ساختار فرابورس


مشکلات و تنگناهای بازار سرمایه در ایران

نظام مالی کشور ها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشور های توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشور ها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشور های در حال توسعه بازار پول ساختار فرابورس محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاز های خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. در ایران نیز مانند اغلب کشور های در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی است و متاسفانه بورس اوراق بهادار در کشور ما ( به عنوان تنها نهاد بازار سرمایه در ایران )، با وجود این که از یک پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است.
به طور کلی عواملی که باعث عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را می توان به صورت زیر بر شمرد :
ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان های دولتی به ویژه بخش پولی در این سازمان.
شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس.
ضعف و عدم پویایی در مقررات، و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها.
ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران .
عدم تفکیک بازار های دسته اول و دسته دوم سهام و فقدان بازار های فرعی و ضرورت ایجاد بازار های جداگانه جهت معاملات سهام.
عدم استفاده از ابزار های متنوع مالی و فقدان بورس های کالا در بازار سرمایه ایران.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه که می خواهد گام های بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبی احساس می شود.

تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

2 استادیار گروه ساختار فرابورس مدیریت مالی، دانشکده صنایع و مدیریت ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت‌ها به عنوان عامل همگرایی، ابتدا آزمون همگرایی بر ساختار سرمایه شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس با استفاده از روش اقتصادسنجی فیلیپس و سول(2007) انجام می‌شود که چهار باشگاه همگرا داریم. سپس برای باشگاه بزرگ با 67% از فراوانی داده ها ، عامل صنعت و توسعه مالی به عنوان عامل کشور را برای یافتن علت همگرایی شرکت ها بررسی می‌کنیم. بنا بر نتایج، عامل صنعت علت همگرایی نیست. آن گاه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و روش EGLS و در دو مدل، تاثیر توسعه مالی بر ساختار سرمایه را آزمون می کنیم. نتایج نشان می دهد که ساختار‌ سرمایه شرکت‏ها تحت تأثیر توسعه مالی هست و این تأثیر در دو مدل تفاوت چشم‏گیری ندارند. توسعه مالی بانکی رابطه منفی و معنادار و توسعه مالی بازار رابطه مثبت و معنادار با نسبت بدهی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of financial development on corporate finance using club convergence approach in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

 • Hasti Chitsazan 1
 • Sayyed Mojtaba ساختار فرابورس ساختار فرابورس Mirlohi 2
 • albert boghosian 3
 • Neda Sadat Nejadolhosseini 4

2 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Kish International Campus, University of Tehran, Iran.

4 Ph.D. Candidate in Financial Management, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Kish International Campus, University of Tehran, Iran.

The purpose of this study is to investigate the effect of financial development on corporate finance as the convergence determinant. To do so, first we examine convergence between corporate capital structure of firms listed in TSE using the Philips and Sul methodology (2007). The finding shows there are four converging clubs, with a big club consisting of 67% of the firms in sample. Then, we investigate industry-specific and country-specific factors to find the reason of big club convergence. The results indicate that the industry-specific factor is not the cause of convergence. So using unbalanced panel data and the EGLS method, ساختار فرابورس we test the impact of financial development on capital structure in two models. The results show that corporate capital structure is influenced by financial development and this effect does not differ in the two models. Credit market development has a negative significant relationship and stock market development has a positive significant relationship with debt ratio.

بازار فرابورس چیست؟

بازار فرابورس چیست؟

در اصطلاح معاملات ، فرابورس به معنی تجارت از طریق شبکه های فروشنده غیرمتمرکز است. بازار غیرمتمرکز به سادگی یک ساختار بازار متشکل از دستگاه های مختلف فنی است. این ساختار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا یک بازار بدون مکان مرکزی ایجاد کنند. نقطه مقابل معاملات فرابورس معاملات صرافی است که از طریق صرافی متمرکز صورت می گیرد.

بازار فرابورس چیست؟

سهام فرابورس چیست؟

به سهامی که در بورس ذکر نشده اند و از طریق فرابورس معامله می شوند ، معمولاً اوراق بهادار بدون بورس یا سهام فرابورس گفته می شود. در این بازار برای خرید و یا فروش سهام شما بایستی اطلاعاتی در این خصوص داشته باشید که بتوانید بهترین سهام را پیدا کنید مثل ( سهام شستا ) و اقدام به خرید آن کنید به همین منظور ما تیم آموزش علیرضا محرابی را به شما عزیزان معرفی میکنیم شما با آموزش رایگان صفر تا صد بورس این تیم آموزشی به راحتی میتوانید بهترین سهم را خریداری کنید همچنین در شما میتوانید با بازارهای دیگری همچون طلا و ارزدیجیتال هم اشنا شوید.

درک بهتر فرابورس

 • فرابورس به فرآیند نحوه معامله اوراق بهادار برای شرکت هایی که در بازار، رسمی ذکر نشده اند ، اشاره دارد.
 • اوراق بهاداری که خارج از بورس معامله می شوند از طریق یک شبکه فروشنده معامله می شوند.
 • معاملات فرابورس به ارتقا ارزش سهام و ابزارهای مالی کمک می کند
 • شرکت های دارای سهام فرابورس ممکن است از طریق فروش سهام سرمایه جمع کنند.
 • سهامی که از طریق فرابورس معامله می شوند معمولاً شرکتهای کوچکتری هستند که نمی توانند در بورس ساختار فرابورس به هر دلیلی وارد شوند، زیرا شرایط ورود در بورس سخت تر از شرایط ورود در فرابورس است؛ به همین علت است که شرکت های کوچک بیشتر به بازار فرابورس روی می آورند.
 • بازارهای فرابورس در درجه اول برای تجارت اوراق قرضه ، ارز ، مشتقات و محصولات ساخت یافته مورد استفاده قرار می گیرند.
 • بازارهای فرابورس همچنین می تواند شرکت هایی را شامل شود که نمی توانند سهام خود را بالاتر از قیمت مشخص هر سهم نگه دارند یا در پرونده ورشکستگی قرار دارند.
 • این نوع شرکت ها قادر به تجارت در بورس نیستند ، اما می توانند در بازارهای فرابورس تجارت کنند.

خطرات بازارهای فرابورس

بازارهای فرابورس در سال های اخیر پیشرفت هایی داشته اند. این منجر به نقدینگی بالاتر و اطلاعات بهتر می شود. قیمت گذاری و تجارت الکترونیکی بازار فرابورس را افزایش داده است. با این حال ، بازارهای فرابورس هنوز با تعدادی از خطرات مشخص می شوند که ممکن است در مبادلات رسمی کمتر دیده شوند.

عدم شفافیت، از خطرات فرابورس

قیمت های فرابورس تا قبل از اتمام تجارت به صورت عمومی اعلام نمی شود. بنابراین ، تجارت می تواند بین دو طرف از طریق بازار فرابورس انجام شود بدون اینکه دیگران از نقطه قیمت معامله مطلع باشند. این عدم شفافیت می تواند باعث شود سرمایه گذاران با شرایط نامطلوبی روبرو شوند. در مقایسه ، معاملات در بورس بصورت شفاف عمومی انجام می شود. این می تواند به برخی از سرمایه گذاران اطمینان و اطمینان بیشتری در معاملات خود بدهد. نحوه معامله اوراق بهادار نقشی اساسی در تعیین قیمت و ثبات دارد.

نوسان

عامل دیگر در سهام فرابورس این است که می تواند کاملا بی ثبات و غیرقابل پیش بینی باشد. آنها همچنین می توانند در معرض دستکاری بازار قرار گیرند ، بنابراین هنگام معاملات ، تکنیک های مدیریت ریسک توصیه می شود.

نکته :

اگرچه تفاوت هایی بین فرابورس و مبادلات عمده وجود دارد ، اما سرمایه گذاران نباید هنگام معامله تغییرات عمده ای را تجربه کنند، مبادله مالی یک بازار تنظیم شده و استاندارد است و بنابراین ایمن تر به حساب می آید، همچنین ممکن است معامله سریعتر را ممکن سازد.

بازار فرابورس چیست؟

مزایای بازارهای فرابورس

 • بازار فرابورس همچنین متشکل از سهام شرکتهایی است که تمایل ندارند شرایط سختگیرانه مبادله را برآورده کنند. برخی از مشاغل نمی خواهند هزینه مبادلات ساختار فرابورس را بپردازند. به همین علت در بازار فرابورس سختگیری خاصی انجام نمی گیرد.
 • معاملات فرابورس عاری از هزینه مبادله هستند. بازار فرابورس به شرکت ها و موسسات کمک می کند تا دارایی یا ابزارهای مالی خود را ترویج دهند
 • مقررات کمتر در فرابورس اجازه ورود بسیاری از شرکت هایی را می دهد که نمی توانند در بورس شرکت کنند.

جوانب مثبت و منفی معاملات فرابورس

جوانب مثبت معاملات فرابورس

 • سهامی که در فرابورس معامله می شوند ارزان تر از سهام موجود در بورس متمرکز هستند، در نتیجه می توانید سهام زیادی را با مبلغ کمی سرمایه خریداری کنید.
 • معاملات فرابورس انعطاف پذیری بیشتری دارند. این بدان معنی است که شما می توانید توافق نامه هایی را تنظیم کنید که مخصوص اهداف تجاری شما باشد.

جوانب منفی معاملات فرا بورس

 • ماهیت غیرمنتظره معاملات فرابورس بدین معناست که خطر بالاتری برای عدم توافق طرف مقابل در هر توافق نامه وجود دارد. این امر به ویژه در مورد مبادله و قراردادهای رو به جلو صادق است.
 • سهام معاملات فرابورس را می توان ریسک دانست زیرا شرکت ها به اندازه شرکت های ذکر شده در بورس نیازی به ارائه اطلاعات ندارند. این بدان معناست که شرکت ها اغلب می توانند ادعا کنند "در حال رشد" هستند که همیشه اینگونه نیست.
 • سهام فرابورس به دلیل حجم کم نقدینگی تجاری کمتری دارد که منجر به تاخیر در نهایی شدن معاملات می شود.

از شما متشکریم که در این قسمت از آموزش نیز همراه ما بوده اید، برای مشاهده آموزش های تصویری با سایت رسمی استاد محرابی همراه باشید و شما میتوانید با خرید دوره آنلاین آموزش بورس به راحتی در این بازار به خرید و فروش سهام اقدام کنید.

تغییر ساختار بورس؛ زمینه‌ساز اصلی حذف رانت از زنجیره

تغییر ساختار بورس؛ زمینه‌ساز اصلی حذف رانت از زنجیره

رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با تأکید بر تغییر ساختار بورس کالا، گفت: برای حذف رانت از زنجیره فولاد باید انحصار بورس کالا از فولادسازانی که این نهاد را به دست گرفته‌اند، خارج شود.

سید احمد رضوی نیک در گفتگو با فولادبان در رابطه با برنامه وزیر صمت برای حذف رانت از زنجیره فولاد و ریشه این رانت گفت: ابزار و قدرت در دست آن دسته از فولادسازان است که فعالیتشان به صورت مافیایی است و وزرای قبلی هم این مسئله را اذعان کرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: فولادسازانی که با ساختار فرابورس استفاده از رانت و قدرت و وابسته در هیئت دولت قبل پشتیبانی داشتند، مواد اولیه خود را با یک‌سوم قیمت خریداری می‌کردند و توسط بورس کالا که یک شرکت انحصاری و دکان تجاری برای فولادسازان است، عرضه‌های خود را مهندسی کردند و انحصارطلبی این فعالان فولاد باعث شد که شمش گرانتر از قیمت‌های جهانی در بازار به فروش برسد.

رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران تأکید کرد: برای حذف رانت از زنجیره فولاد، ابتدا باید زیرساخت‌های بورس کالا تغییر کند. از مشکلات بورس کالا می‌توان به تبعیض بین شرکت‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد چراکه شرکت‌های دولتی به راحتی محصولات خود را در بورس عرضه می‌کنند، اما شرکت‌های خصوصی حتما باید تضمین بانکی ارائه کنند که ۲۵ درصد برایشان هزینه دارد و نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

رضوی نیک افزود: برای جلوگیری از تبعیض یا باید ساختار بورس تغییر کند و یا باید چند بورس موازی در شهرهای مختلف ایران بگذارند تا رقابت به صورت تخصصی در زنجیره فولاد رخ دهد. بنابراین، بورس کالا باید به گونه‌ای فعالیت کند که کلیه شرکت‌های مصرف‌کننده و عرضه‌کننده سهامدار آن باشند و اینکه بورس باید یک اتاق شیشه‌ای باشد و قیمت‌ها در آن توسط عرضه و تقاضا مشخص شود؛ نه قیمت دستوری.

وی با اشاره به اینکه بورس کالا در حال حاضر نرخ پایه محصولات را مشخص می‌کند، گفت: اگر آقای وزیر صمت ساختار فرابورس قصد دارد رانت را از زنجیره فولاد حذف کند، باید به این نکته توجه داشت که بخش خصوصی خواستار از بین رفتن تبعیض منافع و رفع مافیایی اداره شدن بورس کالاست بنابراین، باید گفت که مشکل اصلی خود بورس است و ساختار بورس باید اصلاح شود.

بنیانگذار بورس ایران که بود؟

بنیانگذار بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران، بازاری است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران یا معامله‌گران براساس قانون داد و ستد می‌شود. بورس اوراق بهادار به شکل شرکت سهامی عام تاسیس شده و اداره می‌شود. اگر بخواهیم در مورد بنیانگذار بورس ایران صحبت کنیم، باید از کارشناسان هلندی و بلژیکی بگوییم که در سال 1315 برای بررسی شرایط و اقدام برای تهیه و وضع مقررات و قوانین به ایران آمدند. مطالعات این دو کارشناس با شروع جنگ ساختار فرابورس جهانی دوم متوقف شد. در سال 1332، وظیفه‌ی تاسیس بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی داده شد. این کارشناس بلژیکی به نام وان لوترفلد برای تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران تحقیقاتی انجام داد و طرح قانونی و اساسنامه‌ی لازم برای تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه کرد اما به علت جنگ جهانی دوم روند تاسیس بورس متوقف شد.

در سال 1345 این گروه انتخابی پس از دوازده سال تحقیق و تفحص، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار در تهران را حاضر کردند. در اردیبهشت سال 1345 لایحه‌ی تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی تصویب شد و پانزدهم بهمن سال 1346 با وارد شدن سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، بورس اوراق بهادار تهران رسما شروع به کار کرد. بورس اوراق بهادار تهران با چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعت و معدن که بزرگ‌ترین واحد تولیدی اقتصادی آن زمان محسوب می‌شد اولین فعالیت ساختار فرابورس خود را شروع کرد. ساختمان قدیم بورس تهران در خیابان حافظ واقع بود اما هم اکنون ساختمان جدید بورس تهران به سعادت آباد منتقل شده است.

لوگوی بورس اوراق بهادار تهران الهام ساختار فرابورس گرفته شده از یک نشان برنجی دوره‌ی هخامنشیان است. این نشان برنجی در استان لرستان پیدا شده است. در این لوگو چهار انسان درون یک دایره قرار گرفته‌اند که دست در دست هم هستند و دایره‌ی دور آن ها نشان دهنده‌ی دنیا است. طبق افسانه های قدیمی ایرانی این جهان بر روی ساخ دو گاو قرار گرفته است که این نشان دهنده ی ثروت و سود است. این نشان قدیمی مربوط به دوره‌ی هخامنشیان در حال حاضر، در موزه‌ی لوور پاریس است.

نگاهی کوتاه بر سابقه‌ی بورس در ایران

از سال 1346 تا سال 1357 شرکت‌ها و موسسه‌های قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه‌ی 2/6 میلیارد ریال به 142 شرکت با 308 میلیارد ریال سرمایه افزایش پیدا کرد. بعد از انقلاب اسلامی، تعداد شرکت‌های قبول شده کاهش یافت و علت این مسئله این بود که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تملک دولت در آمد. در آن زمان بانک‌ها، بیمه و برخی دیگر از صنایع به علت ملی شدن از بورس خارج شدند. یکی از مهم‌ترین اتفاقات بورس ایران رکود شدید آن در طی سال‌های جنگ تحمیلی ایران و عراق بود که در تاریخ بورس ایران اهمیت بسیار زیادی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور مبارزه با سرمایه‌داری تلاش‌هایی صورت گرفت که همه‌ی این تلاش‌ها بی‌سرانجام بود. پس از تمام شدن جنگ تحمیلی ایران و عراق در سال 1367 قانون بودجه فعالیت در بورس اوراق بهادار را دوباره شروع کرد و تعداد شرکت‌های فعال به 249 رسید.

برای بررسی دقیق وضعیت بورس ایران لازم است بورس‌هایی که در حال حاضر فعال هستند را بررسی کنیم. در حال حاضر چهار بورس تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت دارند که عبارتند از:

1.سهام شرکت‌ها و دیگر اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت خرید و فروش که تحت نظر بورس اوراق بهادار تهران است.

2.سهام شرکت‌هایی که به خاطر دلایلی در بورس اوراق بهادار تهران مورد قبول واقع نمی‌شوند در فرابورس ایران داد و ستد می‌شوند.

3.بورس کالای ایران که کالاهای مختلف مثل محصولات کشاورزی، انواع فلزات و قراردادهای سکه در آن خرید و فروش می‌شود.

4.آخرین مورد، بورس انرژی است که تازه تاسیس است و حامل‌های انرژی در آن مبادله می‌شود و به دلیل مبادله‌ی حامل‌های انرژی با محوریت برق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ساختار بورس ایران به چه صورت است؟

شورای بورس و اوراق بهادار در بالاترین رده قرار دارد و تمام سیاست‌های مربوط به بورس، استراتژی‌های بازار و نظارت بر بازار بورس ایران به عهده‌ی شورای بورس و اوراق بهادار است. وزیر اقتصاد مسئولیت ریاست شورای بورس اوراق بهادار تهران را نیز به عهده دارد. اعضای دیگر ساختار بورس عبارت است از: وزیر تجارت، رییس بانک مرکزی، مدیر عامل اتاق بازرگانی، دادستان کل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان انجمن‌های فعال، یک نماینده برای هر بورس کالا و سه کارشناس مالی که از طریق وزیر اقتصاد درخواست می‌شود. هر یک از افراد نام برده شده وظایف مشخصی را در سیستم اداره‌ی بورس و اوراق بهادار به عهده دارند. علاوه براین هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید توسط شورای بورس و اوراق بهادار تعیین شود.

معاملات سهام در بورس تهران شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل رسمی از ساعت 9 صبح آغاز می‌شود و در ساعت 12:30 پایان می‌یابد. معاملات در نشست معاملاتی و در تالارهای معاملات صورت می‌گیرد. معاملات سهام تنها از طریق سامانه بورس انجام می‌شود و سهامداران، خارج از سیستم نمی‌توانند اوراق بهادار را خرید و فروش کنند.

از زمان آغاز به فعالیت بورس اوراق بهادار تهران تا کنون، همه فعالیت‌های آن را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد که در هر یک از این دوره‌ها اتفاقات و رویدادهای مختلفی صورت گرفته است. دوره‌ی اول از سال 1346 تا سال 1357 در نظر گرفته می‌شود که در واقع آغاز فعالیت‌های بورسی بود که معافیت مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باعث تشویق شرکت‌ها به عرضه کردن سهام خود به بورس اوراق بهادار می‌شد.

‎ دوره‌ی دوم از سال 1358 تا سال 1367 در نظر گرفته می‌شود که از اواخر سال 57 با به وجود آمدن اعتصاب‌ها وتعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل کم شدن اعتماد به دولت و وضعیت مالی شرکت‌ها انجام معاملات کاهش یافت و بروس ایران به حالت نیمه تعطیل درآمد.

دوره‌ی سوم از سال 1368 تا سال 1383 است که بورس ایران در این دوره تحولات بسیار زیادی پیدا کرد و سیر اتفاقات مختلف به رونق گرفتن بازار بورس منتهی شد.

دوره‌ی چهارم فعالیت بورس که از سال 1384 تا به امروز است نیز شامل اتفاقات و وقایع مختلفی است که تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار از مهم‌ترین وقایع این دوره است.

سخن پایانی

مباحث تاریخی و سوالات پایه‌ای مثل بورس چیست، بنیانگذار بورس ایران کیست و گذشته معاملات به چه شکلی بوده است، می‌تواند اطلاعات خوبی باشد، ولی برای بهره بردن از این بازار به عنوان بازاری مولد برای سرمایه‌گذاری به شناخت انواع تحلیل‌ها و رصد لحظه‌ای اخبار نیاز است. در اکثر کشورها، مردم راهکارهای غیرمستقیم سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند تا فرد یا تیم حرفه‌ای مدیریت دارایی آنها را به عهده بگیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.