شاخص صندوق تعادل


شاخص صندوق تعادل

با استفاده از قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای تمام افراد دارای سابقه بیمه در هر صندوق با میزان ۱۰ سال پرداخت حق بیمه امکان بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی هر صندوق بیمه‌ای را خواهند داشت.

منیبان:با استفاده از قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای تمام افراد دارای سابقه بیمه در هر صندوق با میزان ۱۰ سال پرداخت حق بیمه امکان بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی هر صندوق بیمه‌ای را خواهند داشت.

طرح قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی که شور اول آن در جلسه ششم بهمن‌ماه مورخ ۱۴۰۰ به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید، جهت بررسی جزییات در شور دوم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌ ارجاع و در نهایت در جلسه سوم خردادماه امسال با اصلاحاتی در عنوان و متن به ‌تصویب رسید. این طرح در نهایت روز یکشنبه ۲۳ مردادماه امسال مصوب و نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده (۶) طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی، با آن موافقت کردند. بر اساس این طرح، بازنشستگان با پرداختی حق بیمه بیشتر از پنج سال و کمتر از ۱۰ سال بیمه‌پردازی، امکان پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا ۱۰ سال به نرخ روز برای بهره‌مندی از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی صندوق‌های بیمه‌ای را دارند

در ماده (۶) طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی آمده است: «آن دسته از مشمولان ماده (۲) که تمایل به نقل‌وانتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون را ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیل از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می‌شوند، در چارچوب شرایط بندهای «الف» تا «خ» این ماده می‌توانند درخواست برقراری (مستمری جمع) کنند.» سوابق بیمه‌ای این افراد طبق قانون تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق قبلی محفوظ می‌ماند. در بندهای «الف» تا «خ» این ماده نحوه احراز شرایط برقراری مستمری، شناسایی بازماندن واجد شرایط، چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شدگان و میزان افزایش سالانه مستمری آنها و میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی آمده است. از دیگر مطالب بندهای این طرح، برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه‌پردازی، داشتن شرط برقراری مستمری و دارا بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و افزایش میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق است.حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این طرح اظهار داشت: «یکی از بحث‌های مورد نیاز جهت بررسی طرح‌های حوزه بازنشستگی، بحث انتقال سابقه بیمه از صندوقی شاخص صندوق تعادل به صندوق دیگر است؛ چراکه بر اساس قوانین قبلی، صندوق‌ها سوابق خارج از صندوق خود را نمی‌پذیرفتند.» وی گفت: «بر اساس طرح نمایندگان در صحن علنی مجلس، صندوق‌ها مکلفند سابقه افراد واجد شرایط بازنشستگی سایر صندوق‌ها را به عنوان سابقه بپذیرند.» وی در ادامه عنوان کرد: «البته مجلس شورای اسلامی ‌نیز این موضوع را هم تصویب کرده است.» سخنگوی کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: «در ماده (۵) این طرح آمده است کسانی که عضو صندوق عشایری، روستایی و کشاورزی بوده و قبلاً سابقه آنها از سوی سایر صندوق‌ها پذیرفته نمی‌شد، این صندوق‌ها مکلفند سابقه افراد در سایر صندوق‌ها را بپذیرند.» این نماینده مجلس یازدهم گفت: «در ماده (۵) خاطرنشان شده که با پرداخت مابه التفاوت و داشتن سابقه ۳۰ یا ۳۵ سال، سوابق افراد در صندوق‌های مختلف بیمه‌ای به عنوان سابقه بیمه منظور شود.»

مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به این سؤال آتیه‌نو که موضوع دریافت حقوق بازنشستگانی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه چه مزایایی برای سازمان دارد، اظهار داشت: «این موضوع مربوط به ماده (۶) قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص دارای سابقه کمتر از ۱۰ سال است.»

وی با اشاره به این موضوع که نمایندگان مجلس مقرر کردند، فرد بازنشسته با بیش از پنج سال و شاخص صندوق تعادل کمتر از ۱۰ سال حق بیمه و پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا ۱۰ سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده خواهد کرد، گفت: «قانون تبصره ماده (۶) چند ماده آن تصویب شده اما چند ماده دیگر آن هنوز باقی ‌مانده است.»

شکوری ادامه داد: «این مواد قانونی با تصویب در شورای نگهبان زمینه اجرایی می‌یابند و طبق تبصره‌ای که به ماده اضافه شده، برخی افراد با سابقه بیمه پردازی کمتر از ۱۰ سال از این قانون برای استفاده از خدمات بازنشستگی برخوردار می‌شوند.»

وی با بیان اینکه برخی افراد واجد شرایط استفاده از این تبصره و ماده قانونی هستند، اظهار داشت: «در مجموع برای استفاده از این طرح و پرداخت سهم حق بیمه باقی‌مانده جهت تکمیل سوابق، مردان واجد شرایط باید دارای ۶۰ سال و زنان نیز ۵۵ سال سن باشند.»

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «با پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا ۱۰ سال این افراد امکان استفاده از خدمات بازنشستگی دارند.»

وی افزود: «البته این قانون اکنون در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود دارد، اما در نهایت باید این طرح در مجلس شورای اسلامی ‌و در شورای نگهبان مصوب شده تا با استفاده از جزئیات این ماده قانونی، این طرح در سازمان اجرا شود.»

شکوری اضافه کرد: «با توجه به اینکه هنوز این ماده قانونی به تصویب نرسیده باید پس از تصویب و اطلاع از جزئیات آن زمینه اجرایی شدن آن را شاهد باشیم.»

علی بابایی کارنامی ‌عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره این مصوبه گفت: «مجلس شورای اسلامی ‌نظر خود برای استفاده افراد بازنشسته از قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص دارای سابقه کمتر از ۱۰ سال را بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح داده است.»

وی اظهار داشت: «بر اساس این طرح، افراد بلاتکلیف و دارای چند نوع سابقه بیمه‌ای مختلف و در زمان‌های کوتاه چند ماهه امکان بهره‌مندی از مزایای طرح مذکور را دارند.»

بابایی کارنامی ‌ادامه داد: «این افراد در ادوار مختلف در یک صندوق بیمه‌ای بیمه‌پردازی داشته و پس از آن با فعالیت در سازمان‌ها یا صندوق‌های بیمه‌ای دیگر، خلاءهایی برای بیمه آنها ایجاد شده و سپس برای بازنشستگی خود با مشکل مواجه می‌شوند.»

این نماینده مجلس گفت: «بر اساس نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، این موضوع در قالب قانون تصویب شده؛ چراکه این مصوبه به عنوان یک قانون اثرگذار برای این افراد محسوب می‌شود.»به گفته وی، البته تصویب این طرح احتمالاً موجب مقاومت برخی صندوق‌های بیمه‌ای و ایجاد مشکل برای افراد واجد شرایط خواهد شد.

بابایی کارنامی ‌در ادامه افزود: «منابع مالی برای انتقال سوابق بیمه‌ای از مبداء به مقصد تأمین شده که البته با تأمین اعتبار برای مقصد این طرح، بیمه‌پرداز نیز مابه‌التفاوت حق بیمه چند ساله را پرداخت خواهد کرد.»وی افزود: «همچنین برای خلأهای موجود و احتمالی در پرداخت حق بیمه افراد واجد شرایط، جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه بیمه‌پرداز با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جامانده خود به کمک این مثلث خواهد آمد.»وی خاطرنشان کرد: «در نتیجه برای استفاده بهتر افراد بازنشسته از این قانون با اعطای تسهیلاتی برای افراد بازنشسته که با وجود سن بالا تاکنون امکان استفاده از خدمات بازنشستگی دیگر صندوق‌های بیمه‌ای را نداشته، این قانون موجب دریافت خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی در شرایط کنونی آنها خواهد شد.»

بابایی کارنامی ‌در ادامه تصریح کرد: «اجرای این قانون موجب شکل‌گیری و گسترش و ارتقاء شاخص رفاه برای بیمه‌شدگان در کل کشور می‌شود.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌با بیان اینکه تبصره ماده (۶) قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب شده، اضافه کرد: «با تصویب کل این طرح در شورای نگهبان، نتیجه مطلوبی عاید بازنشستگان مشمول خواهد شد.»

وی ادامه داد: «با استفاده از این قانون تمام افراد دارای سابقه بیمه در هر صندوق با میزان ۱۰ سال پرداخت حق بیمه امکان بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی هر صندوق بیمه‌ای را خواهند داشت.» وی با بیان اینکه با تصویب این قانون به دنبال نفع همه آحاد مردم هستیم، گفت: «با توجه به اینکه فردی که در سال‌های گذشته در یک صندوق بیمه‌ای سابقه بیمه‌پردازی داشته و چند ماه یا چند سال به دلایل مختلف امکان پرداخت حق بیمه شاخص صندوق تعادل نداشته، اکنون با استفاده از طرح مذکور از خدمات بازنشستگی صندوق‌ها بهره‌مند می‌شوند.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌اظهار داشت: «در آن شش یا هفت سال فعالیت بیمه‌پردازی فرد بیمه‌ شده که خللی ایجاد و زمان استفاده از خدمات بازنشستگی از وی گرفته شده، اکنون باید با اقداماتی این بازه زمانی به شرایط بازنشستگی فرد بازگردد.»

وی تأکید کرد: «اجرای این قانون برای اینگونه افراد دارای خلل در سوابق بیمه‌ای و در سن بازنشستگی، زمینه استفاده از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای را فراهم خواهد کرد.» لازم به توضیح است سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر در کشور در میان ۱۸ صندوق بیمه‌ای، اکنون با ۵۳ درصد جمعیت تحت پوشش، علاوه بر ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار بیمه‌شده اصلی به حدود ۴ میلیون بازنشسته خدمات گسترده ۱۸‌گانه‌ای ارائه می‌دهد.

اگرچه اکنون ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب نیمی ‌از جامعه ایران از خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند اما همچنان این سازمان با جذب بیمه‌شدگان جدید و اجرای دیگر قوانین و تعهدات به دنبال افزایش منابع برای حفظ پایداری تعادل منابع و مصارف است.

بورس دوباره به محدوده قرمز بازگشت

ساعت24-عمر صعود بازار سرمایه تنها یک روز بود و این بازار دوباره امروز روند نزولی به خود گرفت.

شاخص کل بورس امروز با ۴۰۴۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۳۶۹ واحد کاهش رقم ۴۰۴ هزار و ۸۸۷ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۶۴ هزار معامله به ارزش ۷۰ هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال انجام شد.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر، بانک پاسارگاد و پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مبین انرژی خلیج فارس، ایران خودرو و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم امروز با ۳۶ واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۷۳۲ واحد ایستاد. در این بازار ۱۵۴ هزار معامله انجام شد که ۱۶۹ هزار و ۹۷ میلیارد ریال ارزش داشت.

سرمایه گذاری صبا تامین، پویا زرکان آق دره، بهمن دیزل، تولید برق ماهتاب کهنوج، تولید برق عسلویه و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و زغال سنگ پروده طبس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

چشم انداز اولفین ها + هفته ۴ سپتامبر

با وجود بهبود بهای اتیلن در کوتاه مدت، اتیلن آسیا-اقیانوسیه به دلیل تقاضای ضعیف و هزینه های بالای مواد اولیه همچنان در حاشیه منفی باقی خواهند ماند. در اروپا، تولیدکنندگان باید بتوانند بین حفاظت از حاشیه نقدی کراکر بخار و حمایت از افت قیمت پلی اتیلن به تعادل برسند. قیمت های ایالات متحده هم با توجه به محدودیت های هزینه ای رو به کاهش هستند، در حالی که برای کاهش ذخایر اتیلن و پلی اتیلن تلاش می شود.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛تقاضای حجم مورد نیاز برای تعطیلات از حاشیه سود کوتاه مدت پروپیلن آسیا-اقیانوسیه حمایت می کند اما قیمت های اروپایی به منظور برطرف کردن ضعف های مشتقات باید بیشتر کاهش یابد. بهای پروپیلن پلیمری ایالات متحده در حالی ضعیف باقی می ماند که نرخ تولید و موجودی از تضعیف تقاضا برای مشتقات پروپیلن حمایت می کند.

پیش بینی های آرگوس

بازارهای نفتی

-شاخص دریای شمال مدت دار در حال حاضر به ۹۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد که چشم انداز مشخصی برای روزهای باقیمانده از سال جاری را برای خود رقم نزد.

– فاندامنتال های بازار تا حد زیادی از افزایش قیمت ها حمایت می کند و حتی در صورت شکست تحریم ها، نشان دهنده عرضه بیش از حد بازار نیست. به نظر می رسد این ضعف قیمت به وجود آمده بیشتر به دلیل ترس از رکود و فرسایش تقاضا است؛ تا کاهش واقعی مصرف.

– با ادامه فروش نفت خام روسیه به شمال غرب اروپا، اورال تقویت شد. اگرچه این میزان صادرات یک سوم کمتر از ژانویه است، اما افزایش فروش به خریداران مدیترانه ای و جریان ثابت اورال به آسیا نه تنها کف قیمت اورال را کاهش داده؛ بلکه این امکان را به فروشندگان می دهد که مبالغ بیشتری دریافت کنند.

– مهم ترین خبر بازار مدیترانه در ماه اوت، افزایش تولید لیبی بود. تولید لیبی در ماه های می تا ژوئیه به طور متوسط کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز و در ژوئن به ۶۰۰ هزار بشکه در هر روز رسید. اما نرخ تولید اوت به ۱ میلیون در روز افزایش یافت و در حال حاضر هم به ظرفیت ۱.۲ میلیون بشکه ای خود بازگشته است.

– از نشانه های کاهشی قیمت نفت خام باید به بازگشت ذخایر گاز اتحادیه اروپا به استانداردهای فصلی، بازارهای کالاهای فله ضعیف و شاخص خشک بالتیک، Fed امریکا و UCB اشاره کرد که هر دو نرخ های تهاجمی سپتامبر را نشان می دهند. در ماه اوت، ضعیف بیشتری در داده های PMI تولید، شتاب تورم مصرف کننده و تولیدکننده مشاهده شد.

پتروشیمی و پالایش

-شمال غرب اروپا و آسیا در ماه اوت شاهد بهبود اخیر در حاشیه پالایش بودند، در حالی که حاشیه ها در مدیترانه و سواحل خلیج امریکا در راستای تضعیف بنزین کاهش یافت. از این مارجین ها (حاشیه) بایستی در ماه های آینده حمایت شده و انجام تعمیرات فصلی در پاییز معمولا در اکتبر شدت می گیرد.

– با توجه به گزارش ماهانه بازار نفت اوپک (MOMR)، سطح کل موجودی بنزین ایالات متحده به دنبال کاهش تولید پالایشگاه ها کاهش یافته است این سطح از موجودی که هنوز هم با کاهش موجودی بنزین در ماه گذشته حمایت می شود، تضعیف احساسات بازار بنزین در اواخر فصل پیک رانندگی بر آن غلبه کرده است.

– کرک های تقطیر میانی در هر چهار منطقه به سطحی نزدیک تر به رکوردهای ژوئن بازگشته است زیرا کاهش واردات گازوئیل روسیه به اروپا و افزایش قیمت گاز طبیعی بازار را تحت تاثیر قرار داده و به اختلاف قیمت ها دامن زده است.

چالش های بازار نفت خام

– تولید نفت خام ایالات متحده در سال ۲۰۲۲، به طور متوسط ۱۱.۸ میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود که به در سال ۲۰۲۳، به ۱۲.۶ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که رکورد بیشترین تولید سالانه نفت خام ایالات متحده را به ثبت می رساند. احتمال اختلال در عرضه نفت و کندتر شدن رشد تولید نفت خام نیز پیش بینی می شود تا همچنان افزایش احتمالی قیمت نفت را به دنبال

داشته باشد. در این میان، احتمال رشد اقتصادی کمتر از سطح پیش بینی شده زمینه را برای افت قیمت ها فراهم می کند.

بالادست و گاز طبیعی

-در هفته منتهی به ۹ سپتامبر، تعداد کل دکل های حفاری ایالات متحده ۷۵۹ دکل بود که در مقایسه با ۵۰۳ دکل در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ افزایش داشت. سکوهای گازی ایالات متحده با افزایش نسبی به ۱۶۶ مورد رسیدند که نسبت به هفته قبل ۶ مورد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۱ دکل افزایش داشت.

– بهای نقدی گاز طبیعی هنری هاب (HH) در ماه اوت با ۸.۸۰ دلار در mmBtu شروع شد که از ۷.۲۸ دلار در mmBtu در جولای افزایش داشت. اعتقاد بر این است که این افزایش به دلیل تداوم تقاضای قوی در بخش انرژی الکتریکی است که موجودی انبارها را کمتر از میانگین اخیر نگه داشته است. با توجه به پیش بینی های EIA، بهای HH برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به طور متوسط حدود ۹ دلار در هر mmBtu باشد و تا قبل از افزایش تولید گاز طبیعی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، به حدود ۶ دلار در mmBtu کاهش یابد.

– مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۸۶.۶ میلیون متر مکعب در روز پیش بینی می شود که نسبت به سال قبل، ۳.۶ میلیون متر مکعب افزایش یافته است. همچنین انتظار می رود میزان مصرف به دلیل کاهش مصرف در بخش صنعتی و برق، در سال ۲۰۲۳ ۱.۹ میلیون متر مکعب کاهش یابد.

– طبق ارزیابی های EIA، ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده در ماه اوت با ۲.۷ میلیارد متر مکعب به پایان رسید که ۱۲ درصد کمتر از میانگین ۵ ساله بود. همچنین پیش بینی می شود موجودی ها از آوریل تا اکتبر با بیش از ۳.۴ میلیارد متر مکعب به پایان برسند که ۷ درصد کمتر از میانگین ۵ ساله خواهد بود.

– قیمت های سریع نفت خام طی ماه گذشته کاهش یافته است که نشان دهنده تضعیف احساسات بازار LPG است. نشانه های فزاینده ای از قریب الوقوع بودن رکود اقتصادی بر انتظارات رشد تقاضا تاثیر می گذارد. مصرف انرژی در سه ماهه آینده بر تقاضا غالب خواهد شد و تولیدکنندگان همچنان با مارجین های منفی به فعالیت خود ادامه می دهند که منجر به طولانی شدن چرخش نیروگاه شاخص صندوق تعادل ها، تعطیلی و کاهش نرخ بهره می شود.

کاهش ذخایر امریکا

در بازار امریکا، در غیاب رویدادهایی که عرضه را تا حد قابل ملاحظه ای مختل می کنند، قیمت اتیلن همچنان به دلیل ادامه کاهش ذخایر اتیلن و پلی اتیلن در سه ماهه چهارم، به دنبال هزینه های متغیر و نقدی خواهد بود. اما در دراز مدت، اگر قیمت گاز طبیعی در اروپا در بالاترین حد تاریخی خود باقی بماند، مشتقات اتیلن صادر شده از ایالات متحده بایستی برای بازارهای جهانی محبوبیت بالایی داشته باشند. با کاهش رشد اقتصادی، پروپیلن حاصل از کراکرهای بخار، PDH و واحدهای پروپیلن و پالایشگاه ها باید به حمایت از تقاضای تولیدکنندگان مشتقات ادامه دهند.

مقاومت بازارهای اروپا در برابر افزایش قیمت

از آنجا که بازارهای پایین دستی ضعیف در برابر افزایش هزینه های انرژی، آب و برق مقاومت می کنند، انتظار می رود در کوتاه مدت اسپرد قیمت مشتقات همچنان پایین بماند. از طرفی، تولیدکنندگان اروپایی حتی با افزایش هزینه های آب و برق، موقعیت هزینه ای قوی تری نسبت به دوره های رکود قبلی خواهند داشت. تعادل جهانی اتیلن و پروپیلن به دلیل ظرفیت جدید بیش از حد طولانی باقی می ماند و برای حفظ تعادل بازار، نرخ تولید احتمالا کاهش می یابد.

بازار آسیا

دورنمای بازار آسیا در کوتاه مدت با ذخیره سازی مجدد قبل از تعطیلات پایان سال و کاهش تولید حمایت می شود. نگرانی فعالان بازار از ظرفیت های جدید در چین باعث طولانی تر شدن عرضه می شود. اما حاشیه های منفی این بازارها به دلیل سیاست های سختگیرانه کووید-۱۹ و احساسات بدبینانه اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. ظرفیت تولید مازاد در پروژه های بزرگ جدید مجتمع پالایشگاهی-پتروشیمی چین و واحدهای PDH ضعیف شدن اولفین ها را به دنبال دارد. انتظار می رود برای حفظ پویایی روند قیمت گذاری، بازارهای غیریکپارچه بیشترین ضربه را از این شرایط ببینند.

اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

مشاور رئیس سازمان بورس اظهار داشت سهام داران سهام عدالت یک. میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهام داران ۵۳۲ هزار. سهام عدالت دریافت خواهند کرد .

سهام عدالت از زمانی که وارد عرصه اقتصادی کشور شد. مورد توجه قرار گرفته است به موضوع واگذاری سهام به. جاماندگان مرتبط می شود جاماندگان سهام عدالت که در سال. های دهه ۸۰ نتوانستند سهام خود را دریافت کنند این.

بازرس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت کشور با اعلام شناسایی. حدود ۳ میلیون نفر جامانده از سهام عدالت شرایط ثبت.

حسین امینی&zwnj خواه با بیان اینکه ۳۵۲ شرکت تعاونی سهام . عدالت در کشور فعال است اظهار داشت تعاونی می&zwnj تواند. را رقم بزند تعاونی&zwnj های سهام عدالت با بیش از. اتحادیه تعاونی&zwnj های سهام عدالت کشور عنوان کرد تعاونی&zwnj های.

های سرمایه پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند. امکان دارد واریز امسال سود سهام عدالت طی دو مرحله.

استانی سهام عدالت مشخص شود وی اظهار داشت با مشخص. پیش بینی می&zwnj شود سود سهام عدالت دو برابر و. به ۶۰ همت برسد تصریح کرد سهام داران سهام عدالت یک. میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهام داران ۵۳۲ هزار.

سهام عدالت یکی از بزرگ&zwnj ترین رخدادهای اقتصادی برای عموم. بعد از یارانه&zwnj هاست اما سهام عدالت مانند یارانه&zwnj ها. شده و کسی پاسخگوی آن نیست به گزارش تعادل سهام . عدالت با الگوبرداری از 19 کشور اروپای شرقی که از.

تخلفات به شرح زیر است ۱ شبکه پیچیده سهام داران فولاد. و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهام داران. منافع میلیون&zwnj ها سهام دار و یا موارد دیگری نظیر خرید. به سهام داران است ۳ ۵ اخلال در بازار سرمایه از.

بورس در هفته&zwnj ای که گذشت رشد کرد و سهام . عدالت نیز هم&zwnj سو با شاخص کل بورس حرکت کرد. ارزش سهام عدالت این هفته چقدر شد سهام عدالت در. و ۲۸۴ هزار تومان بود شرایط دریافت وام سهام عدالت .

سهام عدالت وام می&zwnj دهند مبلغ وام سهام عدالت بانک. ملی مانند دیگر بانک&zwnj ها ۵۰ درصد ارزش روز سهام . عدالت است قرار شد مردم بتوانند با استفاده از سهام . عدالت خود وام بگیرند اما هم مبلغ وام سهام عدالت .

تقسیم شده سهم سود سهام عدالت نیز مشخص است بر. شود امسال سود سهام عدالت حدود دو برابر سود سال. که ارزش اولیه سهام آن&zwnj ها یک میلیون تومان بود. حدود یک میلیون تومان و افرادی که ارزش اولیه سهام .

« محمود حسنلو» به آخرین جزییات تعیین تکلیف وراث سهام . عدالت اشاره کرد و افزود اخیراً با قوه قضاییه به. نتیجه&zwnj ای مثبتی برای تکلیف سهام عدالت متوفیان و وراث. تکلیف سهام عدالت متوفیان داده بودیم انجام این اقدام را.

مرحله سوم پرداخت سود جاماندگان سهام عدالت شب گذشته یکشنبه. انجام و این سود به حساب سهام داران واریز شد در. این مرحله از پرداخت سود جاماندگان سهام عدالت ۱۷۷ هزار. ۹۹ به حساب سهام داران پرداخت شده بود ۹۱ هزار واریزی.

امروز مرحله سوم پرداخت سود جاماندگان سهام عدالت انجام شد. این تعداد شاخص صندوق تعادل حدود ۸۶ هزار مربوط به سود سهام عدالت . عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت&zwnj های سهام عدالت بود ارزش این. میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از سهام داران عدالت شماره.

سود سهام عدالت برای کسانی که در نوبت قبلی دریافت. نکرده&zwnj اند گفت تاکنون ۱ ۹ میلیون نفر از سهام داران. عدالت شماره شبای صحیح در سامانه سجام اعلام نکرده بودند. در نتیجه سودی بابت سهام عدالت که در اسفندماه سال.

سهام عدالت جاماندگان تاکنون ٢ مرحله از پرداخت سود به. را دریافت کردند مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۹. برای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و. صد هزار تومان و برای سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود.

توجه به کلاهبرداری&zwnj های جدید که در خصوص سود سهام . عدالت انجام شده افراد باید به این نکته توجه داشته. کرد افراد برای پیگیری اخبار سود سهام عدالت لازم است. سهام عدالت دات آی&zwnj آر یا درگاه جامع ذینفعان بازار.

و غیر بورسی سهام عدالت تصریح کرد محلی که برای. برای افرادی که در دوره&zwnj های قبل سهام عدالت به. نشده را فراهم کند تا بتواند این سهام را به. افراد جدیدی که مشمول این سهام می&zwnj شود بدهند ایزدی.

استان همکاری کنیم گفت ایجاد عدالت اجتماعی در این منطقه. راور در مجلس شورای اسلامی به موضوع جاماندگان سهام عدالت . حال شناسایی سهام قابل واگذاری است وی با بیان اینکه. پوشش بهزیستی و کمیته امداد جزو جاماندگان سهام عدالت باشند.

خبر خوش و فوری برای بازنشستگان | قانون جدید مجلس به نفع افراد بازنشسته

خبر خوش و فوری برای بازنشستگان | قانون جدید مجلس به نفع افراد بازنشسته

با استفاده از قانون نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه‌ای تمام افراد دارای سابقه بیمه در هر صندوق با میزان ۱۰ سال پرداخت حق بیمه امکان بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی هر صندوق بیمه‌ای را خواهند داشت.

طرح قانون نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی که شور اول آن در جلسه ششم بهمن‌ماه مورخ 1400 به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید، جهت بررسی جزییات در شور دوم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌ ارجاع و در نهایت در جلسه سوم خرداد‌ماه امسال با اصلاحاتی در عنوان و متن به ‌تصویب رسید. این طرح در نهایت روز یکشنبه 23 مردادماه امسال مصوب و نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده (6) طرح نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی، با آن موافقت کردند. بر اساس این طرح، بازنشستگان با پرداختی حق بیمه بیشتر از پنج سال و کمتر از 10 سال بیمه‌پردازی، امکان پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا 10 سال به نرخ روز برای بهره‌مندی از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی صندوق‌های بیمه‌ای را دارند.

ماده (6) طرح نقل‌و‌انتقال سوابق

در ماده (6) طرح نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی آمده است: «آن دسته از مشمولان ماده (2) که تمایل به نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (3) و (4) این قانون را ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیل از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می‌شوند، در چارچوب شرایط بندهای «الف» تا «خ» این ماده می‌توانند درخواست برقراری (مستمری جمع) کنند.» سوابق بیمه‌ای این افراد طبق قانون تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق قبلی محفوظ می‌ماند. در بندهای «الف» تا «خ» این ماده نحوه احراز شرایط برقراری مستمری، شناسایی بازماندن واجد شرایط، چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شدگان و میزان افزایش سالانه مستمری آنها و میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی آمده است. از دیگر مطالب بندهای این طرح، برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه‌پردازی، داشتن شرط برقراری مستمری و دارا بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و افزایش میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق است.

صندوق‌ها مکلف به پذیرفتن سابقه افراد بازنشسته

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این طرح اظهار داشت: «یکی از بحث‌های مورد نیاز جهت بررسی طرح‌های حوزه بازنشستگی، بحث انتقال سابقه بیمه از صندوقی به صندوق دیگر است؛ چرا‌که بر اساس قوانین قبلی، صندوق‌ها سوابق خارج از صندوق خود را نمی‌پذیرفتند.» وی گفت: «بر اساس طرح نمایندگان در صحن علنی مجلس، صندوق‌ها مکلفند سابقه افراد واجد شرایط بازنشستگی سایر صندوق‌ها را به عنوان سابقه بپذیرند.» وی در شاخص صندوق تعادل ادامه عنوان کرد: «البته مجلس شورای اسلامی ‌نیز این موضوع را هم تصویب کرده است.» سخنگوی کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: «در ماده (5) این طرح آمده است کسانی که عضو صندوق عشایری، روستایی و کشاورزی بوده و قبلاً سابقه آنها از سوی سایر صندوق‌ها پذیرفته نمی‌شد، این صندوق‌ها مکلفند سابقه افراد در سایر صندوق‌ها را بپذیرند.» این نماینده مجلس یازدهم گفت: «در ماده (5) خاطرنشان شده که با پرداخت مابه التفاوت و داشتن سابقه 30 یا 35 سال، سوابق افراد در صندوق‌های مختلف بیمه‌ای به عنوان سابقه بیمه منظور شود.»

شروط استفاده از قانون نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه‌ای

مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به این سؤال آتیه‌نو که موضوع دریافت حقوق بازنشستگانی با کمتر از 10 سال سابقه بیمه چه مزایایی برای سازمان دارد، اظهار داشت: «این موضوع مربوط به ماده (6) قانون نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص دارای سابقه کمتر از 10 سال است.»

وی با اشاره به این موضوع که نمایندگان مجلس مقرر کردند، فرد بازنشسته با بیش از پنج سال و کمتر از 10 سال حق بیمه و پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا 10 سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده خواهد کرد، گفت: «قانون تبصره ماده (6) چند ماده آن تصویب شده اما چند ماده دیگر آن هنوز باقی ‌مانده است.»

شکوری ادامه داد: «این مواد قانونی با تصویب در شورای نگهبان زمینه اجرایی می‌یابند و طبق تبصره‌ای که به ماده اضافه شده، برخی افراد با سابقه بیمه پردازی کمتر از 10 سال از این قانون برای استفاده از خدمات بازنشستگی برخوردار می‌شوند.»

وی با بیان اینکه برخی افراد واجد شرایط استفاده از این تبصره و ماده قانونی هستند، اظهار داشت: «در مجموع برای استفاده از این طرح و پرداخت سهم حق بیمه باقی‌مانده جهت تکمیل سوابق، مردان واجد شرایط باید دارای 60 سال و زنان نیز 55 سال سن باشند.»

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «با پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا 10 سال این افراد امکان استفاده از خدمات بازنشستگی دارند.»

وی افزود: «البته این قانون اکنون در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود دارد، اما در نهایت باید این طرح در مجلس شورای اسلامی ‌و در شورای نگهبان مصوب شده تا با استفاده از جزئیات این ماده قانونی، این طرح در سازمان اجرا شود.»

شکوری اضافه کرد: «با توجه به اینکه هنوز این ماده قانونی به تصویب نرسیده باید پس از تصویب و اطلاع از جزئیات آن زمینه اجرایی شدن آن را شاهد باشیم.»

قانون جدید مجلس به نفع افراد بازنشسته

علی بابایی کارنامی ‌عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره این مصوبه گفت: «مجلس شورای اسلامی ‌نظر خود برای استفاده افراد بازنشسته از قانون نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص دارای سابقه کمتر از 10 سال را بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح داده است.»

وی اظهار داشت: «بر اساس این طرح، افراد بلاتکلیف و دارای چند نوع سابقه بیمه‌ای مختلف و در زمان‌های کوتاه چند ماهه امکان بهره‌مندی از مزایای طرح مذکور را دارند.»

بابایی کارنامی ‌ادامه داد: «این افراد در ادوار مختلف در یک صندوق بیمه‌ای بیمه‌پردازی داشته و پس از آن با فعالیت در سازمان‌ها یا صندوق‌های بیمه‌ای دیگر، خلاءهایی برای بیمه آنها ایجاد شده و سپس برای بازنشستگی خود با مشکل مواجه می‌شوند.»

این نماینده مجلس گفت: «بر اساس نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، این موضوع در قالب قانون تصویب شده؛ چراکه این مصوبه به عنوان یک قانون اثرگذار برای این افراد محسوب می‌شود.»

به گفته وی، البته تصویب این طرح احتمالاً موجب مقاومت برخی صندوق‌های بیمه‌ای و ایجاد مشکل برای افراد واجد شرایط خواهد شد.

بابایی کارنامی ‌در ادامه افزود: «منابع مالی برای انتقال سوابق بیمه‌ای از مبداء به مقصد تأمین شده که البته با تأمین اعتبار برای مقصد این طرح، بیمه‌پرداز نیز مابه‌التفاوت حق بیمه چند ساله را پرداخت خواهد کرد.»

وی افزود: «همچنین برای خلأهای موجود و احتمالی در پرداخت حق بیمه افراد واجد شرایط، جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه بیمه‌پرداز با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جامانده خود به کمک این مثلث خواهد آمد.»

وی خاطرنشان کرد: «در نتیجه برای استفاده بهتر افراد بازنشسته از این قانون با اعطای تسهیلاتی برای افراد بازنشسته که با وجود سن بالا تاکنون امکان استفاده از خدمات بازنشستگی دیگر صندوق‌های بیمه‌ای را نداشته، این قانون موجب دریافت خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی در شرایط کنونی آنها خواهد شد.»

ارتقاء شاخص رفاه با اجرای قانون نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه

بابایی کارنامی ‌در ادامه تصریح کرد: «اجرای این قانون موجب شکل‌گیری و گسترش و ارتقاء شاخص رفاه برای بیمه‌شدگان در کل کشور می‌شود.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌با بیان اینکه تبصره ماده (6) قانون نقل‌و‌انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب شده، اضافه کرد: «با تصویب کل این طرح در شورای نگهبان، نتیجه مطلوبی عاید بازنشستگان مشمول خواهد شد.»

وی ادامه داد: «با استفاده از این قانون تمام افراد دارای سابقه بیمه در هر صندوق با میزان 10 سال پرداخت حق بیمه امکان بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی هر صندوق بیمه‌ای را خواهند داشت.» وی با بیان اینکه با تصویب این قانون به دنبال نفع همه آحاد مردم هستیم، گفت: «با توجه به اینکه فردی که در سال‌های گذشته در یک صندوق بیمه‌ای سابقه بیمه‌پردازی داشته و چند ماه یا چند سال به دلایل مختلف امکان پرداخت حق بیمه نداشته، اکنون با استفاده از طرح مذکور از خدمات بازنشستگی صندوق‌ها بهره‌مند می‌شوند.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌اظهار داشت: «در آن شش یا هفت سال فعالیت بیمه‌پردازی فرد بیمه‌ شده که خللی ایجاد و زمان استفاده از خدمات بازنشستگی از وی گرفته شده، اکنون باید با اقداماتی این بازه زمانی به شرایط بازنشستگی فرد بازگردد.»

وی تأکید کرد: «اجرای این قانون برای اینگونه افراد دارای خلل در سوابق بیمه‌ای و در سن بازنشستگی، زمینه استفاده از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای را فراهم خواهد کرد.» لازم به توضیح است سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر در کشور در میان 18 صندوق بیمه‌ای، اکنون با 53 درصد جمعیت تحت پوشش، علاوه بر 15 میلیون و 130 هزار بیمه‌شده اصلی به حدود 4 میلیون بازنشسته خدمات گسترده 18‌گانه‌ای ارائه می‌دهد.

اگرچه اکنون 45 میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب نیمی ‌از جامعه ایران از خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند اما همچنان این سازمان با جذب بیمه‌شدگان جدید و اجرای دیگر قوانین و تعهدات به دنبال افزایش منابع برای حفظ پایداری تعادل منابع و مصارف است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.