تشکیل تاپ های الماس


بست لوله – سیستم دورانی در حفاری

آئین نامه انضباطی داخلی شرکت شبکه نفیس

به منظور فراهم سازی محیطی سالم ، ایمن و عاری از هرگونه اشتباه یا تخلف از قوانین جاری کشور و داخلی شرکت ، نظارت مستمر و شفاف و بستر سازی رشد خلاقیتها و ارتقاء توان کمی و کیفی نیروی انسانی شرکت ، آئین نامه انضباطی شرکت شبکه نفیس به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد .

حوزه شمول :

ماده 1) این آئین نامه مشمول کلیه بازاریابان شرکت شبکه نفیس می باشد. تبصره : تخلفات آن دسته از افرادی که از سایر شرکت ها به این شرکت مراجعه می کنند تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و موارد تخلفاتی آنان پس از تشکیل پرونده توسط شرکت نفیس به شرکت مربوطه ارجاع می گردد و مراتب طی نامه ای به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای نیز جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می گردد .

عناوین و مفاهیم :

ماده 2) مفاهیم بکار گرفته شده در این آئین نامه عبارتند از :

1_2_ تخلف : هرگونه بروز اخلال و بی نظمی در روند طبیعی کار ، هرگونه سعی در کاهش کمی و کیفی خدمات که ضرر و زیان شرکت و یا بازاریابان را فراهم نماید ، عدم رعایت شئونات شرعی و اسلامی ، انجام هرگونه رفتاری که متناقض با شرع مقدس و قانون جاری کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ، کشور و عرف جامعه باشد تخلف نامیده می شود.

2_2_ تشویق : مجموعه اقدامات مورد لزوم که فرآیند عملکردی و رفتاری بازاریاب را شاخص نماید و از دیدگاه مراجعان الگوی مناسب و استاندارد تلقی می شود ، بنابر صلاحدید مدیران شرکت مورد تشویق قرار خواهند گرفت .

روش اجرای آئین نامه :

ماده 3) به منظور اجرای دقیق و صحیح این آئین نامه ، کمیته انضباطی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد :

1 _ مدیر عامل یا نماینده وی

2 _ مسئول بازرسی یا نماینده وی

3 _ دو نفر نماینده آموزش

4_ مسئول شعب یا نماینده وی

تبصره 1: مسئول بازرسی دبیر این کمیته بوده

تبصره 2 : به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک ، کمیته می تواند حسب مورد از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید و یا جهت ادای توضیحات لازم از بازاریاب خاطی دعوت بعمل آورد .

ماده 4) مدت عضویت در کمیته انضباطی یک سال می باشد و تمدید یا انتخاب مجدد اعضاء با تشخیص مدیر عامل شرکت بلامانع است

تبصره 1: در صورت فوت ، استعفا ، اخراج و یا عدم حضور هر یک از افراد در جلسات ، مدیر عامل فرد دیگری را بجای وی منصوب می نماید.

تبصره 2: عدم حضور در سه جلسه متوالی به منزله استعفا از کمیته تلقی خواهد شد و مدیر عامل فرد دیگری را جایگزین خواهد کرد .

ماده 5) حد نصاب حضور اعضاء در کمیته انضباطی جهت رسمیت جلسه 3 نفر می باشد که تصمیمات کمیته در کلیه موارد یا اکثریت آراء

تبصره : تصمیم کمیته پس از اخذ نظر مدیر عامل و لحاظ مصالح شرکت توسط مدیر عامل تایید و توسط دبیر کمیته ابلاغ خواهد شد.

ماده 6_ کلیه آراء کمیته در 3 نسخه صادر و توسط دبیر کمیته به شرح ذیل ابلاغ خواهد گردید :

_ یک نسخه جهت بایگانی در مستندات کمیته - یک نسخه جهت اضلاع مدیر عامل

_ یک نسخه جهت ثبت و درج در پرونده بازاریابی بازاریاب

_ یک نسخه جهت ثبت و درج در پرونده بازاریابی بازاریاب

ماده 7_ کمیته انضباطی می تواند در جلسات خود از نظر مشورتی سایر بازاریابان یا شهود ذیربط استفاده نماید که ایشان در جلسات مذکور فاقد حق رای هستند مگر در مواردی که خود عضو کمیته باشد.

ماده 8_ تخلفات :

الف : تخلفات گروه 1 : تخلفاتی است که انحصاراً توسط شرکت رسیدگی می شود

8-1- ( کد تخلف 101) عدم رعایت آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، مقرارت کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و شرکت شبکه ای نفیس

8-2- (کد تخلف 102 ) فروش کالا زیر قیمت مصوب و درج شده بر روی کالا

8-3- ( کد تخلف 103 ) پرداخت هرگونه پاداش و مشوق های کاذب به اعضاء سازمان فروش توسط بازاریابان به بازاریابان زیر مجموعه ( خارج از طرح در آمد زایی شرکت).

8-4- ( کد تخلف 104) دادن وعده ها دروغین و خلاف برنامه های شرکت .

8-5- ( کد تخلف 105) ارائه هر گونه اطلاعات یا گزارش خلاف واقع یا قانون به همکاران مدیران و یا بازاریابان .

8-6- ( کد تخلف 106) ایجاد روابط دوستانه و صمیمی با فرد جنس مخالف در هر رده ای در مجموعه

8-7- ( کد تخلف 107) ترغیب و تشویق سایر بازاریابان به جا به جایی جایگاه بازاریابی شان از شرکتی دیگر و یا بازاریابی دیگر ( شیفت).

8-8- ( کد تخلف 108) برقراری جلسات خارج از شعبه شرکت

8-9- ( کد تخلف 109) برخورد نامناسب که منجر به درگیری لفظی و فیزیکی با مشتریان و همکاران و بازاریابان ، مشروط بر آن که شاکی خصوصی نداشته باشد .

8-10- ( کد تخلف 110) کوتاهی بازاریابان در انعکاس به موقع تخلفات بازاریابان زیر مجموعه خود .

8-11- ( کد تخلف 111 ) انجام اعمال و اقدامی که موجب تاخیر در انجام عملیات کاری شرکت گردد .

8-12- ( کد تخلف 112 ) ایجاد مزاحمت برای نوامیس

8-13- ( کد تخلف 113 ) ترغیب به خرید و یا فروش اجباری

8-14- ( کد تخلف 114 ) عدم استفاده از لباس متناسب با شئونات اسلامی و اداری به هنگام کار در شعب شرکت

توجه : برای خانم ها در این شرکت رعایت کامل حجاب و پوشش اسلامی الزامی می باشد .

برای آقایان پوشش طبق شئونات اسلامی و عرف جامعه الزامی است .

8-13 ( کد تخلف 115 ) رفتار دور از نزاکت و ناشایست نسبت به سایر بازاریابان ، مراجعان یا کارمندان و ایجاد نزاع و درگیری و تشویق اذهان .

8-16- ( کد تخلف 116 ) بر هم زدن نظم کلاس و مجموعه .

8-17- ( کد تخلف 117 ) استعمال دخانیات در محل های ممنوع در شعب شرکت

8-18- ( کد تخلف 118 ) توهین به کلیه عوامل اجرایی شرکت ( مدیریت ، بازرس ، سایر کارمندان )

8-19- ( کد تخلف 119 ) تحت فشار قرار دادن افراد جهت ترک کار حاضر خود و پیوستن به مجموعه

8-20- ( تشکیل تاپ های الماس کد تخلف 120 ) انجام تبلیغات اغوا کننده

8-21- ( کد تخلف 121 ) انجام و یا اشاره به انجام کاری قبیح و ناپسند

8-22- ( کد تخلف 122) تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد و یا اهمال و قصور که موجب بروز حادثه گردد و یا موجب آسیب دیدن اموال شرکت شود .

8-23- ( کد تخلف 123 ) استفاده از کلمات نامناسب و تو هین آمیز و ناسزا در آموزش ها

8-24- ( کد تخلف 124 ) استفاده از جاذبه های غیر متعارف برای بازاریاب در سیستم

8-25- ( کد تخلف 125 ) نسبت دادن شرکت به ارگانها و سازمان های دولتی و .

8-26- ( کد تخلف 126 ) تغییر تحریف و یا استفاده نادرست از مفاهیم و آیات ، روایات و تفاسیر آنها ، قسم خوردن بر نام خدا ، پیامبر اکرم و ائمه اطهار در تمامی مراحل آموزش

8-27- ( کد تخلف 127 ) استفاده از نمادها و جملاتی که سیستم فروش را به سیستم هرمی شبیه می سازد ، استفاده از ایده ها و مثال های هرمی

8-28- ( کد تخلف 128 ) تخریب شرکت های دیگر و یا تیمهای بازاریابان دیگر

8-29- ( کد تخلف 129 ) مقایسه تیم خود و فعالیت های تیم خود با سایر تیم ها و فعالیت آنها

8-30- ( کد تخلف 130 ) دادن قول های سود و فروش های ویژه در تمامی محافل که مورد تایید شرکت نیست

8-31- ( کد تخلف 131 ) ترغیب کارمندان شرکت نفیس و یا افراد درجه یک آنان به انجام کار بازریابی شبکه ای

8-32- ( کد تخلف 132 ) توهین و تمسخر گویش یا لهجه مختص به قشری از جامعه ، توهین به اقلیت های مذهبی و اجتماعی

8-33- ( کد تخلف 133 ) اشاعه فرهنگ بی بند و باری و یا غربی

8-34- ( کد تخلف 134 ) هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعیت بازار یابی خود

8-35- ( کد تخلف 135 ) استفاده از هیجانات خارج از عرف

8-36- ( کد تخلف 136 ) عدم درج کارت شناسایی

8-37- ( کد تخلف 137 ) برقراری استراتژی فروش ( پیش انباشته سازی )

ب- تخلفات گروه 2 : شامل تخلفاتی است که علاوه بر برخورد توسط شرکت در صورت صلاحدید به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده می شود .

8-38- ( کد تخلف 138 ) بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین انجام بحث های سیاسی و یا گروهی و یا فرقه ای در شعب شرکت

8-39- ( کد تخلف 139 ) رشوه دادن ، رشوه گرفتن ، سرقت ، اختلاس و هرگونه سوء استفاده از اموال و دارائیهای شرکت

8-40- ( کد تخلف 140 ) اختفاء ، حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی CD های غر مجاز ، سلاح سرد و گرم و موضوعات خلاف شرع .

8-41- ( کد تخلف 141 ) افشای اخبار ، اطلاعات و آمار محرمانه شرکت و یا نشر ان به هر ترتیب .

8-42- ( کد تخلف 142 ) کارشکنی ، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن ها ، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی در شرکت .

8-43- ( کد تخلف 143 ) ایراد ضرب و جرح در شرکت نسبت به همکاران و بازاریابان در موردی که شاکی خصوصی دارد .

8-44- ( کد تخلف 144 ) توقف ، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنهاو استراق سمع .

8-45- ( کد تخلف 145 ) فحاشی ، توهین ، تهمت ، افتراء و بی حرمتی نسبت به مدیران یا همکاران و یا بازاریابان .

8-46- ( کد تخلف 146 ) جعل ، الحاق ، مخدوش و تحریف اسناد و مدارک شرکت و ارائه مدرک تقلبی به قصد سوء استفاده شخصی و گروهی .

8-47- ( کد تخلف 147 ) انجام رفتار و یا اقدامی که منجر به گرفتن اخطاریه شرکت توسط کمیته محترم نظارت بر بازاریابی شیکه ای گردد.

8-48- ( کد تخلف 148 ) راه اندازی سایت و وبلاگ توسط نمایندگان و درج اطلاعات بازاریابان و فروش کالا در آن تخلف محسوب می گردد .

ماده 9- در مورد تخلفات گروه 2 مدیران شرکت می توانند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضائی احاله نمایند ، در صورت توقیف بازاریاب مربوطه ، قرار داد کاری وی در مدت توقیف به حالت تعلیق در می آید .

تبصره 1 : در موردی که در اثر اهمال بازاریاب ضرر و زیانی متوجه مدیران شرکت گردد ، جبران و ضرر و زیان طبق رای مراجع قضائی به عهده بازاریاب مربوطه خواهد بود .

تشویق و تقدیر :

به منظور قدردانی و تشویق بازریابان و ارج گذاری بر خدمات بازاریابان موفق و پویا در کلیه سطوح و با توجه به نوع و در کلیه سطوح و با توجه به نوع و درجه عملکرد ، تدابیر تشویقی بشرح ذیل اتخاذ می گردند .

ماده 14 – فعالیتهای اعمالی که انجام آن موجب تشویق بازاریابان و انگیزش آنان به ادامه این فعالیتها خواهد شد عبارتند از :

14-1- ارائه پیشنهادات علمی و منطقی جهت بهبود شرایط کار و افزایش عملکرد و کاهش قابل توجه هزینه ها .

14-2- هوشیاری و اقدام موثر در موارد حساس به منظور جلوگیری از حوادث خسارات ناشی از آن

14-3- تدوین و ارائه طرحهای سازنده و پویا که موجبات اعتلاء و پیشرفت شرکت گردد .

14-4- نوآوری و ابداع روشهای جدید اجرایی که در بهسازی نیروی انسانی ، افزایش کارایی وسایل و عملکرد شرکت موثر باشند .

تبصره 1 : در صورت ارئه خدمات و فعالیتهای ذکر شده در این ماده و در صورت احراز بالاترین امتیاز ارزشیابی ، مراتب از طر یق بازاریاب ارشد بازاریاب مربوطه به کمیته انضباط کار ارائه و پس از ملاحظه و بررسی های لازم و در صورت تایید مراتب به همراه تعیین یکی از عوامل تشویق به منظور اتخاذ تصمیم به مدیر عامل شرکت منعکس گردد.

تبصره 2 : کمیته پس از اتخاذ تصمیمات لازم از سوی مدیر عامل شرکت در خصوص تشویق بازایاب مربوطه اطلاع رسانی لازم را به منظور ایجاد فرهنگ سازی و الگو پذیری دیگر بازاریابان انجام خواهد داد .

ماده 15- تدابیر تشویقی اتخاذ جهت فعالیت ماده 14 :

15-1- تشویق در حضور سایر بازاریابان و درج در پرونده بازاریابی

15-1- تشویق در حضور سایر بازاریابان و درج در پرونده بازاریابی

15-2- اعطاء هزینه سفر اماکن متبرکه زیارتی داخل کشود و شهرهای توریستی و گردشگری ایران

15-3- اعطاء کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و حج عمره مفرده .

15-4- اعزام جهت بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی .

مقررات مختلفه :

ماده 16- چنانچه از تاریخ آخرین تخلف طی مدت یکسال در مورد تخلفات گروه 1 تخلف دیگری از بازاریاب سر نزد آثار تبعی وی با تصمیم کمیته انضباطی و تایید مدیریت ، یک و دو درجه تخفیف داده خواهد شد .

تبصره 1 : در صورت تکرار تخلف ظرف مدت شش ماه پس از رفع اثار تبعی با تصمیم کمیته انضباطی تصمیمات شدیدتری طبق جدول تخلفات در مورد متخلف اعمال خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه تعداد مورد تخلف با درج در پرونده بازاریابی ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود آثار تبعی به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت .

ماده 17 – کمیته می تواند در صورت صلاحدید فرد متخلف را برای حضور در جلسه دعوت نماید : عدم حضور وی مانع از رسیدگی و صدور تصمیم نخواهد بود .

ماده 18 – این آئین نامه با کلیه اصلاحات لازم در 18 ماده و 12 تبصره توسط اعضای کمیته انضباطی تدوین و در 5 شهریور ماه 1397 تصویب و به تایید مدیر عامل رسید و قابل اجرا است .

مدیر عامل محترم مسئول بازرسی

مسئول آموزشی مسئول امور شعب

برندها

شبکه نفیس

لینک ها

پیوندها

برندهای لوازم آرایشی و لوازم بهداشتی ما شامل ، برند MND ، برند سوپر استار ، برند تاپ شاپ ، برند باراکا ، برند آروماتیک ، برند پرستوم می باشد . محصولات منحصر به فرد ما ، محصولات با روغن آرگان شامل شامپو موهای خشک و رنگ شده ، ماسک مو دو فاز کراتینه ، ماسک مو آبکشی ، کرم مرطوب کننده دست و صورت ، ژل سفت کننده ناخن ، ماسک مو آبکشی 500میل ، ماسک مو بدون آبکشی ، ماسک مو بدون آبکشی 500میل ، پک مخصوص موهای رنگ شده ، پک مخصوص موی سر ، پک مخصوص بدن ، اسپری حالت دهنده مو ، کرم مرطوب کننده دست و صورت تیوپی ، روغن آرگان خالص ، لوازم آرایشی شامل پنکک ، کرم پودر ، رژ لب ، رژ گونه ، لاک و مراقبت از ناخن ، لوازم بهداشتی شامل محصولات مو ، پک محصولات مو ، شامپو ، ترمیم کننده مو ، حالت دهنده مو محصولات بدن ، اسکراب بدن ، پک محصولات بدن ، مام رول ، لوسیون بدن ، شامپو بدن ، کره بدن ، مراقبت از پا ، مراقبت از صورت ، ژل بهداشتی ، محصولات اصلاح و روغن آرگان خالص ، محولات بهداشتی درمانی شامل، هوم دفیوزر دارچين ، هوم دفیوزر اسطوخودوس ، کرم مرطوب کننده دارچين ، کرم مرطوب کننده اسطوخودوس ، بادی اسپلش ، بادی اسپلش دارچين ، بادی اسپلش اسطوخودوس ، لوسیون بدن دارچين ، لوسیون بدن اسطوخودوس ، نرم کننده مو دارچين ، نرم کننده مو اسطوخودوس ، شامپو بدن دارچين ، شامپو بدن اسطوخودوس ، شامپو سراسطوخودوس ، شامپو سر دارچين ، پک رایحه درمانی با رایحه اسطوخودوس و پک رایحه درمانی با رایحه دارچین ، محصولات بهداشتی تخصصی شامل ، پک لیفتینگ ، پک ضد ریزش مو ، پک ضد جوش ، پک ضد لک ، پک از بین برنده ی لک های پوستی ، پک ضد پیری دور چشم و صورت ، پک از بین برنده ی جوش های صورت ، پک پاک کننده صورت مناسب پوست چرب ، پک پاک کننده صورت مناسب پوست خشک و نرمال و ژل آیس می باشد .

اطلاعیه : فعالیت شرکت میراث نفیس دست ها در حوزه ی بازاریابی شبکه ای به صورت یک شخص حقوقی مستقل، مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره 87 قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دست ها وجود ندارد

فعالیت شرکت میراث نفیس دست ها بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

سیستم گردشی یا دورانی در حفاری Rotating System

سیستم گردشی یا دورانی

در این مقاله همراه با دریلینگ استور باشید تا با سیستم گردشی یا دورانی در حفاری نفت و گاز آشنا شوید. وظیفه سیستم گردشی، دوران رشته حفاری و مته برای حفر یک چاه می­باشد. تجهیزات سیستم دورانی از بالا تا پایین تشکیل شده است از:

 1. مفصل گردان (Swivel) یا محرک فوقانی (Top Derive)
 2. لوله چهارپر (Kelly)
 3. جانشین تبدیل لوله چهارپر (Kelly Saver Sub)
 4. میز چرخان (Rotary Table)
 5. لوله حفاری (Drill Pipe)
 6. بست­های لوله (Tool Joints)
 7. غلاف­ها و وزنه­ های حفاری (Drill Collar)
 8. مته (Bit)

سیستم گردشی یا دورانی

به مجموعه تجهیزات بین مفصل گردان (Swivel) و مته (Bit)، شامل لوله چهارپر، لوله حفاری و غلاف­های حفاری اما بدون در نظر گرفتن میز چرخان ساقه حفاری (Drill Stem) می­گویند (شکل 1) اگرچه بر طبق نظر API، رشته حفاری یا Drill String همان لوله حفاری یا Drill Pipe می­باشد.

سیستم گردشی در حفاری

ساقه حفاری – سیستم گردشی در حفاری

مفصل گردان Swivel

مفصل گردان یا Swivel یک وسیله مکانیکی قابل توجه و جالب است (شکل 2) که به بلوک انتقال توسط یک میله یا دسته بزرگ (Bail) متصل شده است. این وسیله دارای سه کاربرد اصلی می­باشد؛

 1. تحمل وزن ساقه حفاری.
 2. ایجاد امکان دوران ساقه حفاری
 3. یک آب­بندی فشاری محکم و راه گذر برای گل حفاری به درون ساقه حفاری ایجاد می­نماید.

سیال حفاری تحت فشار بسیار زیادی می­باشد که گاهی تا psi 5000 بالا می­رود.

سیستم گردشی در حفاری

مفصل گردان – سیستم گردشی در حفاری

سیال از داخل محفظه شتر گلویی (Goose Neck) که یک لوله ­ی منحنی شکل ضد سایش است توسط شلنگ چرخان (Rotary Hose) وارد مفصل گردان (Swivel) می­شود.

وظیفه شلنگ چرخان ایجاد یک اتصال انعطاف­پذیر بین مفصل گردان و پمپ گل حفاری می­باشد.

محرک فوقانی Top Drive

در تعدادی از چاه­ های نفت بخصوص سکوهای دریائی نفت، از یک نوع مفصل گردان قوی و قدرتمند (Powered Swivel) که به آن محرک فوقانی یا Top Drive گفته می­شود، (شکل 3) به جای مفصل گردان قراردادی استفاده می­کنند.

محرک فوقانی از قلاب بلوک انتقال به جای مفصل گردان قراردادی یا Conventional Swivel آویزان می­شود. تاپ درایو به دو ریل عمودی که به دکل متصل می­باشد به گونه­ای درگیر بوده که فقط امکان حرکت عمودی به سمت بالا و پایین را دارد. این ریل­ها تاپ درایو را از چرخیدن محافظت می­نمایند. یک موتور با کارآیی بالا در محرک فوقانی یا Top Drive یک شفت محرک رزوه شده را می­چرخاند. هنگام استفاده از سیستم تاپ درایو نیازی به استفاده از لوله­ های چهارپر، میز چرخان (Rotary Table)، بوش میل چهارپر (Master Bushing) و بوش محرک میل چهارپر (Kelly Drive Bushing) نمی­باشد. محرک فوقانی انتقال و جابجایی لوله را برای خدمه و کارکنان ایمن­تر و راحت­تر می­سازد. در یک سیستم عادی کارگر تنها می­تواند یک اتصال یا یک شاخه از لوله­ی حفاری را در هر بار هنگام عمیق­تر شدن چاه، اضافه نماید، زیرا لوله چهارپر همیشه باید در تماس با بوش محرک میل چهارپر باشد. در یک سیستم محرک فوقانی، کارگر می­تواند سه اتصال لوله را در یکزمان اضافه نماید زیرا محرک فوقانی دارای منبع قدرت مربوط به خود می­باشد. یک واحد محرک فوقانی همچنین به هم بستن (Screwing) و از هم جدا کردن (Unscrewing) لوله را ایمن­تر می­سازد. کارگر (Crew) واحد تاپ درایو، انبر (Tong)، را برای سرهم­بندی و جداسازی لوله از رشته بطور مستقیم بکاری می­برد که در این روش زنجیرها و کابل­ها از طرف وینچ اصلی کشیده نمی­شود.

سیستم گردشی در حفاری

تاپ درایو – سیستم گردشی در حفاری

لوله چهارپر Kelly

لوله چهارپر (Kelly) به عنوان یک راه گذر و گذرگاه برای سیال حفاری در مسیر خود به داخل چاه عمل می­کند و همچنین حرکت دورانی و چرخشی را به لوله حفاری و مته منتقل می­کند. لوله چهارپر یک قطعه لوله­ای چهار و یا شش وجهی می­باشد. لوله چهارپر گرد و مدور نیست چون وجوه صاف و تخت آن به کلی اجازه می­دهد تا در هنگامی که حفاران آن را از شکاف و منفذ چهار یا شش وجهی روی بوش محرک میل چهارپر (Kelly Drive Bushing) پایین می­فرستند از منفذ به راحتی عبور نماید. (شکل 4) بوش محرک کلی (Kelly Drive Bushing) در داخل یک بوش اصلی یا (Master Bushing) محکم می­شود طوری که هنگام چرخش در داخل میز چرخان (Rotary Table) چفت می­باشد (شکل 5). همچنان که میز چرخان می­گردد، بوش اصلی (Master Bushing) و بوش محرک کلی (Kelly Drive Bushing) هم می­گردند که این باعث دوران کردن کلی (Kelly) می­شود. لوله­ی حفاری که به انتهای کلی متصل می­گردد هم می­چرخد. یک کلی طبق استاندارد API، دارای 40 فوت (2/12 m) درازا می­باشد. استانداردهای API همچنین طول انتخابی 54 فوتی (5/16 متری) کلی را تشکیل تاپ های الماس مجاز شمرده است. از آنجایی که کلی استاندارد API، 40 فوت می­باشد، اکثر کلی­ها این اندازه می­باشند. کلی بلندتر با رنج 3 لوله­ های حفاری، که دارای 43 فوت یا 13 متر طول می­باشند و روی چاه ­های نفت شناور استفاده می­گردد.

سیستم گردشی در حفاری

لوله چهار پر – سیستم گردشی در حفاری

سیستم گردشی در حفاری

میز گردان – سیستم گردشی در حفاری

شیرهای اطمینان لوله چهارپر Kelly Cocks

شیر اطمینان فوقانی لوله چهارپر Upper Kelly Cock

جهت اطمینان از عدم افزایش ناگهانی فشار چاه از طرف داخل رشته حفاری، درست در بالای لوله چهارپر بسته می­شود. این شیر دارای یک آچار مخصوص است که باید همیشه در سکو و در یک مکان مشخص قرار داشته باشد. (شکل 6)

سیستم دورانی در حفاری

شیر اطمینان فوقانی لوله چهارپر – سیستم دورانی در حفاری

شیر اطمینان پایینی لوله چهارپر Lower Kelly Cock

این شیر معمولاً در انتهای تحتانی لوله چهارپر و تبدیل محافظ لوله چهارپر (Kelly Saver Sub) نصب می­شود. وظیفه این شیر هم همان جلوگیری از افزایش ناگهانی فشار چاه می­باشد و از آنجائیکه شیر فوقانی همیشه در دسترس نیست، این شیر باید حتماً در محل خود نصب گردد. (شکل 7)

سیستم دورانی در حفاری

شیر اطمینان تحتانی لوله چهارپر – سیستم دورانی در حفاری

تبدیل محافظ کلی The Kelly Saver Sub

قطعه ایست که بین شیر اطمینان تحتانی لوله چهارپر و لوله حفاری قرار دارد و انتهای آن به بالای هر شاخه از لوله حفاری که به ساقه اضافه می­گردد متصل است. وظیفه آن جلوگیری از سایش رزوه­ های شیر اطمینان تحتانی لوله چهارپر است چون قطعه تبدیل (Sub) ارزان­تر از شیر تحتانی است (شکل 8).

سیستم دورانی در حفاری

تبدیل محافظ لوله چهارپر – سیستم دورانی در حفاری

میز گردان The Rotary Table

در حقیقت حفاری دورانی نام خود را از میز گردان گرفته است. (شکل 9) یک زنجیر از Compound یا از یک موتور الکتریکی به میز گردان نیروی چرخشی می­دهد.

بوش اصلی میل چهارپر (Master Bushing) در میز گردان محکم و چفت می­شود و بوش کلی (Kelly Bushing) را می­گرداند. (شکل 9) میز چرخان همچنین به لوله­گیر (Slip) امکان انجام وظیفه می­دهد اسلیپ یا لوله­گیر، یک وسیله چند تکه مخروطی است که این تکه ­ها محکم کنار هم ردیف شده­اند و لوله را به صورت معلق در چاه نگه می­دارد (شکل 10).

سیستم دورانی در حفاری

میز گردان و لوله ­گیر – سیستم دورانی در حفاری

رشته حفاری Drill String

رشته حفاری از لوله حفاری و لوله­ های مخصوص با دیواره ضخیم با نام غلاف­های حفاری (Drill Collars) یا وزنه­ های حفاری تشکیل شده است (شکل 11).

سیستم دورانی در حفاری

ساقه حفاری – سیستم دورانی در حفاری

لوله حفاری Drill Pipe

لوله حفاری (شکل 12) از تشکیل تاپ های الماس جنس فولاد یا آلومینیوم می­باشد که برای انتقال نیروی چرخشی و سیال حفاری به مته استفاده می­شود. یک شاخه از لوله حفاری بدون بست­های لوله (Tool Joints) می­تواند از 18 تا 45 فوت (5.5 تا 7.13 متر) طول داشته باشد. طول­های رنج 1 که همگی کنار گذاشته شده­اند از 18 الی 22 فوت (5/5 تا 7/6 متر) تغییر می­کند. رنج 2 از 27 تا 30 فوت (2/8 تا 1/9 متر) و رنج 3 از 48 تا 45 فوت (6/11 تا 7/13 متر) تغییر می­کند.

سیستم دورانی در حفاری

لوله­ ها و غلاف­های حفاری – سیستم دورانی در حفاری

اتصال لوله Tool Joints

به سرهای رزوه شده لوله حفاری، بست­های لوله (Tool Joints) گفته می­شود و این بست­ها قسمت­های جدایی هستند که یک سر آن به بدنه لوله حفاری جوش می­شود و انتهای دیگر رزوه می­شود. اگر انتهای بست لوله بصورت خارجی رزوه شده باشد به آن Pin و اگر بطور داخلی رزوه شده باشد به آن Box می­گویند. هنگامی که لوله­ ها به هم متصل می­شوند Pin داخل Box فرو می­رود و اتصال محکم می­شود (شکل 13).

سیستم دورانی در حفاری

بست لوله – سیستم دورانی در حفاری

وزنه ها یا غلاف­ های حفاری Drill Collars

وزنه یا غلاف­های حفاری لوله­ های فولادی هستند که گل حفاری را از وسط آن­ها می­توان پمپ کرد (شکل 14). آن­ها از لوله­ های حفاری سنگین­تر و دارای دیواره­ی ضخیم­تری می­باشند و در انتها رشته حفاری جهت قرار دادن وزن روی مته استفاده می­شوند. این وزن مته را به طرف پایین فشار داده و باعث حفاری می­گردد. همچنین وزنه­ ها و غلاف­های حفاری وزن و سنگینی لازم را برای حفظ رشته حفاری نسبتاً قابل انعطاف از خم شدن و تاشدگی، تأمین می­کند.

نیروی وزن غلاف­های حفاری به همراه نیروی ناشی از جاذیه زمین باعث می­شوند که مته، چاه را مستقیم حفر نماید.

بعلاوه آن­ها کمک می­کنند تا مته چاه جدید را در امتداد چاهی که قبلاً حفر شده است حفر کند.

طول غلاف­های حفاری 30 تا 31 فوت (9 تا 2/9) می­باشد و برخلاف لوله حفاری که دارای بست لوله جوش داده شده هستند، دارای Pinها و Boxهایی روی هر انتهای خود غلاف می­باشند. (شکل 14) وزن آنها از ۱۶ الی ۳۷۹ پوند در هر فوت یا در حدود ۲۴ الی ۵۶۴ کیلوگرم در متر تغییر می­کند.

سیستم دورانی در حفاری

غلاف­های حفاری – سیستم دورانی در حفاری

مته ­ها Bits

مته به انتهای رشته حفاری متصل می­گردد و برای بریدن یا کندن ساختار درونی زمین مورد استفاده قرار می­گیرد. اندازه قطر مته­ ها از 8/7 -۲ اینچ (03/75 میلیمتر) تا ۳۶ اینچ (4/914 میلیمتر) متغیر می­باشد. معمولاً دو نوع مته برای حفاری استفاده می­گردند: نوع مخروطی دوار (Roller Cone) و برنده ثابت (Fixed Cutter) که نوع دوم گران­تر ولی سریع­تر از مته ­های مخروطی دوار، حفاری می­کند.

مته ­های مخروطی دوار Roller Cone Bits

مته ­های مخروطی دوار یا سخت (Rock) دارای مخروط­های فولادی هستند که در هنگام چرخیدن مته در ساختار زمین درگیر شده و در آن می­چرخند. اکثر مته ­های مخروطی دوار دارای سه مخروط می­باشند اما مته­ های دو یا چهار مخروطی نیز وجود دارند.

به منظور حفاری در ساختار زمین، تولیدکنندگان مته، دندانه­ هایی روی مخروط می­تراشند و یا قطعات برنده و سخت (Cutting Segment) از جنس تنگستن کار باید به مخروط متصل می­کنند (شکل 15).

سیستم دورانی در حفاری

مته­ های مخروطی دوار – سیستم دورانی در حفاری

مته­های از جنس تنگستن کاربید دارای قیمت بیشتری از مته­های دندانه فولادی می­باشند اما عملکرد خوب و بهتر آنها می­تواند قیمت بالایشان را جبران نماید. تمام مته­های مخروطی دوار دارای راه گذر يا نازل­هایی هستند که در وسط آنها برای خروج سیال حفاری ایجاد شده است. این نازل­ها یک جریان سریع یا جت سیال حفاری را به اطراف و انتهای هر مخروط هدایت می­کند و باعث خارج شدن و بیرون رفتن براده­ها و ذرات کنده شده می­شود. (شکل 16) به همین دلیل به این نوع مته، مته جت (Jet Bit) نیز می­گویند.

سیستم گردشی یا دورانی

مته جت – سیستم گردشی یا دورانی

مته ­های دارای برنده ثابت Fixed Cutter Bits

مته ­های الماسه (Diamond Bits) دندانه یا مخروط ندارند. بلکه در اطراف و انتهای سطوح آنها الماس­های صنعتی نصب شده است. (شکل 17) از آنجایی که الماس­ها بسیار سخت هستند، مته ­های الماسه به طور خاص برای حفاری­های سخت و ساختارهای دارای سنگ­های سایا مناسب هستند اما می­توانند به طور مفید و مؤثر در ساختارهای نرم نیز بکار برده شوند.

سیستم گردشی یا دورانی

مته­ های الماسه – سیستم گردشی یا دورانی

مته­ های فشرده الماس پلی کریستالين Poly Crystalline Diamond Compact Bits

مته الماس پلی کریستالین فشرده (PDC) به صورت برنده­ های الماس مصنوعی یا فشرده تولید می­شود. برنده ­های PDC را در برجستگی­ها یا تیغه­ های روی مته نصب می­کنند. (شکل 18) قطعات الماس ساختار زمین را آنقدر خراش می­دهد تا در نهایت کنده و تراشیده شود.

در این روش اعمال وزن کمتری روی مته جهت تأمین حفاری مؤثر و کارآمد مورد نیاز می­باشد. این نوع مته ­ها مناسب­ترین نوع برای حفاری در سنگ رس، خاک رس و سنگ ماسه­ای می­باشند.

سیستم گردشی یا دورانی

مته PDC – سیستم گردشی یا دورانی

قطر چاهHole Diameter

حفر کردن یک چاه از سطح زمین تا عمق نهائی مورد نظر در یک مرحله امکان­پذیر نمی­باشد. بنابراین حفاری در ابتداء با یک مته با قطر بزرگ شروع شده و چاهی با عمق کافی حفر می­شود. این عمق به میزانی است که از لایه­ های حاوی سنگ­های سست و گل و لای و خاک که می­توانند به داخل چاه بریزند و ایجاد مشکل نمایند، عبور نماید. در این مرحله همچنین از سطوحی که حاوی آب­های سطحی نیز هستند، عبور می­شود زیرا باید از این سفره­ ها به طور صحیح حفاظت شود تا سیال و گل حفاری آنها را آلوده نسازد. این قطعه از چاه که اولین قطعه آن است با لوله­ های جداری و سیمان کاری جداره­ گذاری می­شود و دیواره چاه صاف و یکدست می­گردد. البته قطر چاه را نیز کاهش می­دهد. عمق این مرحله به نحوه قرار گیری لایه­ های زمین و سفره­ های آب زیرزمینی و استحکام لايه ­ها بستگی دارد. در چاه ­های با عمق بیش از ۳۰۰۰ فوت (۱۰۰۰ متر) عمق خاص دیگری نیز به عنوان مرحله دوم حفاری شده و بعد جداره گذاری می­شود. در مرحله سوم نیز تا عمق نهائی حفاری صورت گرفته و چاه جداره گذاری می­شود. بنابراین در هر مرحله از قطر چاه کاسته می­شود که این کاهش، کاهش قطر مته را بدنبال دارد.

سیستم گردشی یا دورانی

قطر چاه – سیستم گردشی یا دورانی

🏕 دیدنی های جزیره هرمز 🏕- 5 مکان برتر توریستی

یکی از دیدنیهای جزیره هرمز که بیشترین رنگ ها را به خود اختصاص داده دره رنگین کمان هست که در جنوب غربی جزیره قرار گرفته، دره رنگین کمان 🎋 از بخش ها و کوه هایی به رنگ های مختلف زرد، سفید، قرمز، ظیف های مختلف آبی و سبز تشکیل شده که تلفیق این خاک های رنگی در کنار هم صحنه خیلی قشنگی درست کرده. سنگ های خاص و با رنگ های جالب هم در این دره دیده میشه.

جزیره هرمز سنگ های فلزی عجیبی هم داره که دره رنگین کمان یکی از جاهاییه که این سنگ ها رو میشه در اون پیدا کرد، مگنتیت، هماتیت و اولیژیست سه سنگ فلزی هستند که در آنها اکسید آهن هست و سنگ فلزی طلایی رنگی به نام پیریت که به چشم شیطان معروفه و ماده ای به نام سولفید آهن داره و از بهترین دیدنی های جزیره هرمز بشمار میاد.

چشم شیطان جزیره هرمز

با قدم زدن در دره رنگین کمان ها انگار به سیاره‌ای دیگر سفرکردین، رنگ‌های مختلف کوه‌ها چشمای هر بیننده‌ای رو جذب خودش میکنه. در دره رنگین کمان سنگی بزرگ در میان دره به چشم می‌خورد که شبیه دو دستیه که به سمت آسمونن.

بعد از بارش باران، آب از وسط شکافِ سنگ به پایین میریزه و تا مدت‌ها در چاله آب زیر سنگ باقی می‌مونه. وجود املاح معدنی در خاک جزیره سبب ایجاد رنگ‌های زیبا و دلفریبی همچون زرد، قرمز، نارنجی، قهوه‌ای، سفید و غیره شده است. از خاک‌های رنگی جزیره هرمز در تهیه ادویه، مصارف دارویی، صنعت رنگ و نقاشی استفاده میشه.

رنگین کمان جزیره هرمز

سنگ های رنگی در جزیره هرمز دره رنگین کمان

شب نشینی در رستوران هتل ساحل سرخ

مسلما در هر مسافرتی آدم گشنه میشه و دنبال یه جای با حال برای استراحت و چیزی خوردن میگرده در هرمز بیشتر آشپزخونه ها خونگی هستن ولی در رستوران هتل ساحل سرخ و فضای دلچسب اون محیط خیلی مناسبی برای شب نشینی و گپ و گفت درست شده.

اینجا دقیقا همون جایی هست که توریست ها دنبالش هستن میتونی رو تخت های سنتی لم بدی از هوای آزاد و دلچسب هرمز استفاده کنی و با هر قیمتی غذا، خوردنی و نوشیدنی سفارش بدی. صبحانه خوری در هرمز در مجموعه هتل رد بیچ یکی از بیشترین تفریحاتی هست که توریست ها و مسافرهای عزیز ازش استقبال میکنن.

نون محلی 🍪🍪 هم سرو میشه که خیلی عالیه و توسط خانم های هنرمند جزیره پخته میشه. تازه و دلچسبه و قیمتش مناسبه. برای اطلاعات بیشتر در مورد غذاهای جزیره هرمز و رستوران هتل ساحل سرخ روی این لینک کلیک کنین. غذاهای هرمز در رستوران ساحل سرخ

رستوران در جزیره هرمز

رستوران هتل ساحل سرخ

رستوران هتل ساحل سرخ در جزیره هرمز

fried fish in red beach hote

الهه نمک و دره سکوت

تور جزیره هرمز

ما شاید هیچوقت نتونیم بریم سیارات دیگه ولی وقتی وارد هرمز میشی و به خصوص الهه نمک ، خودت رو در مکانی مثل کوههای مریخی میبینی که فضا به حد شگفت آوری زیبا و خیره کننده هست . از دور سفیدی شبیه برف بنظر میاد ولی همش بلورهای نمکه ، به هر طرف که نگاه کنی نمک میبینی ، اینجا تکه ای از سیارات دیگست که روی زمین افتاده!

اگر هدفتون از سفر به هرمز آرامش و مدیتیشن هست حتما الهه نمک رو به عنوان اولین جای بازدید انتخاب کنین. این کوه عظیم 🏔 و بلور نمک که از برترین دیدنی های هرمز هستند، از بهترین جاها برای عکاسی هم به حساب میاد.

به خاطر بلور نمک انرژی مثبت زیادی داره. در مقابل الهه نمک دره سکوت قرار گرفته بلورهای نمک انرژی منفی و آلودگی های صوتی اطراف رو میگیره. برای رسیدن به الهه نمک 🏔 یه سری توریست های طبیعت گرد رو میبینین که با سازهای باحال موسیقی میزنن و کلی مردم رو شاد می کنن.

برای اطلاعات بیشتر در مورد الهه نمک و راهای دسترسی به اون روی این لینک بزنین: الهه نمک بهترین مقصد برای رسیدن به آرامش

تور جزیره هرمز

کف دره، رودخانه فصلی نمکی با رنگ‌های طلایی و نارنجی 🌞 جریان داره که اگر دست خودتون رو توش بذارین، به علت اشباع بالای نمک، لایه ظریفی از بلور نمکی روی دستتون قرار میگیره. یکی از دیدنی ترین بخش های این دره، یک گنبد نمکیه که با آب باران صیقل خورده و به زیبایی بیرون اومده؛ این گنبد را با نام الهه فیروزه ای می شناسن. ⛺️

همچنین در قسمتی از این دره یک غار نمکی وجود داره که در گذشته محل مراقبه مردم بومی هرمز بوده ولی امروز به عنوان یک جاذبه گردشگری می تونین از اون دیدن کنید. در ادامه با این غار نمکی و رنگارنگ بیشتر آشنا میشیم 🌈

رودخانه طلا نمک زعفرانی در الهه نمک

رود زعفرانی در دره سکوت و الهه نمک

رودخانه زعفران

غار الهه نمک فیروزه ای

غار الهه نمک فیروزه ای یکی از جالب ترین شگفتی های هرمزه که با دهانه‌ای بزرگ و بیضی شکل در میان کوه‌های نمکی و رنگارنگ جزیره هرمز مثل نگینی می‌درخشه و گردشگران زیادی در سفر به جنوب ایران و جزیره اسرار آمیز هرمز بازدید از اون رو جزو واجبات سفر میدونن.

غار الهه نمک فیروزه ای 🗻 در بین مردم محلی با نام غار الهه نمکی شناخته می‌شه و طیف‌های رنگی وسیعی در بدنه اون به چشم می‌خوره که نشونی از مواد معدنی مختلف و متنوع در خاک هرمزه. این غار در اثر فعالیت‌های زمین‌شناسی در میان دره‌های اسرارآمیز و کوه‌های جزیره هرمز در قسمت الهه نمک و دره سکوت قرار گرفته.

بله دهانه غار کوچکه و به نظر نمیآید که درون اون یه دنیای بزرگ باشه. از دهانه غار باید نشسته داخل رفت. بعد از دو یا سه متر، آدم شگفت زده میشه. بعد از عبور از دهانه کوچک و تنگ ورودی غار، فضای غار رنگین‌کمان فراخ‌تر میشه و میتونین وایسین.

سقف درجاهایی از غار خیلی بلنده و درجاهایی برای عبور و رفتن به بخش دیگر غار مجبورین خم بشین. ابتدای غار تنها سنگ‌های نمکی معمولی وجود داره ولی هر چه داخل غار برین، سنگ‌های رنگی جالب تر و عجیب و غریب تری جلوتون ظاهر میشه.

غار الهه نمک فیروزه ای جزیره هرمز

غار نمکی الهه نمک

hormuz island cave

نمکزارها و کوه سفید برفی ❄️ ❄️ ❄️

بین دره رنگین کمان و دره مجسمه ها و در ساحل مفنق یه کوه کاملا سفیدی دیده میشه که شب ها هم روشنه و برای همین بهش کوه مهتابی هم میگن. 🌄

این کوه کنار جاده کرانه قرار گرفته و به سمت ساحل مفنق که میری اونو می بینی. از دور بنظر میاد که کاملا برفیه ولی از نزدیک که میبینی جنسش آهکه. 🗻 این کوه کاملا شب تابه و در شب هم مثل روز میدرخشه.

کوه سفید برفی در جزیره هرمز

کوه سفید برفی در جزیره هرمز

کوه برفی جزیره هرمز

برف بازی ❄️ در رنگین کمان خلیج فارس یعنی جزیره هرمز یکی از تفریحات اصلی توریست هاست که در تمام 4 فصل سال انجام میشه…. بله این برف در گرمای تابستون جزیره هرمز هم آب نمیشه. بله این برف نمکزار هرمز هست که کاملا سفید و تمیزه و توریست ها در اون عکس های یادگاری فوق العاده قشنگی می گیرن. ❄️

نمک زار هرمز یکی از دیدنی های بی نظیر طبیعت متنوع جزیره هرمز محسوب می شود که یکی از بدیع ترین مناظر طبیعی کشور را به وجود آورده است که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برف بازی در جزیره هرمز روی این لینک کلیک کنید: برف بازی در جزیره هرمز!! وا مگه میشه؟ ❄️

نگاهی به مجموعه خیره‌کننده تاج‌های ملکه انگلیس

گروه عکس: ملکه انگلیس در سن ۹۶ سالگی درگذشت. او مجموعه ای شامل ۵۰ تاج بسیار زیبا، خیره کننده و ارزشمند دارد که هر کدام داستان ها و عجایبی در دل خود نهفته است.

نگاهی به مجموعه خیره‌کننده تاج‌های ملکه انگلیس

ملکه انگلیس در سن ۹۶ سالگی درگذشت. او مجموعه ای شامل ۵۰ تاج بسیار زیبا، خیره کننده و ارزشمند دارد که هر کدام داستان ها و عجایبی در دل خود نهفته است. مثلا تاج دیادم قرن نوزدهمی که ۱۳۳۳ الماس دارد یا تاجی که آنقدر چالش برانگیز است که اجبارا توسط یک مامور مخفی از روسیه خارج می شود.
ملکه انگلیس در قرض دادن تاج‌هایش به خانواده‌اش برای عروسی‌ها و شام‌های دولتی دست و دلباز بود. پرنسس ولز، دوشس ساسکس و پرنسس یوجنی همگی در روزهای عروسی خود تاج هایی از کلکسیون ملکه را بر سر گذاشتند.
در این مطلب نگاهی به مجموعه تاج های ملکه انگلیس و داستان های عجیب آن می اندازیم. با روزیاتو همراه باشید.

تاج الماس دیادم
قدیمی ترین تاج ملکه تاج الماس دیادم (Diamond Diadem) است. این تاج از زمان تاجگذاری جورج چهارم در سال ۱۸۲۱ از پادشاهی به پادشاه دیگر منتقل شده است. این تاج فقط برای مناسبت‌های رسمی، مانند افتتاحیه ایالتی پارلمان در سال ۲۰۰۲ پوشیده می‌شود.

تاج الماس دیادم توسط جواهرساز لندنی Rundell & Bridge ساخته شده و چهار صلیب دارد که به طور متناوب با بوکت هایی به نمایندگی از مناطق مختلف بریتانیا: گل رز، خار و شمشیر مزین شده است. این تاج ۱۳۳۳ الماس دارد.

تاج دوشس بزرگ ولادیمیر تیارا
تاج دوشس بزرگ ولادیمیر (Grand Duchess Vladimir) شاید جذاب ترین داستان تاج ها را داشته باشد که شامل جاسوسی، دسیسه و فرار مخفیانه است.
این تاج توسط یکی از قدیمی ترین جواهرسازان جهان به نام House of Bolin برای ماریا پاولونا، همسر دوک بزرگ ولادیمیر روسیه در روز عروسی او در سال ۱۸۷۴ ساخته شده است.
هنگامی که انقلاب شروع شد، خانواده فرار کردند و تاج را جا گذاشتند، اما توسط یک مامور مخفی بریتانیا از روسیه خارج شد. این تاج در طول سفرش آسیب دید و مجبور شد توسط گارارد تعمیر شود. او تاج را «تا جایی که ممکن بود» صیقل داد و دو الماس گمشده را جایگزین کرد.

تاج دایره شرقی
ملکه تاج دایره‌ای شرقی که در یاقوت‌های سرخ می‌درخشد، را فقط یک بار در سفری دولتی به مالت در سال ۲۰۰۵، همراه با گردنبند یاقوت بارینگ که در سال ۱۹۶۴ خرید، بر سر گذاشته است.
شاهزاده آلبرت آن را برای همسر جدیدش ملکه ویکتوریا به قیمت ۸۶۰ پوند (معادل ۷۶۰۰۰ پوند امروز) در سال ۱۸۵۳ طراحی کرد.
یاقوت‌ها در اصل اوپال بودند که مورد علاقه شاهزاده آلبرت بود. اما ملکه الکساندرا که تاج را از مادربزرگش به ارث برده بود، آنها را بدشانس می‌دانست و جایگزین می‌کرد.

تاج دختران بریتانیای کبیر و ایرلند
تاج «دختران بریتانیای کبیر و ایرلند» (Girls of Great Britain and Ireland) که به پرنسس ویکتوریا مری تک برای جشن عروسی او با جورج پنجم در سال ۱۸۹۳ ارائه شد، یکی از قطعات مورد علاقه ملکه بود.


این تاج نام خود را از کمیته زنانی که برای ایجاد آن جمع آوری کردند، گرفته است. تاج ملکه از الماس های نقره و طلا ساخته شده که بالای آن ۱۴ مروارید قرار داشت اما با ۱۳ الماس تراش درخشان جایگزین شد.

تاج کوکوشنیک
کوکوشنیک (Kokoshnik)، یکی از جذاب‌ترین تاج های ملکه است که از ۴۸۸ الماس تشکیل شده است. الماس های این تاج در طلای سفید و زرد کنار هم چیده شده اند.
تاج به عنوان هدیه ۲۵ امین سالگرد ازدواج الکساندرا، پرنسس ولز، در سال ۱۹۸۸ به ارزش تقریبی ۴۴۰۰ پوند ( معادل ۴۰۰ هزار پوند) امروز به او اهدا شد.
کوکوشنیک الهام گرفته از یک سرپوش سنتی روسی است.

تاج یاقوت کبود جورج ششم
مجموعه یاقوت کبود ملکه یکی از پر زرق و برق ترین تاج هاست که شامل هفت قطعه گرانبها از جمله گردنبند، دستبند، گوشواره و سه حلقه است.
یاقوت کبود جورج ششم (George VI sapphire) در سال ۱۹۶۳ توسط پدرش در روز عروسی به مجموعه اضافه شد. این تاج زندگی خود را به عنوان یک گردنبند آغاز کرد که در اواخر قرن نوزدهم برای پرنسس لوئیز بلژیک خریداری و به تاج تبدیل شد.
لوئیز که یک چهره رسوا با تعداد زیادی معشوقه بود، در نهایت از خانواده خود دور شد و در وضعیت بد مالی قرار گرفت. او جواهرات خود از جمله گردنبند را که به تاج تبدیل شده بود برای پرداخت بدهی فروخت. اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که چگونه سرنوشتش به طاق سلطنتی ختم شد.

تاج آکوامارین برزیلی
این تاج آکوامارین برزیلی (Brazilian Aquamarine) مورد علاقه ملکه، آنجلا کلی است که آن را “از نظر ظاهری باشکوه، اما جذاب و آرام بخش” توصیف می کند.
تاج آکوامارین برزیلی در سال ۱۹۵۷ توسط ملکه از گارارد سفارش داده شد تا با گردنبند و گوشواره‌هایی که رئیس‌جمهور برزیل به تشکیل تاپ های الماس مناسبت تاج‌گذاری او در سال ۱۹۵۳ داده بود، ست کند. او به قدری به این مجموعه علاقه داشت که می‌خواست یک تاج همسان داشته باشد.

تاج حاشیه دار ملکه مری
پرنسس الیزابت به عنوان یک عروس جوان در سال ۱۹۴۷ تاج فرنجی ملکه مری (Queen Mary’s Fringe tiara) را با لباسی از نورمن هارتنل که از ساتن دوشس عاج ساخته و با ۱۰۰۰۰ مروارید گلدوزی شده بود، ست کرد. اما تقریباً مایه شرمساری بود. زیرا درست قبل از رفتن او به وست مینستر ابی ، تاج شکست و جواهرساز مجبور شد فورا آن را تعمیر کند.
این تاج که توسط گارارد در سال ۱۹۱۹ از گردنبندی که به عنوان هدیه عروسی به مری داده شده بود ساخته شد و در سال ۱۹۳۶ به ملکه مادر داده شد. بعداً به پرنسس الیزابت رسید و پرنسس آن را برای روزهای عروسی بر سر می گذاشت.

تاج یاقوت سرخ برمه
ملکه همیشه یاقوت سرخ را با رنگ سفید ست می کرد. تاج یاقوت سرخ برمه (Burmese ruby) به سفارش ملکه از Garrard در سال ۱۹۷۳ گرفته شد. یکی از معدود جواهراتی است که او به ارث نبرده و منعکس کننده سبک شخصی اوست.
طبق سنت برمه، یاقوت سرخ پوشنده را از بیماری محافظت می کند.

تاج دولتی امپریال
این تاج که به‌طور سنتی توسط ملکه در مراسم افتتاحیه ایالتی پارلمان بر سر گذاشته می‌شد، پس از اینکه در اصل برای تاج‌گذاری پادشاه جورج چهارم ساخته شد، در طول نسل‌ها به او منتقل شده است.

طراحی این تاج توسط نورمن هارتنل بوده و دارای نمادهای بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع با نخ طلا و نقره است. تاج تقریباً ۳۰۰۰ الماس و ۲۶۹ مروارید، ۱۷ یاقوت کبود و ۱۱ زمرد به وزن دو و نیم پوند دارد.

تاج دهلی دوربار
گردنبند و گوشواره دهلی دوربار (Delhi Durbar) بخشی از مجموعه جواهرات الماس و زمرد است که برای ملکه مری در جشن «دهلی دوربار» جورج پنجم به عنوان پادشاه امپراتور هند در سال ۱۹۱۱ ساخته شده است.

این گردنبند و گوشواره در سال ۱۹۵۳ به همراه ولادیمیر تیارا به ملکه به ارث رسید.

باندوی الماس ملکه مری
هنگامی که شاهزاده هری در سال ۲۰۱۸ با دوشس ساسکس ازدواج کرد، مگان یک تاج کمتر شناخته شده به نام باندوی الماس ملکه مری (Queen Mary Diamond Bandeau) را انتخاب کرد.

این قطعه خیره کننده دارای یک سنجاق سینه به شکل گل است که از جنس الماس بوده و در مرکز تاج معلق است که توسط ۹ الماس مدور کوچکتر احاطه شده است.
تاج کارتیه هالو
دوشس کمبریج در روز عروسی خود در آوریل ۲۰۱۱ تاج کارتیه هالو (Cartier Halo Scroll) را بر سر گذاشت. این تاج الماس ۱۰۰۰ تکه در ابتدا در سال ۱۹۳۶ به عنوان هدیه سالگرد پادشاه جورج ششم به همسرش در سال ۱۹۳۶ خریداری شد. سپس در تولد ۱۸ سالگی ملکه توسط مادر ملکه به ملکه داده شد.

تاج سنت ادوارد
تاج سنت ادوارد (St Edward’s Crown) تنها یک بار توسط پادشاه، در روز تاجگذاری آنها بر سر گذاشته شد. درست همانطور که شاه چارلز هنگام تاج گذاری سرش می گذاشت، ملکه الیزابت دوم نیز در سال ۱۹۵۳ تاج گذاری کرد.

نام آن به افتخار ادوارد کنفسور، که آخرین پادشاه آنگلوساکسون انگلستان بود، از او گرفته شده و در طول عمر خود به دو شکل بوده است: اولین نسخه از تاج توسط الیور کرامول ضدسلطنت فروخته شد، که آن را نماد “منفور” سلطنت توصیف می کرد.

هنگامی که سلطنت در بریتانیای کبیر در سال ۱۶۶۱ احیا شد، دومین نسخه تاج سنت ادوارد توسط سر رابرت واینر طراحی شد؛ یعنی همین نسخه ای است که امروز در مراسم تاجگذاری می بینیم.

تاج پنج سنگی آکوامارین
سوفی وِسِکس این تاج خیره کننده (FIVE AQUAMARINE) را به وفور بر سر گذاشته است. به همین دلیل بسیاری حدس می زنند که همسر شاهزاده ادوارد به طور دائمی تاج پنج سنگی را به او هدیه داده است. جدیدترین سفرهای آن شامل عروسی اروپایی در لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۲ و عروسی پرنسس مادلین سوئد در سال ۲۰۱۳ است.

تاج میندر
زارا فیلیپس در روز عروسی خود با مایک تیندال، هنرپیشه سابق راگبی در سال ۲۰۱۱، یک تاج الماس خیره کننده که مادرش، پرنسس آن، به او قرض داده بود، بر سر گذاشت.

این تاج خیره کننده از خانواده سلطنتی یونان سرچشمه می گیرد و آلیس مادر شاهزاده فیلیپ آن را در روز عروسی ملکه الیزابت دوم به ملکه هدیه می دهد.

تاج کمبریج
در دسامبر ۲۰۱۸، کیت در یک پذیرایی جشن در کاخ باکینگهام با پوشیدن تاج گره عاشق کمبریج (Cambridge lover’s knot) چشم‌ها را به خود خیره کرد.

این تاج توسط جواهرات سلطنتی گارارد در سال ۱۹۱۴ به طرح شخصی ملکه مری ساخته شد و از مرواریدها و الماس هایی که قبلاً در اختیار خانواده اش بود، ساخته شد.

تاج گرویل
تاج خیره کننده گرویل (Greville) به تاج مورد علاقه کامیلا تبدیل شده است. دوشس کورنوال بارها تاجی را که توسط جواهرفروش لوکس Boucheron برای خانم گرویل در دهه ۱۹۲۰ ساخته شده بود بر سر گذاشت.
هنگامی که ملکه مادر پس از مرگ خانم گرویل آن را هدیه کرد، وارد مجموعه سلطنتی شد. این تاج در چندین موقعیت قبلی توسط ملکه بر سر گذاشته شد.

تاج گل نیلوفر آبی
تاج گل نیلوفر (Lotus Flower) در ابتدا توسط ملکه مادر در سال ۱۹۲۳ سفارش داده شد. او درخواست کرد تا تاج را با استفاده از الماس و مروارید از گردنبندی که همسرش، پادشاه جورج ششم، شش ماه قبل به او داده بود، بسازند.

پس از کناره گیری ادوارد هشتم از تاج و تخت، پرنسس الیزابت تاج را در مجموعه ای از پرتره ها که پیش از تاجگذاری پدرش، پادشاه جورج ششم، سفارش داده شده بود، به تصویر کشید.

تاج زمرد گرویل کوکشنیک
هنگامی که پرنسس یوجنی در اکتبر ۲۰۱۸ با همسرش جک بروکسبانک ازدواج کرد، او به لباس عروس سفید خود، تاج زمرد را اضافه کرد.
نوه ملکه از تاج کوکوشنیک گرویل زمرد (Greville Emerald Kokoshnik) استفاده می کرد. این تاج در ابتدا برای مارگارت گرویل در اوایل قرن بیستم ساخته شد.
با این حال در سال ۱۹۴۲، مارگارت جواهرات خود را به ملکه مادر وصیت کرد و بنابراین، تاج بخشی از مجموعه خانواده سلطنتی شد.

لپ تاپ جدید لنوو معرفی شد ؛ ظاهر قدیمی اما سخت افزار جدید

لپ تاپ جدید لنوو معرفی شد ؛ ظاهر قدیمی اما سخت افزار جدید

لنوو از سری جدید لپ تاپ های Thinkpad خود به XI Extreme Gen 2 با پردازنده، کارت گرافیک و گزینه های جدید صفحه نمایش رونمایی کرد.

لنوو نسل دوم لپ تاپ های Thinkpad X1 Extreme خود را برای عملکرد حرفه ای معرفی کرده است. این لپ تاپ در مقایسه با نسل فعلی دارای CPU و پردازنده گرافیکی سریع تر و قدرتمند تری است. همچنین آن مجهز به گزینه های جدید صفحه نمایش است. از نظر قاب طراحی این لپ تاپ در همان شاسی نسل اول که تابستان گذشته معرفی شد، عرضه شده است اما سخت افزار داخلی آن به کل مورد باز طراحی و به روز رسانی قرار گرفته است.

لنوو از سری جدید لپ تاپ های Thinkpad خود به XI Extreme Gen 2 با پردازنده

این لپ تاپ از یک نمایشگر پیشرفته و مدرن OLED بهره می برد که با رزولوشن 4K و از فناوری HDR هم بهره می برد. این نمایشگر یکی از برترین ها در بین لپ تاپ ها به شمار می روند. صفحه نمایش این لپ تاپ 15.6 اینچ است و از پشتیبانی چند لمسی بهره مند است.

مشخصات فنی

این لپ تاپ دارای پردازنده های نسل 9 اینتل در مدل های Core i9 است و پردازش های گرافیکی در این محصول بر عهده ی GeForce GTX 1650 Max-Q قرار گرفته است؛ این کارت گرافیک از 4 گیگابایت حافظه GDDR5 بهره می برد. سیستم صوتی این لپ تاپ از Dolby Atmos پشتیبانی کرده و دارای تراشه ی شبکه بدون سیم Wi-Fi 6 است. این نوت بوک می تواند به 64 گیگابایت حافظه DDR4 مجهز شود.

لپ تاپ جدید لنوو معرفی شد ؛ این لپ تاپ دارای پردازنده های نسل 9 اینتل در مدل های Core i9 است

ThinkPad X1 Extreme جدید مانند دیگر لپ تاپ های مدرن از Wifi، بلوتوث، پورت تاندربولت 3، USB Type-A، HDMI، GbE و دیگر رابط های مدرن پشتیبانی می کند. لنوو از یک باتری با توان 80 وات در ساعت در این مدل استفاده می کند. با توجه به ظاهر و شباهت این لپ تاپ با ThinkPad X1 Extreme اصلی، باید بگوییم که این لپ تاپ وزن کمتری نسبت به نسخه اولیه دارد و اندکی نیز باریک تر است. لپ تاپ ThinkPad X1 Extreme Gen 2 با قیمت 1500 دلار در ماه جولای (تیر 98) عرضه خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.