ارزش معاملات چیست؟


ارزش معاملاتی در مالیات بر ارث

ارزش معاملاتی املاک” عبارتی است که هنگام مطالعه مقالات مالیات بر ارث احتمالاً بارها آن را خواهید دید. اما در این مقاله می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که ارزش معاملاتی چیست و چگونه بر میزان مالیات بر ارث مؤثر است.

ارزش معاملاتی چیست

ارزش معاملاتی املاک دفترچه‌ای است که به صورت سالانه توسط کمیسیون تقویم املاک منتشر می‌گردد. در دفترچه ارزش معاملاتی، املاک مناطق مختلف تهران و شهرستان‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت‌هایی که در دفترچه ارزش معاملاتی تعیین می‌شود از قیمت واقعی املاک بسیار کمتر است.

تأثیر ارزش معاملاتی بر میزان مالیات بر ارث

مالیات بر ارث برخی از اموال غیر منقول از قبیل ملک مسکونی، زمین کشاورزی، باغ، اراضی بایر و … بر اساس ارزش معاملاتی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال مالیات بر ارث ملک مسکونی برای وراث طبقه اول 7.5% ارزش معاملاتی می‌باشد. بنابراین در محاسبه مالیات بر ارث املاک مسکونی ابتدا ارزش معاملاتی ملک محاسبه می‌شود. سپس 7.5% از قیمت محاسبه شده بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی باید به عنوان مالیات بر ارث ملک پرداخت شود. با توجه به این که ارزش معاملاتی املاک از ارزش واقعی آن در تاریخ روز بسیار کمتر است، میزان مالیات وراث نیز مبلغ کمتری می‌باشد. در صورتی که اگر 7.5% ارزش واقعی ملک را در نظر بگیرید، مبلغ بسیار زیادی خواهد شد.

نحوه محاسبه ارزش معاملاتی املاک

محاسبه ارزش معاملاتی ملک امری تخصصی است. زیرا عوامل زیادی در آن دخیل است که هر یک ضریب مخصوص به خود را دارد و باید در محاسبه لحاظ شود. اما به صورت کلی ارزش معاملاتی ملک از مجموع ارزش عرصه و ارزش اعیان بدست می‌آید.

ارزش عرصه

منظور از ارزش عرصه ارزش زمینی است که ساختمان روی آن احداث شده است. در خصوص آپارتمان مسکونی ارزش قدرالسهم آپارتمان از زمین، مبنای محاسبه می‌باشد. عوامل مختلفی در تعیین ارزش عرصه املاک مؤثر است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

  • نوع کاربری ملک: یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارزش عرصه املاک، نوع کاربری آن‌ها می‌باشد. به عنوان مثال بدیهی است که ملک با کاربری تجاری نسبت به کاربری مسکونی ارزش بالاتری دارد.
  • عرض گذر: منظور از عرض گذر عرض کوچه یا خیابانی است که ملک در آن واقع شده است. هرچه عرض گذر بیشتر باشد، ارزش عرصه نیز بیشتر خواهد شد. چنانچه ملک 2 بر باشد، خیابان عریض‌تر معیار محاسبه می‌باشد.

ارزش اعیان

منظور از ارزش اعیان، ارزش بنا و ساختمان احداث شده می‌باشد. در تعیین ارزش اعیان املاک عوامل زیر تاثیرگذار هستند:

  • نوع کاربری: نوع کاربری ملک در محاسبه ارزش اعیان نیز مؤثر است. کاربری تجاری، اداری و مسکونی، صنعتی و کارگاهی، و کشاورزی به ترتیب بیشترین ارزش را دارند.
  • اسکلت ساختمان: نوع اسکلت ساختمان می‌تواند فلزی، بتنی، نیمه فلزی، سوله و … باشد. هر یک از موارد مذکور ضریبی دارد که در محاسبه ارزش اعیان لحاظ می‌شود.
  • تاریخ پایان کار ساختمان: عمر و قدمت بنا در تعیین ارزش اعیان نقش بسزایی دارد. به میزانی که ساختمان نوسازتر باشد ارزش بالاتری دارد. همچنین هرچه ساختمان قدیمی‌تر باشد ارزش آن پایین‌تر است.
  • طبقه آپارتمان: طبقات بالاتر ارزش اعیانی بیشتری دارند. طبقات اول تا پنجم ارزش یکسانی دارند. اما از طبقه ششم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر 1.5% به ارزش اعیانی آپارتمان افزوده می‌شود.
  • مرحله ساخت: در خصوص ساختمان‌های در حال ساخت هرچه ساختمان کامل‌تر باشد، ارزش اعیانی آن نیز بیشتر خواهد شد.

برخی سوالات شما

ارزش معاملاتی املاک دفترچه‌ای است که به صورت سالانه توسط کمیسیون تقویم املاک منتشر می‌گردد. در دفترچه ارزش معاملاتی، املاک مناطق مختلف تهران و شهرستان‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت‌هایی که در دفترچه ارزش معاملاتی تعیین می‌شود از قیمت واقعی املاک بسیار کمتر است.

مالیات بر ارث برخی از اموال غیر منقول از قبیل ملک مسکونی، زمین کشاورزی، باغ، اراضی بایر و … بر اساس ارزش معاملاتی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال مالیات بر ارث ملک مسکونی برای وراث طبقه اول 7.5% ارزش معاملاتی می‌باشد. بنابراین در محاسبه مالیات بر ارث املاک مسکونی ابتدا ارزش معاملاتی ملک محاسبه می‌شود. سپس 7.5% از قیمت محاسبه شده بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی باید به عنوان مالیات بر ارث ملک پرداخت شود. با ارزش معاملات چیست؟ توجه به این که ارزش معاملاتی املاک از ارزش واقعی آن در تاریخ روز بسیار کمتر است، میزان مالیات وراث نیز مبلغ کمتری می‌باشد. در صورتی که اگر 7.5% ارزش واقعی ملک را در نظر بگیرید، مبلغ بسیار زیادی خواهد شد.

محاسبه ارزش معاملاتی ملک امری تخصصی است. زیرا عوامل زیادی در آن دخیل است که هر یک ضریب مخصوص به خود را دارد و باید در محاسبه لحاظ شود. اما به صورت کلی ارزش معاملاتی ملک از مجموع ارزش عرصه و ارزش اعیان بدست می‌آید.

منظور از ارزش عرصه ارزش زمینی است که ساختمان روی آن احداث شده است. در خصوص آپارتمان مسکونی ارزش قدرالسهم آپارتمان از زمین، مبنای محاسبه می‌باشد.

منظور از ارزش اعیان، ارزش بنا و ساختمان احداث شده می‌باشد.

نوع کاربری ملک: یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارزش عرصه املاک، نوع کاربری آن‌ها می‌باشد. به عنوان مثال بدیهی است که ملک با کاربری تجاری نسبت به کاربری مسکونی ارزش بالاتری دارد.
عرض گذر: منظور از عرض گذر عرض کوچه یا خیابانی است که ملک در آن واقع شده است. هرچه عرض گذر بیشتر باشد، ارزش عرصه نیز بیشتر خواهد شد. چنانچه ملک 2 بر باشد، خیابان عریض‌تر معیار محاسبه می‌باشد.

نوع کاربری: نوع کاربری ملک در محاسبه ارزش اعیان نیز مؤثر است. کاربری تجاری، اداری و مسکونی، صنعتی و کارگاهی، و کشاورزی به ترتیب بیشترین ارزش را دارند.
اسکلت ساختمان: نوع اسکلت ساختمان می‌تواند فلزی، بتنی، نیمه فلزی، سوله و … باشد. هر یک از موارد مذکور ضریبی دارد که در محاسبه ارزش اعیان لحاظ می‌شود.
تاریخ پایان کار ساختمان: عمر و قدمت بنا در تعیین ارزش اعیان نقش بسزایی دارد. به میزانی که ساختمان نوسازتر باشد ارزش بالاتری دارد. همچنین هرچه ساختمان قدیمی‌تر باشد ارزش آن پایین‌تر است.
طبقه آپارتمان: طبقات بالاتر ارزش اعیانی بیشتری دارند. طبقات اول تا پنجم ارزش یکسانی دارند. اما از طبقه ششم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر 1.5% به ارزش اعیانی آپارتمان افزوده می‌شود.
مرحله ساخت: در خصوص ساختمان‌های در حال ساخت هرچه ساختمان کامل‌تر باشد، ارزش اعیانی آن نیز بیشتر خواهد شد.

علت کاهش ارزش معاملات بورس چیست؟

 معاملات بورس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، مدتی می‌شود که ارزش معاملات بورس تهران در محدوده دو هزار میلیارد تومان است. برای مثال هفته اخیر مجموع ارزش معاملات بازار به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم در مقایسه با کلیت بازار بسیار کم است.
در هفته اخیر ارزش معاملات خرد با عدد ۲۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شد و با رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومان به پایان رسید. اما در این میان یک سقف ۲۶۰۰ میلیارد تومانی و یک کف ۱۷۰۰ میلیارد تومانی هم ثبت شد.
اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به ارزش معاملات هفته اخیر بندازیم به ارزش دو هزار و ۲۰۲ میلیاردی روز ارزش معاملات چیست؟ شنبه، یکشنبه دو هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان، دوشنبه یک هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان، سه‌شنبه یک هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲ هزار و ۸۶ میلیارد تومان می‌رسیم. در مجموع ارزش معاملات هفته اخیر به ۱۰ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان رسید.
ابعداد بورس و معاملات آن در مقایسه با چهار سال گذشته بسیار افزایش یافته و این ارزش معاملات بسیار کم است. برخی از کارشناسان عقیده دارند که اگر اعتمادسازی در این بازار انجام شود، نقدینگی جدید به بورس می‌رسد و در نهایت شاخص کل و ارزش معاملات افزایشی می‌شوند.
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران و کارشناسان بازار سهام عقیده دارند که اگر سایه دولت و ریسک‌های سیستماتیک از بورس برداشته باشد ارزش و حجم معاملات این بازار افزایش پیدا می‌کند.
علت کاهش ارزش معاملات بورس چیست؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار‌های مالی گفت: در شرایط حال حاضر به دلیل افت پیاپی (حداقل یک ماه گذشته) قیمت سهام، ارزندگی سطح پایین سهام عام در بازار، این افت ناشی از دو دلیل است. نخست عدم ترقیب فروشندگان به فروش و دوم آگاهی از فرصت سرمایه‌گذاری. یعنی سهامداران به دلایل مختلف از بازار سهام خارج می‌شوند؛ چراکه امیدی به بهبود وضعیت بازار ندارد.
آقابزرگی ناکید کرد: این افت جحم معاملات در حال حاضر نشانه‌ای از حصول تعادل در سطح عموم قیمت‌ها در بازار سرمایه است.

ارزش معاملات چیست؟

اقتصاد نیوز: بورس تهران در این هفته نوسانات کوچکی داشت و در مجموع، افت کوچکی را ثبت کرد. شاخص کل بورس در یک هفته ۱۹۹۵۱ واحد معادل ۱.۳ درصد افت کرد.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

اقتصاد نیوز: در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت اما سهم اوراق از معاملات بازار سهام افزایش یافت.

صدرنشینی شستا در معاملات بورس

اقتصاد نیوز: در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بازار سهام را داشتند.

خودرو صدرنشین معاملات امروز بورس

اکوایران: در معاملات امروز نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۸۱ میلیارد تومان بود.

سهام صدرنشین در معاملات بورس امروز

اکوایران: در معاملات امروز نماد خودرو با ارزش معاملاتی ۹۲ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد.

این نماد بیشترین ارزش معاملات در بورس امروز را داشت

اکوایران: در معاملات چهارشنبه نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۳۷ میلیارد تومان بود.

کاهش نقدشوندگی در بازار سهام

اقتصاد نیوز: میانگین ارزش معاملات کل هفته ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان بود که نسبت به رقم ۲۲ هزار و ۹۵ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۲ درصدی داشته است.

سهام های تأثیرگذار در بازار بورس

اقتصاد نیوز: نماد های فولاد، پارس و فارس در معاملات امروز بازار بورس بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند.

خروج پول حقیقی از بورس رکورد زد

اقتصاد نیوز: در این هفته هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به هفته گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.

چند سهام بزرگ تأثیرگذار در بورس

اقتصاد نیوز: سهام هایی چون «فارس» و «شستا» بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل و «کگل» و «شپنا» تاثیر مثبت بر بازار بورس امروز داشتند.

صدرنشینی خودرویی ها در بورس

اقتصاد نیوز: در معاملات امروز نماد خودرو (ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۹۵ میلیارد تومان بود.

آخرین تحولات بازار سهام تهران

اقتصاد نیوز: امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی حدود ۱۸ هزار واحد رشد کرد.

ارزش معاملات بورس در آغاز سال ۹۹ رکورد زد/ رشد چشمگیر شاخص کل بورس تهران

دنیای اقتصاد: روزهای آغازین سال ۹۹ برای بورس خوش یمن بود ارزش معاملات چیست؟ و با جهشی حدود ۸/ ۶ درصدی شاخص کل بورس تهران، معاملات سهام رونق چشمگیری داشتند.

ارزش معاملات بورس افزایش یافت

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در تیرماه، طی 22 روز کاری ارزش معاملات در مقایسه با پایان خردادماه گذشته، معادل 3 درصد افزایش یافت و از 267463 میلیارد ریال به 274695 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 83108 میلیون سهم به 70014 میلیون سهم معادل 16 درصد کاهش یافت.

براساس این گزارش، از ابتدای سال 98 تاکنون ، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازارسهام ( اول و دوم ) به ترتیب برابر با 323124 میلیون سهم و 909414 میلیارد ریال بوده است.

همچنین در تیرماه دفعات معاملات سهام برابر با 25 درصد در مقایسه با پایان خرداد 98 افزایش یافت و از 6114361 هزار دفعه به 7642876 هزار دفعه بالغ شد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در پایان تیرماه به میزان 18177 واحد برابر با 8 درصد افزایش یافت و از 234879 واحد به 253057 واحد رسید.

ارزش بازار در پایان تیرماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان 5181688 میلیارد ریال برابر با 122 درصد افزایش یافت و از 4250801 میلیارد ریال به 9432489 میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا پایان تیرماه به رقم 11 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 119 درصد افزایش داشته است. همچنین میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در ماه گذشته 98 به رقم 502940 میلیارد ریال رسید و میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون 41 درصد بوده است.

مارکت کپ(Market Cap) یا ارزش بازار چیست؟

20

مارکت کپ یا ارزش بازار یک شاخص ساده و پرکاربرد است که نشان می دهد بزرگی بازار یک ارز دیجیتال به نسبت سایر ارزها چقدر است . با بررسی این شاخص می توانید تصمیمات هشمندانه تری بگیرید .

مارکت کپ

پروتیم آکادمی آینده در این مقاله برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال مارکت کپ و ارزش بازار 3 ارز برتر بازار را بررسی نموده است.

مارکت کپ چیست؟

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Capitalization) : ارزش نقدی یک شرکت یا یک دارایی است . در بازار ارز دیجیتال، مارکت کپ معادل ارزش کل کوین یا توکن های استخراج شده ضرب در قیمت آن ( به دلار یا به ریال یا … ) می باشد .

به عنوان مثال : اگر یک رمز ارز 10میلیون کوین یا توکن داشته باشد ، و هر ارز دیجیتال آن معادل 10دلار قیمت داشته باشد . ارز بازار این کوین یا توکن ( مارکت کپ ) معادل 100 میلیون دلار خواهد بود . این عدد نشان دهنده بزرگی حجم یک بازار و حجم سرمایه درگردش آن نیز می باشد . شاخص مارکت کپ می تواند به سرمایه گذاران نشانه.هایی از اینکه ارز دیجیتال مورد نظرشان گزینه خوبی برای خرید است یا خیر نشان دهد .

مارکت کپ

مارکت کپ = قیمت فعلی رمزارز * کل تعداد رمزارز در حال گردش

تغییر قیمت توکن و تغییر ارزش بازار

با وجودی که ارزش بازار می تواند ارزش یک پروژه، یک شرکت یا یک رمزارز را نشان دهد. مهم است که بدانید این همان ورودی پول به بازار نیست . یعنی این مقدار پول در حال حاضر در این مارکت در حال گردش نیست . چراکه تمامی ارزهای مرده و گم شده نیز در این عدد نمایش داده میشود. و از طرف دیگر این ارزش به میزان زیادی به قیمت فعلی ارز بستگی دارد. و می تواند با یک تغییر کوچک تا حدود زیادی دستخوش تغییر گردد .

کوین مارکت کپ

مثال قبلی را در نظر بگیرید: اگر هر توکن 10 دلار باشد. عملاً ورود چند میلیون دلار می‌تواند قیمت هر توکن را مثلاً به 15 دلار برساند. این تغییر کوچک در ارزش توکن، ارزش بازار را از 100 میلیون دلار به 150 میلیون دلار می‌رساند. این رشد حجم بازار به این معنی نیست که 50 میلیون دلار نقدینگی جدید وارد بازار شده است. تنها تقاضای بازار بالاتر رفته و برای مثال 5 میلیون دلار باعث شده است که ارزش بازار 50 درصد افزایش پیدا کند.

نقدینگی در بازار به چه معناست؟

حجم بازار به طور کلی به تعداد دارایی های میادله شده در یک دوره مشخص بستگی دارد . اما نقدینگی به معنای سرعت خرید یا فروش رمزارز بدون توجه زیاد به قیمت می باشد .

برای تغییر بازار با حجم بالا ، مقدار بسیار زیادی نقدینگی لازم است. تا عرضه و تقاضای بازار را دستخوش تغییر نماید . به بیان ساده تر ، اگر یک نهنگ بخواهد بازار را به سمت خاصی به حرکت در آورد ، در ارزهای دیجیتال با حجم بالا کار بسیار سخت تری دارد . با وجودی که تغییرات ناگهانی در قیمت یک توکن یا کوین با حجم و مارکت کپ بالا کار سخت تری است.سرمایه گذاری در آن می تواند کار منطقی تری به نظر برسد .

کوین مارکت کپ

همچنین متقابلا بازارهای با مارکت کپ پایین. با حجم کمتر نقدینگی می توانند تغییرات زیادی به خود ببینند. از این رو سرمایه گذاری در آنها میتواند با ریسک بیشتری همراه باشد .

مارکت کپ کل (Total Market Cap) چیست؟

ارزش کل بازار یا Total Market Cap : اطلاعات یک دسته از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین. ، ریپل ، اتریوم ، و لایت کوین را در بر می گیرد . این شاخص تصویر کلی تر و واقعی تری از نحوه عملکرد رمزارزها را نشان می دهد . هر مارکت کپ کل بالاتر برود یعنی رویکرد کلی مردم. نسبت به ورود به دنیای ارزهای دیجیتال بیشتر شده است و امکان رشد بازار بیشتر فراهم خواهد گردید .

یکی از دیگر از شاخص های مطرح دربررسی ارزهای دیجیتال (به خصوص آلت کوین ها ). تعداد کل توکن های یک رمز ارز است . برخی از رمزارزها دارای محدودیت در تعدادشان وجود دارد . برای مثال در انتها فقط 21میلیون بیت کوین استخراج شده و وجود خواهد داشت . یا اینکه ریپل 1 میلیارد واحد خواهد بود و ارزی مانند اتریوم محدودیت عرضه ندارد .

به طور کلی به نظر میرسد کوین هایی که میزان عرضه کمتری دارند. به دلیل همین محدودیت ، قیمت بیشتری هم داشته باشند . حال آنکه فارغ از همه عوامل دیگر مانند تکنولوژی بلاکچین، حریم خصوصی، سابقۀ رمزارز و غیره. در مقایسه ریپل و بیت کوین، ریپل به طور طبیعی قیمت بسیار کمتری خواهد داشت.

لازم به ذکر است که هنگام ارزیابی ارزهای دیجیتال تنها به قیمت آن توجه نکنید . مثلا اگر بیت کوین کش 500 دلار و ریپل 4 دلار بود، بنا را بر این نگذارید که حتماً بیت کوین کش ارز بهتری است . در واقع حجم بازار نشان دهنده سرمایه درگردش است . و این آیتمی است که نشان دهنده اعتبار یک رمزارز در بین مردم است .

شاخص حجم معاملات روزانه (Volume 24h) چیست؟

یکی دیگر از شاخص های سنجش بزرگی و اقبال عمومی مردم به یک رمزارز حجم معاملات 24ساعته یک رمزارز است . یعنی هر رمزارز چقدر به دلار تبدیل و معامله شده است. حجم معاملات روزانه می‌تواند. میزان پول درگردش در طول 24 ساعت در بازار یک رمزارز را نشان دهد. بالاتر رفتن حجم معاملات روزانه یک کوین تاثیر زیادی بر قیمت لحظه‌ای آن و نوسان بیشتر قیمت در طول روز دارد.

کوین مارکت کپ

3 رمزارز معروف با بالاترین مارکت کپ

می توان گفت رمزارزهایی که مارکت کپ بالایی دارند، تقریباً معروف‌ترین رمزارزها هستند. بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین رتبه اول تا سوم جدول مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال در زمان نگارش مقاله در اختیار دارند. البته با توجه به برنامه ها چشم انداز کوین ها و توکن ها این جدول و رتبه بندی ها مدام در حال تغییر می باشد .

در ادامه، توضیح مختصری دربارۀ هر رمزارز خواهیم داد.

بیت کوین Bitcoin

بیت کوین با داشتن مارکت کپ کل به ارزش 1,017,803,088,561 میلیارد دلار در حال حاضر بزرگترین سهم را در بازار ارزهای دیجیتال دارد. امروزه بیشترین حجم معامله بیت کوین در دنیا در صرافی‌های بایننس، هوبی گلوبال و بای‌بیت انجام می‌شود.

آموزش ارز دیجیتال

بیت کوین یک رمزارز غیرمتمرکز است که در سال 2008 توسط شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. خود بیت کوین در سال 2009 شروع به کار کرد. زمان نوشتن این مقاله قیمت بیت کوین54,006 دلار و حجم معاملات روزانۀ آن 69,415,888,282 دلار است. بیت کوین در شاخص حجم معاملات روزانه، رتبه دوم را بعد از تتر دارد.

اتریوم Ethereum

اتریوم در واقع یک شبکه بلاکچین است که رمزارز اصلی آن اتر نام دارد. اتر در حال حاضر در بازار با همان نام اتریوم شناخته می‌شود.

کوین مارکت کپ

مارکت کپ اتریوم امروز به 387,020,074,980 میلیارد دلار رسیده است. این رمزارز رتبه دوم بزرگی مارکت کپ کل را بین حدود 100 رمزارز شناخته شده دارد. قیمت روز اتریوم 3,306.37 دلار و حجم معاملات روزانه آن 64,915,963,848 دلار است. رتبه اتریوم در شاخص حجم معاملات روزانه سوم و بعد از بیت کوین و تتر است.

بایننس کوین Binance coin

بایننس رتبه سوم مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال از آن خود کرده است. بایننس که اکثرا آن را با نام صرافی بایننس به خاطر می آوریم . از نظر حجم معاملات برتری صرافی بین المللی ارز دیجیتال است که به کمک برنامه های توسعه ای خود جایگاه سوم را در لیست کوین کارکت کپ به خود اختصاص داده است .

کوین مارکت کپ

مارکت کپ بایننس به اندازه 95,451,768,897 دلار آمریکا و حجم معاملات روزانه آن حدود 5,832,644,077 دلار است. بایننس ، با داشتن این حجم از معامله در روز، رتبه نهم را در این شاخص بین ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است.

معرفی سایت Coinmarketcap.com

وبسایت CoinMarketCap.com یک مجموعه فعال و به‌روز برای به دست آوردن اطلاعات دربارۀ مارکت کپ ارزهای دیجیتال مهم و فعال در دنیا است. این وبسایت اطلاعات کامل 100 کوین و توکن برتر دنیا را در خود دارد. وبسایت کوین مارکت کپ در سال 2013 شروع به کار کرد. در سال 2020 مجموعه بایننس این وبسایت را خرید. در حال حاضر، نشریات معتبر خبری، تریدرها و حتی دولت‌ها از این وبسایت به‌عنوان منبع معتبر اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

کوین مارکت کپ

اهمیت مارکت کپ در سرمایه‌گذاری چقدر است؟

اینکه چقدر مارکت کپ یا شاخص ارزش بازار در سرمایه‌گذاری روی یک کوین یا توکن مهم و اثر گذار است، چالشی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان ممکن است حتی گمراه کننده باشد. ترس از سرمایه‌گذاری روی کوین های با حجم بازار کم ، یا امیدواری به سرمایه گذاری روی کوین هایی که حجم بازار بسیار بالایی دارند، ممکن است در نهایت سرمایه گذاران را نا امید کند .

کوین مارکت کپ

در تحلیل شاخص کل بازار می توان به این نکته اشاره نمود که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ بزرگتری دارند، به این دلیل که دوره رشد خود را سپری کرده و اکنون به ثبات حداقلی رسیده اند ، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

در مقابل سرمایه گذاری روی رمزارزهایی با مارکت کپ کوچک‌تر یک فرصت برای رشد سریع و شارپی اصل سرمایه خواهد داشت. رمزارزهای جدید با مارکت کپ کوچک هنوز فرصت رشد بیشتری دارند و اگر اهل ریسک باشید، گزینه‌های خوبی برای سرمایه گذاری هستند. چرا که از یک طرف امکان سوددهی فراوان دارند و از طرف دیگر ممکن است به شکل ناگهانی ارزش خود را از دست بدهند.

کوین مارکت کپ

مارکت می تواند به سرمایه گذار یک دید کلی خارج از هیاهوی بازار ارائه نماید ، به خصوص در مورد آلت کوین ها این نگاه خارج از هیاهو می تواند بسیار سرنوشت ساز بوده و به گرفتن تصمیمات سرنوشت ساز ، دقیق و آگاهانه کمک نماید .

تمام نکاتی که گفته شد تنها می‌تواند قسمتی از ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهد و برای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر، باید عوامل دیگر را هم در نظر گرفت.

سخن آخر

به خاطر داشته باشید که ارزش بازار مانند هر شاخص دیگری، تنها یک سهم در تصمیم‌گیری شما برای سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال دارد . برای ورود به بازار یک رمزارز، شاخص‌ها و عوامل مختلف موثر را بسنجید و تنها یک شاخص را مدنظر قرار ندهید . درنهایت هنگام ورود به بازار یک رمزارز، بزرگی مارکت کپ می‌تواند خیالتان را از بابت ادامه کار رمزارز حداقل برای چند سال آینده راحت کند . هرچه کوین یا توکن مدنظر شما حجم بازار بزرگتری داشته باشد ، احتمال از بین رفتن آن تا حدود زیادی کاهش می یابد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.