بررسی شاخص ATR


برای کسب سود بیشتر و روبات های بی خطر بیشتر ، در اینجا این است که نمونه کارها از مشاوران خبره برای تجارت در بازار فارکس با Metatrader 4 (14 جفت ارز ، 28 روبات فارکس) است.

اثر بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و استخوانی شدن خمیرکاغذهای CMP و NSSC

الیاف سلولزی هنگامی که در معرض چرخه‌های تر و خشک شدن قرار می‌‌گیرند، دستخوش تغییرات برگشت‌ناپذیری به عنوان استخوانی شدن بیان شوند. در این تحقیق تاثیر بازیافت بر ویژگی‏های شیمیایی و استخوانی شدن خمیر کاغذ های سولفیت خنثی نیمه‌شیمیایی (NSSC) و خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) ارزیابی شد. خمیرکاغذهای مورد نظر سه بار تحت فرآیند بازیافت قرار گرفتند، و پدیده استخوانی بررسی شاخص ATR شدن در این خمیرکاغذها از راه اندازه‌گیری میزان ماندگاری آب تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان ماندگاری آب و مقدار گروه های اسیدی با افزایش بارهای بازیافت، کاهش و استخوانی شدن با تکرار چرخه تر و خشک شدن، افزایش یافت. همچنین بررسی شاخص بلورینگی (کریستالینیته) خمیرکاغذها در طی مرحله بازیافت اول توسط ATR- FTIR افزایش این شاخص را در مقایسه با خمیرکاغذ دست اول نشان داد. در این تحقیق تغییرات طول الیاف در طی فرآیند بازیافت قابل توجه نبود. با توجه به نتایج می‌توان استخوانی شدن را یکی از دلایل اصلی افت کیفیت کاغذهای بازیافتی بشمار آورد. از سویی، کاهش میزان گروه‌های اسیدی می‌تواند یکی دیگر از دلایل کاهش در میزان ماندگاری آب و مقاومت خمیرکاغذ با بازیافت باشد.

کلیدواژه‌ها

 • بازیافت
 • خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی
 • خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی
 • شاخص بلورینگی (کریستالینیته)
 • استخوانی شدن
 • میزان ماندگاری آب

20.1001.1.20089066.1391.3.1.8.6

مراجع

1- Akerholm, M., Hinterstoisser, B., Salmen L., 2004. Characterization of the crystalline structure of cellulose using static and dynamic FT-IR spectroscopy. Carbohydrate Research 339,569–578.

2- Atalla, R. H., 1992. Structural changes in cellulose during papermaking and recycling. In: Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 266, pp. 229-235.

3- Barzyk, D., Page, D.H., Ragauskas, A., 1997.Acidic group topochemistry and fiber-to-fiber specific bond strength.Journal of Pulp and Paper Science 23(2), 59-61.

4- Bovin, A., Hartler, N., Teder, A., 1973. Changes in pulp quality due to repeated papermaking . Paper Technol. 14(10): 261-264.

5- Brancato, A., 2008. Effect of progressive recycling on cellulode fiber surface properties. Ph.D. thesis.Georgia Institute of Technology, 147 pages.

6- Forsstrom, J., Andreasson, B., Wagberg, L., 2005. Influence of pore structure and water retaining ability of fibres on the strength of papers from unbleached kraft fibres. Nordic Pulp and Paper Research Journal 20(2): 176-185.

7- Guo, J.W., Wang, Y.,Quan,W., Wen, M., 2011. Effects of slushing process on the pore structure and crystallinity in old corrugated container cellulose fibre. Carbohydrate Polymers 83. 1–7.

9- Hashemi, M., Hamzeh Y., 2010. Recycling potential of chemical pulp fibers from juvenile wood and mature wood of Poplar deltoides. M.S. thesis. Department of Wood and Paper Science and Technology, university of Tehran, 80 pages,(In Persian).

10- Howard, R., Bichard, W., 1992. The Basic Effects of Recycling on Pulp Properties. Journal of Pulp and Paper Science 18(4): 151-159.

11- Hubbe, M., Rojas, O.J., Venditty, R.A., 2007. What happens to cellulose fiber during papermaking and recycling. Bioresource 2(4):739-788.

12- JinQuan, W.,Yan, W., Qing, X. 2010. Effects of hemicellulose removal on cellulose fiber structure and recycling characteristics of eucalyptus pulp. Bioresource Technology 101(12): 4577–4583.

13- Jin Kim, H., Soo Oh, J., Muk Jo, B., 2000. Hornification Behaviour of Cellulosic fibers by Recycling. Journal of Applied Chemistry 4(1): 363-366.

14- Matsuda, Y., Isogai, A. Onabe, F., 1994. Effects of thermal and hydrothermal treatments on the reswelling capabilities of pulps and papersheets, Journal of Pulp and Paper Science. 20(11): 323–327.

15- Nazhad, M. M., Pazner, L., 1994. Fundamentals of strength loss in recycled paper. TAPPI Journal 77(9): 171-179.

16- Nazhad, M. M., 2005. Recycled fiber quality. A review, J. Ind.Eng. Chem 11(3):314-329. Kewin, l., Jacques, l., Jinying, V., 1996. Effect of recycling on papermaking and high yield pulps.TAPPI journal 79(بررسی شاخص ATR 3):167-172.

17- Park, S., Venditti, R.A, Jameel, H., Pawlak, J., 2006. A novel method to evaluate fibre hornification by high resolution thermogravimetric analysis. Appita Journal 59(6): 481-485.

18- Richter, U. , 1991. Strukturanderungen von Cellulose durch Alkali Behandlung: physikalissche und chemische Beurteilungsmethoden. Doctoral thesis, Darmstadt University.

19- Sheikhi, P., Talaeipour,M., Hemasi,A., Eslam,H., Gumuskaya,E., 2010. Effect of drying and chemical treatment Bagasse soda pulp properties during recycling. Bioresource 5(3):1702-1716.

20- Takauki, O., 2002. The effet of recycling on pulp and paper properties. Japan TAPPI Journal 56(7): 986-992.

21- Tze, W.T., Gardner, D.J., 2001. Contact Angle and IGC measurements for probing surface-chemical بررسی شاخص ATR changes in the recycling of wood pulp fibers. Journal Adhesion Science Technology 15 (2): 223–241.

22- Weise, U., Paulapuro, H., 1999. Effect of drying and rewetting cycles on fiber swelling. Journal of Pulp and Paper Science 5 (25): 163–166.

23- Wistara, W., Young, R. A., 1999. Properties and treatments of pulps from recycled paper .Part I. Physical and chemical properties of pulps, Cellulose 6:291-324.

24- Zheng, D., 2007. The Investigation of Carboxyl Groups of Pulp Fibers during Kraft Pulping, Alkaline Peroxide Bleaching, and TEMPO-mediated Oxidation. Ph.D Thesis, School of Chemical and Biomolecular Engineering Georgia Institute of Technology.

ربات فارکس بر اساس ATR و شاخص های متحرک حرکت می کند

قیمت 49USD برای پرداخت از طریق سیستم Click2sell (کارت بانکی) فقط روی دکمه آبی بزرگ کلیک کنید:

قیمت ویژه 42USD برای پرداخت مستقیم از طریق: Skrill ، Neteller ، Webmoney ، Bitcoin (BTC) ، Western Union ، انتقال بانکی سویفت ، Topchange.

سیستم: متاتریدر 4
شاخص های مورد نیاز: در آرشیو زیپ
بازه زمانی: M30
جفت ارز: EURUSD
محدودیت های حساب ها: نه
محدودیت های زمان: نه
نوع تجارت: بازرگانی میان مدت
شبکه عصبی: سبک
تعداد سیگنال های استفاده شده در تجارت: 5
مدیریت مالی: بله
استفاده با سایر EA ها: بله
حساب کارگزار: هر حساب کاربری
حداکثر اسپرد اجازه: 2 (20)
TakeProfit و StopLoss max استفاده می شود: 178 (SL)، 277 (TP)
مدت معاملات: میانگین 4 ساعت - 4 روز
مقدار زیادی: 0,01 - 100
VPS یا لپ تاپ: نیاز به 24 / 5 آنلاین

برای چه چیزی لازم دارید؟

2 کامپیوتر، لپ تاپ یا VPS از ForexVPS: https://autoforex.page.link/ForexVPS برای نصب برنامه Metatrader 4 از کارگزار خود؛

3 سپرده اولیه در حساب کارگزار برای تجارت؛

4 بسته من از مشاوران متخصص از این صفحه.

تجارت خودکار در کانال Myfxbook از حساب کارگزار:
https://myfxbook.page.link/ForexRobots

با استفاده از شاخص ها:
- نشانگر ATR ؛
- نشانگر SMA ؛
- نشانگر EMA ؛
- نشانگر WMA ؛
- نشانگر TEMA.

شاخص میانگین واقعی (ATR) یک اندازه از نوسان است.

شاخص SMA - محاسبه میانگین محاسباتی محاسبه شده با اضافه کردن قیمت بسته امنیتی برای تعدادی از دوره های زمانی و سپس تقسیم این مجموع با تعداد دوره های زمانی است.

شاخص EMA - میانگین متحرک متحرک (EMA) یک نوع میانگین متحرک است که شبیه به میانگین متحرک ساده است، به جز اینکه بیشتر وزن به آخرین داده ها داده می شود. این همچنین به عنوان میانگین متحرک متوسط ​​معکوس شناخته می شود. این نوع میانگین متحرک بررسی شاخص ATR سریعتر به تغییرات اخیر قیمت نسبت به یک میانگین متحرک ساده واکنش نشان می دهد.

شاخص WMA - تأکید بیشتر بر قیمت های اخیر بیشتر از قیمت های قدیمی است. داده های هر دوره با وزن، با وزن تعیین شده توسط تعداد دوره های انتخاب شده، ضرب می شود.

شاخص TEMA - شاخص فنی مورد استفاده برای صاف کردن قیمت و سایر داده ها. این یک کامپوزیت از یک میانگین متحرک متحرک تنها، یک میانگین متحرک حرکتی دو طرفه و یک میانگین متحرک متحرک سه گانه است.

نصب از طریق Teamviewer توسط درخواست ارائه شده است، فقط منطقه زمانی و زمان مناسب خود را ارسال کنید:
[email protected]
اسکایپ: Vladimir_nikol2
واتساپ ، تلگرام ، وایبر: +375296919668برای کسب سود بیشتر و روبات های بی خطر بیشتر ، در اینجا این است که نمونه کارها از مشاوران خبره برای تجارت در بازار فارکس با Metatrader 4 (14 جفت ارز ، 28 روبات فارکس) است.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

اندیکاتور

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

best-indicators-for-daily-trading

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

 • اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
 • اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

محاسبه نوسان با ATR هات فارکس

محاسبه نوسان با ATR هات فارکس

جذابیت شرایط پرنوسان واضح است: سطوح بالای نوسان به معنای حرکات قیمتی بزرگتر و حرکات قیمتی بزرگ نیز به معنای فرصت‌ های معاملاتی بزرگتر اما پرریسک‌ تر است.

با این حال معامله‌ گران باید از همه جهات این شرایط را در نظر بگیرند. سطوح بالای نوسان همینطور به این معناست که حرکات قیمتی کمتر از قبل قابلیت پیش‌بینی دارد.

تغییر جهت می‌توانند شدیدتر باشند و اگر یک معامله‌ گر خود را در سمت اشتباه بازار قرار دهد، ضرر احتمالی در شرایط پرنوسان می‌تواند بسیار بیشتر از قبل باشد.

محاسبه نوسان با ATR هات فارکس - نوسان کوتاه مدت هات فارکس - شرایط پرنوسان Hotforex - میزان ریسک hotforex

محدوده‌ واقعی میانگین ATR

محدوده‌ واقعی میانگین (Average True Range) یا به طور مختصر ATR وقتی صحبت از اندازه‌ گیری نوسان می‌شود، نسبت به دیگر ابزار مفیدتر واقع می‌شود.

اندیکاتور ATR توسط معامله‌ گر مشهور آقای J. Welles Wilder خلق شده است (خالق اندیکاتورهای RSI، Parabolic SAR و اندیکاتور ADX) و برای اندازه‌ گیری محدوده‌ واقعی در یک بازه زمانی مشخص طراحی شده است.

محدوده‌ واقعی در واقع بزرگترین بین این موارد است:

 • حداکثر دوره‌ی فعلی منهای حداقل دوره‌ی فعلی
 • حداکثر دوره‌ی فعلی منهای مقدار بسته شدن دوره‌ی قبلی
 • حداقل دوره‌ی فعلی منهای مقدار بسته شدن دوره‌ی قبلی

به دلیل اینکه ما به دنبال اندازه‌ گیری نوسان هستیم، مقادیر مطلق در محاسبات بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند تا محدوده‌ واقعی به دست بیاید.

بنابراین بزرگترین مقدار بین سه عدد به دست آمده‌ی بالا، محدوده‌ واقعی است و به دلیل مطلق بودن، منفی و مثبت بودن آن اهمیتی ندارد.

زمانی که این مقادیر محاسبه شدند، می‌تواند آنها را در یک دوره‌ی زمانی مشخص میانگین گرفت تا نوسان‌ های کوتاه‌ مدت را به طور هموارشده به دست آورد.

تعداد دوره‌ی در هنگام میانگین‌ گیری در حالت عادی 14 دوره در نظر گرفته می‌شود و نتیجه‌ی به دست آمده در واقع محدوده‌ واقعی میانگین است.

 شرایط پرنوسان Hotforex - میزان ریسک hotforex - نوسان در بازار هات فارکس - اندیکاتور پارابولیک سار

نحوه به کارگیری ATR در HotForex

پس از اینکه معامله‌ گران نحوه‌ی محاسبه‌ی نوسان را یاد گرفتند، می‌توانند به دنبال نحوه به کارگیری اندیکاتور ATR در استراتژی‌ های خود باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.