذعان کرد که بروکسل در دادن قول‌هایی که نمی‌توانسته آن‌ها را عملی کند دچار اشتباه شد و یکی از آن‌ها، وعده عضویت اوکراین در ناتو بوده است. وی همچنین گفت که اتحادیه اروپا باید «از رفتن به سمت جنگ با روسیه اجتناب کند چرا که اگر این کار را نکند، جنگ جهانی سوم خواهد شد». هشداری که «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت ملی روسیه بعد از درخواست دیشب زلنسکی برای پیوستن اوکراین به ناتو، آن را تکرار کرد و گفت چنین اقدامی موجب شتاب بخشیدن به آغاز جنگ جهانی سوم می‌شود.

با توجه به اظهارات مقامات غربی و عدم تغییر موضع ناتو از بیم رویارویی مستقیم با روسیه تا جای ممکن، چشم‌انداز نزدیکی برای پیوستن اوکراین به ناتو متصور نیست. از آغاز جنگ در اوکراین گرچه کمک‌های میلیارد دلاری نظامی و تسلیحاتی غرب به این کشور در تداوم جنگ موثر بوده، اما تسلیحات و آموزش از سوی کشورهای عضو ناتو به صورت منفرد نه در قالب این اتحاد صورت گرفته و به همین دلیل کمتر هماهنگ و اثرگذار بوده است. به تحلیل اندیشکده «کارنگی»، تا زمانی که ناتو با منطقه پرواز ممنوع یا سایر اشکال مستقیم‌تر درگیری نظامی موافقت نکند، ارزش افزوده این ائتلاف به بسته کمک جامع توافق شده در اجلاس ناتو در مادرید محدود خواهد بود.

تحلیل داده های درون شبکه – بررسی داده های on-chain

تحلیل داده های درون شبکه

تا به حال عبارت تحلیل داده های درون شبکه یا داده های on chain را شنیده اید؟ اگر بدانید داده های درون شبکه چیست مطمئنا تاثیر استفاده از آن را در کنار علم تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به چشم دیده اید. تحلیل درون زنجیره ای یا همان تحلیل داده های درون شبکه به اطلاعاتی مربوط می شود که در داخل شبکه بیت کوین قرار دارد و بررسی روزانه آن در کنار تکنیکال می تواند دید بسیار خوبی در مورد رفتار قیمتی بازار در آینده به ما بدهد. به عنوان مثال اگر به تحلیل داده های درون شبکه بپردازید و رفتار نهنگ های بازار را رصد کنید، متوجه خواهید شد که اگر در کف قیمتی تکنیکالی، نهنگ ها خریدار باشند، قرار است در آینده نزدیک یک روند صعودی قدرتمند را در بازار شاهد باشیم، بنابراین داده های درون شبکه بیت کوین بسیار در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کننده است و ما بررسی اجمالی بازار ارز در این مطلب قصد داریم به آموزش تحلیل onchain بصورت رایگان بپردازیم، پس به هیچ عنوان این مقاله کاربردی را از دست ندهید.

تحلیل داده های درون شبکه

علاوه بر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روش های دیگری هم برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که به آن آنچین دیتا گفته می شود. جالب است بدانید که این روش به کمک تحلیل داده‌ های مربوط به شبکه بلاکچین بیت‌ کوین صورت می پذیرد، ولی متاسفانه امروزه اطلاعات کمی در مورد آن‌ چین دیتا وجود دارد که دلیل آن نو و تازه بودن این حوزه می باشد، ولی اصلا آن‌ چین دیتا چیست؟ به زبان ساده آن‌ چِین دیتا یا تحلیل درون زنجیره‌ ای که آن را با عنوان آنالیز بلاکچین هم می شناسیم، یک تکنولوژی نوظهور در تحلیل ارزهای دیجیتال و به خصوص رمزارز بیت کوین می باشد ولی چرا بیت کوین در این مورد ویژه‌ تر است؟ به این خاطر که بیت کوین قدمت بیشتری دارد و حجم داده‌ های بزرگتری درون شبکه‌ خود جای داده است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

این در حالی است که سایر ارزهای دیجیتال هنوز به آن میزان داده در اختیار ندارند که بتوانند خوراک شاخص های گوناگون اندازه‌ گیری و تحلیلی را در اختیارشان قرار دهند. به صورت معمول ویژگی پایه‌ ای و بنیادین هر بازار یا کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم آن را تحلیل کنیم و یا در مورد سرمایه‌ گذاری در آن تصمیم گیری کنیم.

این روش در هر بازار مالی سنتی کاربردی است و این در حالی است که دیتای آن‌ چین موضوعی کاملا جدید و صرفا مخصوص بازار کریپتوکارنسی می باشد. شایان ذکر است که در دیتا آن‌ چین یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل اصول بیت کوین با عمقی بسیار بیشتر در قیاس با روش های تحلیل دارایی‌ های سنتی داریم و قصد داریم در این مطلب همه چیزی که در مورد داده های درون شبکه بیت کوین باید بدانید را برای شما توضیح دهیم، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

چرا تحلیل داده های on chain درک ما از بازار را عمیق تر میکند؟

اصول و مبانی تحلیل تکنیکال مدعی است که همه چیز به قیمت وابسته است و با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل نمودارها، می‌ توان روند حرکتی هر دارایی که از نمودار و قیمت برخوردار است را مورد پیش بینی قرار داد، ولی به همان صورت که تجربه اثبات کرده است، این روش برخی اوقات نارسا و ناقص است. ذات بدیع و نو ارزهای دیجیتال موجب شده است تا ما با رفتارهای گوناگون و نامنظمی در جریان قیمتی روبرو باشیم که فهم و تحلیل آن‌ ها به دید عمیق‌ تری نیاز دارد. این دید به کمک دیتای آن‌ چین حاصل خواهد شد و به ما کمک خواهد کرد تا نواقص روش‌ های تکنیکال را تا حدود زیادی برطرف کنیم.

در حقیقت تحلیل آن‌ چین نگاهی عمیق از چرخه‌ های بازار ارزهای دیجیتال در اختیارمان قرار می دهد. نکته دیگر این که این داده‌ ها کمتر تحت تاثیر جو قرار می گیرند و از هیاهو دور هستند. همچنین آن‌ چین دیتا قابلیت بررسی رفتار سرمایه‌ گذاران، ماینرها و هولدرهای بلندمدت را نیز در اختیار کاربران قرار داده است و قابلیت تجزیه و تحلیل و ردیابی معاملات و وجوه نیز از مزیت های دیگر تحلیل درون زنجیره ای به حساب می آید. به بیان ساده دیتای آن‌ چین شامل بررسی اطلاعات ذخیره شده در شبکه بلاکچین می باشد. این اطلاعات ذخیره شده در شبکه، به برای مثال در بلاکچین بیت کوین شامل جزئیات بلاک و داده‌ های معاملاتی و … می باشد و در بلاکچین اتریوم شامل اطلاعات قراردادهای هوشمند می‌ شود.

تحلیل درون زنجیره ای چطور کار میکند و چرا مهم است؟

دیتای on chain روش جدیدی است که به تکنولوژی بلاک چین و سیستم دموکراتیک بلاک چین وابستگی شدید دارد. اقتصاد یکی از مباحث اساسی زندگی بشر به حساب می آید و این اقتصاد طی قرن اخیر به علت فسادهای سیستماتیک، روند خوبی را طی نکرده است و عامل اصلی این فساد موضوع تمرکز است؛ تمرکز ثروت و اطلاعات در دست دولت‌ ها یا گروه‌ های خاص بدون این که قابلیت دسترسی به آن‌ ها برای همگان به صورت برابر فراهم باشد.

این امر در واقع موجب ایجاد رانت‌ های اطلاعاتی شده و نهایتا موجبات انتقال سرمایه به گروهی خاص و فقیرتر شدن گروه بزرگتری را فراهم خواهد کرد. دیتای آن‌ چین روشی است برای این که دسترسی به اطلاعات برای تمامی افراد آزاد و برابر باشد و رانت اطلاعاتی تا حدود زیادی از بین برود. داده های آن چین در حقیقت به کمک اطلاعات انباشته شده در شبکه شفاف بیت کوین، دسترسی به داده‌ ها را برای تمامی افراد به صورت برابر و ساده می کند. از طرفی تمرکز داده های آن‌چین بر روی داده‌ های کلان است، حجم زیاد تراکنش‌ ها و آدرس‌ ها در طول سال ها فعالیت شبکه بلاکچین و کاربران و خریداران سرمایه‌ گذاران بیت‌ کوین در کل دنیا که این موضوع می تواند کارایی آن و همین طور قابل استناد بودن آن را اثبات کند.

تحلیل داده های آنچین یک روش به منظور بررسی بازار در زمینه داده‌ های کلان و اقتصاد کلان می باشد و به همین خاطر است که تحلیل آن‌ چین حضوری لازم و ضروری دارد و می‌ تواند مکمل خوبی برای تحلیل تکنیکال به حساب آید. شما قادر نیستید جواب بسیاری از مسائل را از طریق تحلیل تکنیکال بدهید، به این خاطر که تحلیل تکنیکی نگاهی به داده‌ های کلان ندارد. تحلیل و فهم مباحثی مانند تورم، مقبولیت بیت‌ کوین در سطح جهان و مواردی از این دست که عملا به کمک تحلیل تکنیکال امکان پذیر نمی باشد. در حقیقت تحلیل داده های آن‌ چین هم به بازار نگاه می‌ کند و هم به مسائلی در فرای بازار و همین امر است که موجب می شود تا دید ما را نسبت به بازار عمق دهد.

پارامترهای مهم در تحلیل درون زنجیره ای

توزیع دارایی هولدرها : این پارامتر بیانگر میزان عرضه در گردشی می باشد که در اختیار نهنگ‌ ها یا سرمایه‌گذاران یک ارز بررسی اجمالی بازار ارز دیجیتالی قرار دارد. این شاخص میزان آدرس‌ هایی را که بیش از ۰٫۰۱ از عرضه کل را در اختیار دارند، نمایش می دهد.

رفتار سرمایه‌ گذاران نسبت به قیمت بازار : شاید مهم ترین پارامتر این باشد که بیانگر مقایسه میانگین قیمت خرید آدرس‌ های دارای موجودی، با قیمت فعلی می باشد. چنانچه قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی پایین تر باشد، اصطلاحا In the money و چنانچه قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی بیشتر باشد، اصطلاحا Out of the money نامی است که به آن می دهند. لازم به ذکر است که میانگین این آدرس‌ ها به صورت درصدی نشان داده می شود.

وابستگی قیمت با بیت کوین : این پارامتر وابستگی میان یک دارایی دیجیتالی و بیت کوین را مطابق با داده‌ های آماری ۳۰ روزه به تصویر می کشد.

توزیع سرمایه گذاران بررسی اجمالی بازار ارز مطابق با مدت‌ نگهداری ارز دیجیتال : این پارامتر در تحلیل داده های درون زنجیره ای بیانگر توزیع مالکیت یک دارایی مطابق با مدت هولد یا نگهداری آن دارایی است. در این دسته بندی، آدرس‌ های نگهداری‌ کننده یک ارز دیجیتال بر اساس مدت نگهداری از آن به ۳ گروه کلی تقسیم بندی می شوند که شامل؛ بیش از ۱ سال (هولدرها)، ۱ تا ۱۲ ماه (سرمایه‌ گذاران میان‌ مدتی) و کمتر از ۱ ماه (تریدر) می شود.

تراکنش‌ های بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار : این پارامتر بیانگر کل تراکنش های بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار در ۱ هفته اخیر می باشد.

جغرافیای تراکنش‌ ها : این پارامتر بیانگر تعداد تراکنش‌ های صورت گرفته در منطقه زمانی غرب جغرافیایی در قیاس با تعداد تراکنش‌ های صورت گرفته در منطقه شرق جغرافیایی در ۲ هفته اخیر می باشد .

خروج جریان نقدینگی از صرافی : بیانگر مقدار خروجی جریان نقدینگی از صرافی‌ های برتر بازار در ۱ هفته اخیر می باشد.

ورود جریان نقدینگی به صرافی : بیانگر مقدار ورودی جریان نقدینگی به صرافی‌ های برتر بازار در ۱ هفته اخیر می باشد.

داده های On-chain را از کجا دنبال کنیم؟

  • Glass node : در این سایت برخی از امکانات اولیه مربوط به اطلاعات درون زنجیره ای به طور رایگان برایتان فراهم آمده است ولی به منظور دسترسی به امکانات پیشرفته‌ تر، می بایست مبلغی را بپردازید.
  • Coinmetrics : این سایت به ارائه خدمات رایگان در زمینه داده‌ های درون زنجیره‌ ای برای ۳۷ سرمایه دیجیتالی پرداخته است و از پیشگامان زمینه آن چین دیتا به شمار می آید.
  • In to the block : این سایت گستره وسیعی از قابلیت ها و ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل‌ درون زنجیره‌ای برای تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال، داده‌ های لیست سفارشات و تحلیل سنتیمنتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
  • Sentiment : سنتیمنت یکی دیگر از سایت های ارائه‌ دهنده آن چین دیتا و داده‌ های مربوط به تحلیل درون زنجیره‌ ای به حساب می آید که می توانید به منظور دسترسی به برخی اطلاعات از این سایت استفاده کنید.
  • Look into bitcoin : این سایت منبعی رایگان جهت مدل‌ سازی چرخه بازار بیت کوین و پارامترهای درون زنجیره ای محسوب می شود که می توانید به صورت رایگان از خدمات آن بهره مند شوید.

چگونه تحلیل آنچین ارز دیجیتال به تریدرها کمک میکند؟

مزیت اصلی آنچین دیتا این است که در آن رفتار سرمایه‌ گذاران و سلامت شبکه به صورت لحظه‌ ای مورد بررسی قرار می گیرد. مورد دیگر در خصوص تحلیل آن چین در واقع بررسی تعداد آدرس‌ های فعال و تعداد تراکنش‌ ها که دو نماینده برای تقاضا و استفاده از شبکه بلاک چین هستند می باشد. زمانی که تعداد آدرس‌ ها و تراکنش‌ های فعال شدیدا زیاد می شود، این شرایط به صورت معمول با افزایش قیمت همراه خواهد شد.

آموزش تحلیل onchain

البته این در حالی است که معیارهای ساده به وسیله داده‌ های آنچین در دسترس هستند، تعداد زیادی از معیارها نسبت‌ های خاصی را برای ارائه اطلاعات در مورد بازار و رفتار سرمایه‌ گذاران پیش بینی می کنند. برای مثال ما قادریم سرمایه بازار را مشارکت تمامی معامله گران در نظر بگیریم و این در حالی است که سرمایه تحقق یافته می‌ تواند مشارکت سرمایه‌ گذاران بلند مدت باشد. لذا زمانی که این دو معیار به صورت قابل توجهی از هم فاصله بگیرند، می‌ تواند نشان دهنده داغ شدن بیش از حد بازار و اتکای زیاد به سوداگری‌ های کوتاه مدت باشد.

به صورت دوره‌ ای، اختلاف میان این دو معیار افزایش و کاهش پیدا می کند و به معامله گران کمک می‌ کند تا مناطق بهینه برای معامله را بیابند. به صورت مشابه، ما قادریم با استفاده از مجموعه UTXO با بررسی مدت زمانی که یک آدرس بیت کوین‌ ها را جابجا نکرده، بینشی در مورد رفتار سرمایه‌ گذاران کسب کنیم.

آن ها را جمع‌ آوری نماییم تا ببینیم چند سرمایه‌ گذار در حال نگهداری طولانی مدت آن ارز دیجیتال هستند و نگاه این سرمایه گذاران بزرگ به آینده بازار چگونه است. در واقع چنانچه تعداد فزاینده‌ ای از سرمایه‌ گذاران در حال هولد باشند، می‌ توانیم فرض را بر این بگیریم که موجودی در گردش کاهش یافته که در صورت ثابت بودن تقاضا، می بایست قیمت را افزایش دهد. همچنین، این موضوع به اطمینان از عملکرد آینده آن دارایی اشاره خواهد داشت.

چه کسانی به تحلیل آن‌ چین انتقاد دارند؟

مخالفان تحلیل دیتای آن‌ چین شامل چند دسته هستند که یکی از مهم‌ ترین این گروه‌ ها تحلیل گران تکنیکال اند. آن ها بر این باورند که همه چیز در قیمت خلاصه شده است و این در حالی است که فعالیت در بازارهای مالی همواره این را به اثبات رسانده است که در فعالیت‌ های مالی وقتی دو تایید داشته باشیم، حرکت به مراتب مطمئن تری را پیش روی خواهیم داشت. دیتای آن‌ چین در حقیقت منبع خوبی است برای تحلیل گران تکنیکال که به علاوه تاییدی که از تحلیل‌ های تکنیکال خود می‌ گیرند، تایید دومی هم داشته باشند و از روند پیش روی رمزارز مورد نظر، اطمینان حاصل کنند. همچنین به وضوح مشخص است که تحلیل تکنیکال در بررسی نقش داده‌ های کلان و فرای بازار نا‌توان است و به داده‌ های مکمل بسیاری نیازمند است.

گروه دیگر مخالفان دیتای آن چین آن دسته از افرادی هستند که در خصوص حاکمیت مالی حساسیت بسیاری به خرج می دهند و طرفدار حفظ حریم خصوصی می باشند. آن‌ ها بر این باورند که تحلیل آن‌ چین حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه را زیر سوال خواهد برد. طرفداران تحلیل آن‌ چین نیز در این خصوص بر این باورند که شفافیت موجود در شبکه بیت کوین کمک خواهد کرد تا درک بهتری از فناوری بلاک چین حاصل شود. حتی می‌ توان این طور گفت که دیتای آن‌ چین نهایتا باعث کاهش شکاف بین حاکمیت و ارزهای دیجیتالی خواهد شد، در نتیجه باعث هدایت کاربران به مراتب بیشتری به سمت بازار کریپتورکانسی خواهد شد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معامله گران و تحلیلگران مختلف می توانند بر اساس اهداف و نوع نیاز خود، از هر یک از این اطلاعات و داده‌ ها در تصمیم‌ گیری‌ ها و معاملات خود بهره بگیرند. برای مثال مقدار ورود و خروج سرمایه به یک ارز دیجیتال یا انتقال سرمایه از کیف پول‌ ها به صرافی و یا سایر بررسی اجمالی بازار ارز فعالیت های افراد مختلف در شبکه، می‌ تواند نشان دهنده آینده قیمتی ارزهای دیجیتال باشد.

البته باید این موضوع را هم مد نظر داشته باشید که استفاده از تحلیل درون زنجیره ای به تنهایی نمی تواند برای همه بازه‌ های زمانی و انواع تریدرها مناسب باشد و هر فردی وظیفه دارد که با دقت به نوع نیاز، استراتژی و برنامه معاملاتی خود، از این تحلیل را با انواع دیگر ابزار، اندیکاتور یا تحلیل استفاده نماید. در این مطلب تلاش کردیم تا در گام نخست مفهوم تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای را برای شما شرح دهیم که امیدوارم بیانات ما ساده و قابل فهم بوده باشد.

به صورت کلی تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای به بررسی اطلاعاتی اشاره دارد که درون بلاکچین ذخیره شده است. این اطلاعات می تواند شامل داده های معاملاتی، جزئیات بلوک و اطلاعات قرارداد هوشمند است. همچنین تعدادی از ابزارهایی که قادرید از آن ها به منظور تحلیل درون زنجیره ای بهره بگیرید را نیز به شما معرفی کردیم و امیدواریم که از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول داده بودیم، در این مطلب به آموزش تحلیل داده های درون شبکه پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید دامیننس بیت کوین چیست و آیا قابل استناد است یا خیر، همین الان این مطلب را مطالعه فرمایید.

جلد دوم روزنامه جام جم، ۹ مهر ماه ۱۴۰۱ (عکس و پی دی اف)

بخوانید و برای مشاهده جلد دوم اینجا کلیک کنید.

ویژه نامه فرهنگ هنر، جامعه و رسانه روزنامه جام جم هر روز در ۸ صفحه منتشر می‌شود.

جلد دوم روزنامه جام جم، ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ (عکس و پی دی اف)

جلد دوم روزنامه جام جم، ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ (عکس و پی دی اف)

تازه ها

اروپا همیشه خواهان گاز ایران بوده است

فرآیند واردات خودرو آغاز شده است

مرگ و میر آنفلوآنزا کمتر از کرونا نیست | واکسن بزنید

دشمنان در توطئه اخیر به قصد انزوای کشور وارد میدان شدند اما شکست خوردند

زوج هجومی تیم ملی ایران؛ ۶۹ گل و فقط ۱ پنالتی

وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در نیمه‌ جنوبی تهران

۱۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

چطور منطقه گوگل‌ پلی را تغییر دهیم؟

تروریست‌ها ضربات مهلگی از پاسداران گمنام امام زمان دریافت خواهند کرد

توضیح سفیر ایران در بغداد درباره توقف سفر زائران به سامرا و کاظمین

ببینید | کودکی‌های امیرسلیمانی در «مخمصه»

آمریکا عاجز و شکست‌ خورده است | برای ملت ما، شکست معنا ندارد

صوت | مثل کوه پشت و پناه همیم

بلاگرها؛ سازندگان جهان‌بینی اینستاگرامی

شناسایی ۴۰۰ بیمار جدید کرونایی در کشور | ۱۰ نفر دیگر فوت شدند

پول‌ های ایران در کره جنوبی آزاد می‌شود

«شاد» در تعلیق آموزش و پرورش

جنگ هوش مصنوعی با انسان

آمار نایب رئیس شورای شهر تهران از تخریب اموال شهری در اغتشاشات اخیر

ببینید | پسر شجاع

جدول | جدیدترین آمار جهانی کرونا

ساز‌و‌کار مقابله با منافع موازی

ممنوع الخروجی باقر نمازی به دلایل انسان‌دوستانه رفع شد

بارش باران در نقاط مختلف کشور | افزایش دما در نوار شمالی

هشدار وزیر اطلاعات به گروهک‌ های تروریست وابسته به استکبار

پربازدید

پربحث

اتمام حجت | لحظه دستگیری لیدر‌های اغتشاشات پل‌ خواجوی اصفهان

دشمن پی‌درپی از ملت ایران سیلی می‌خورد | امروز میدان انقلاب، میدان رویارویی با دشمنان پلید است

مستندهایی از چهره‌ زنانه جنگ در پشت جبهه

ایجاد تنوع ژانری در سریال‌سازی

اصابت ۷۳ موشک بالستیک به‌ محل استقرار تروریست‌ها

آقای رئیسی صدای ملت ایران بودید

مزایای رتبه‌ بندی معلمان برای کدام بازنشستگان لحاظ می‌شود؟

موضوع ضمانت‌ها در مذاکرات بسیار مهم است | ایران جایی نیست که کسی بتواند انقلاب رنگین کند

همه زنده زنده سوختند

اغتشاشات فراتر از بحث مطالبه‌گری درباره حادثه فوت خانم امینی است

اجازه جولان به دشمن نمی‌دهیم | برخورد قاطعانه پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت

دستگاه قضا با سران اغتشاشات «قاطع، سریع و عبرت آموز» برخورد کند

ببینید | ریاضت‌های یک موسیقیدان

بیانیه پایانی اجتماع بزرگ امت رسول اللّه (ص) در تهران قرائت شد

توافق در دسترس است، اگر آمریکا قادر به اتخاذ تصمیم باشد

دشمنان می‌خواهند با ابزارهای رسانه‌ای واقعیت را وارونه و جای جلاد و شهید را عوض کنند.

دخالت آمریکا، با پیام‌های مکرر دیپلماتیک به ایران در تعارض است

تحریم‌کنندگان دارو چگونه می‌توانند نگران حقوق بشر در ایران باشند؟

هشدار درباره مداخله در امور داخلی ایران / سطح خشونت معترضان در اغتشاشات اخیر عادی نبود

جلد دوم روزنامه جام جم، ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ (عکس و پی دی اف)

قیمت خودرو در بازار ۶ مهر ۱۴۰۱ | قیمت خودرو در مدار صعود

صفحه نخست روزنامه جام جم، ۷ مهر ۱۴۰۱ (عکس و پی دی اف)

قیمت سنگین زیبایی‌های القایی

جنبش‌اجتماعی یا آشوب طراحی‌شده؟

ایران همچنان به توافق ۲۰۱۵ متعهد است | نظارت آژانس بی‌طرفانه باشد

۵۰۰ میلیارد تومان، ارزش پرونده‌های قاچاق در پنج ماهه امسال

اتمام حجت | شعرخوانی احمد بابایی در اجتماع امت رسول الله

برآمده از جان خاطره‌ها

بیانیه‌ تبیینی وزارت اطلاعات پیرامون حوادث اخیر کشور

اتمام حجت | راهپیمایی مردم ساری و بابل علیه اقدامات آشوبگرانه

بازخوانی جنجالی‌ترین سرقت‌های بانک

سرقت‌های‌بزرگ دزدان‌حرفه‌ای

خلأقانونی در برخورد با طراحان تصادف و نزاع‌های‌ساختگی

گزارش تپش از مداخله آرایشگران در امورپزشکی و عوارض تلخ آن

زیبایی زیرزمینی

روایت دست‌اول امدادگران از عملیات جست‌وجو و نجات در سیل امامزاده داوود و فیروزکوه

ایستاده در سیل

ببینید | چرا شل حجاب‌ ها، بی حجاب نمی‌شوند؟

ببینید | چرا شل حجاب‌ ها، بی حجاب نمی‌شوند؟

پاییز هم صرفه‌جویی کنید هوا گرم است و بارش‌ها کم

رویای ابلق و کابوس سهراب

چالش‌ های اقتباس در سینمای ایران

تحول آفرینی در رادیو

درجا زدن متن

صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

گفت‌و‌گو با فرید قبادی که سریال «آتش در گلستان» را روی آنتن دارد

صداقت در روایت تاریخ

نصرت‌الدین نصراللهی تنها شاهد حادثه سقوط هواپیمای فرماندهان جنگ، از آن روز می‌گوید

همه زنده زنده سوختند

گفت‌وگوی جام‌جم با فرنوش عابدی کارگردان پویانمایی آخرالزمانی «سمپاش»

پویانمایی با کسی شوخی ندارد

گفت‌وگوی قفسه کتاب با «محمدحسن شهسواری» نویسنده رمان «ایرانشهر» که از منظر متفاوتی به دفاع مقدس نور تابانده است

کشتار ۵۱ یوزپلنگ ایرانی در سه دهه‌ اخیر

کشتار ۵۱ یوزپلنگ ایرانی در سه دهه‌ اخیر

شاهرود- نگاهی به آخرین آمار اعلام تلفات یوزها از سوی مراجع رسمی دولتی نشان می‌دهد که در سه دهه اخیر ۵۱ یوز در کشور تلف شده است که تصادف، سگ‌های گله و انسان عوامل اصلی این آسیب هستند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - امین ولیان: نگاهی دقیق به برخی آمارهای رسمی تلفات یوزها از سوی دست‌اندرکاران این حوزه طی سال‌ها پیش به راحتی نشان می‌دهد که آمار کشتار ۴۳ قلاده‌ای یوزها طی ۲۸ سال اخیر که چندی پیش خبرگزاری دولتی منتشر کرد عددی کوچک‌تر از واقعیت است و می‌باید اصلاح شود.

قبل از آن می‌توان انتقاد جدی را به سازمان محیط زیست به عنوان متولی حیات وحش کشور و نیز سازمان یا انجمن‌هایی که اعلام آمار و کار رصد گونه‌ی یوزپلنگ را سال‌ها پیش و هم اینک در دست دارند وارد ساخت در صورتی که کمترین انتظار آنست که هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون یوزها به شکلی کاملاً شفاف و به صورت ادواری ارائه شود.

همچنین پلان و نقشه‌ی نجات یوزها از انقراض به صراحت بیان شود که بی شک این شفافیت و البته پاسخگویی در قبال تصمیمات و برنامه‌ها، برکات فراوانی را برای نتیجه‌ی کار یعنی نجات یوزها از انقراض در بر خواهد داشت.

کشتار ۵۱ یوزپلنگ ایرانی در سه دهه‌ اخیر

نقد آمارهای دولتی

اما در نقد آمار ارائه شده توسط خبرگزاری‌های دولتی به نقل قولی معتبر اشاره خواهد شد تا تناقضات آماری با این مقایسه اجمالی بیان شود:

مدیر عامل وقت انجمن یوزپلنگ ایرانی مرتضی اسلامی دهکردی در مهرماه ۹۲ بیان می‌دارد: در دهه‌ی هفتاد ۱۲ یوز، در دهه‌ی هشتاد ۲۴ و در دهه‌ی نود [تا تاریخ مصاحبه، یعنی سال ۹۱ و نیمه اول ۹۲] پنج قلاده یوز به دست انسان تلف شدند» این درحالی است که طبق گزارش خبرگزاری‌ها و منابع رسمی دولتی در دهه‌ی ۷۰ تنهادو یوز از دست رفته‌اند (۱۰ قلاده کمتر)، در دهه هشتاد همچنین ۲۸ یوز (چهار قلاده بیشتر) و در سال ۹۱، هفت یوز تلف شده که دو مورد بیشتر از آمارها است.

برخی از تلفات یوزها که همگی مستند و رسانه‌ای شده‌اند اما در آمار گزارش خبرگزاری‌های دولتی نیامده است، از جمله تلف شدن دو یوزپلنگ (ابتدا مادر و سپس یک توله) در محدوده عباس آباد، جاده‌ی شاهرود _ مشهد در تاریخ ۲۶و۳۰ آذر ۹۳ و یا تلف شدن یوزی با نام یارقلی که در تصادف جاده‌ای سنخواست _ جاجرم در مجاورت پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی در تاریخ ۲۴ آبان ۹۷ از دست رفت و نیز تلف شدن یوز توران توسط سگ‌های گله در سال ۹۲ و یا تلف شدن یوز نر توران توسط افراد محلی در بررسی اجمالی بازار ارز سال ۹۴؛

اما ایراد دیگری که به گزارش خبرگزاری دولتی می‌توان وارد ساخت اضافه کردن آمار دو توله یوز تلف شده در اسارت است که به دلیل عدم اهمیت اکولوژیکی یوزهای در اسارت و نیز نقش مستقیم انسان در ایجاد آنها بهتر است این دست از آمارها با تلفات یوزه‌ای طبیعت ترکیب و ادغام نشود.

نگاهی دقیق‌تر به تمام یوزهایی که در کشور تلف شده‌ اند

طبق آمار ارائه شده از سوی دست اندرکاران و رسانه‌ها، در دهه ۷۰ خورشیدی ۱۲ یوز در منطقه حفاظت شده بافق ، پناهگاه حیات وحش درّه انجیر یزد و… از بین رفتند، در دهه ۸۰ نیز ۲۴ یوز تلف شدند از جمله سه یوزپلنگ در تصادف جاده‌ای شاهرود _ مشهد (ابتدا دو توله، سپس یوز مادر در تاریخ هشتم و نهم مرداد ۸۹) و نیز دو یوزپلنگ در تصادفات جاده‌ای استان یزد.

در دهه‌ی ۹۰، شش یوز در تصادفات جاده مهریز _ انار (در منطقه کالمند و بهادران یزد) از دست رفتند و در این دهه در سال ۹۱ یک یوز ماده توسط سگ‌های گله در جنوب غربی توران شاهرود (آذر ۹۱) و در سال ۹۲ یک یوز ماده‌ی نابالغ توسط سگ‌های گله در جنوب شرقی توران شاهرود (اردیبهشت ۹۲) تلف شدند.

در سال ۹۳ دو یوز در ضلع شمالی توران، جاده شاهرود-مشهد در روزهای ۲۶و۳۰ آذر ۹۳ تلف شدند؛ در سال ۹۴ یک یوز نر توسط چوب و چماق افراد محلی در توران شاهرود تلف شد و در همان سال یوز ماده‌ای با نام دلدار در توران تلف شد که گزارش آن پس از دو سال مخفی کاری سازمان و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با فاش شدن آن یک گزارش از مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان ۱۷ آبان ۹۶ منتشر شد.

کشتار ۵۱ یوزپلنگ ایرانی در سه دهه‌ اخیر

مرگ و میرهایی که در آمار نیامده است

در سال ۹۵ یک یوز مادر در ضلع شمالی توران، جاده شاهرود - مشهد در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ تلف شد، طی سال ۹۷ هم یک توله یوز مجدداً در همان منطقه در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ از بین رفت و طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ یعنی پس از گذشت یک‌سال از تصدی پست ریاست محیط زیست توسط عیسی کلانتری که یوزها را مسئله‌ای فرعی دانسته و صریحاً گفته بود یوزپلنگ ایرانی را باید منقرض شده دانست هیچ‌گونه تلفاتی ثبت نگردید!

در سال جاری نیز یک یوز ماده نابالغ، نزدیک به ضلع شمالی توران، جاده‌ی شاهرود _ مشهد در مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ تلف شد لذا با جمع بندی آمار ذکر شده متأسفانه به عدد ۵۱ یوزپلنگ تلف شده در نزدیک به سه دهه اخیر می‌رسیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.